k navigaci k navigaci


Exkurze do Akademie věd ČR

18. června

Dne 11. června 2018 se žáci 1. C zúčastnili zeměpisné exkurze v Brně. Ústav výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v. v. i. pro nás připravil blok tří kratších přednášek na témata problematiky klimatických změn ve Světě:

1) Vývoj teploty za posledních 10.000 let,

2) Teplota vzduchu ve městech - problematika tepelných ostrovů měst,

3) Dopady klimatických změn v podmínkách Střední Evropy, celého Světa a České republiky.

V prvním bloku „Vývoj teploty za posledních 10.000 let“ jsme byli informováni o teplotě vzduchu nejrůznějších období ode dneška až do dávné minulosti, o nárůstu hladiny oceánů, o rostoucím suchu. Shlédli jsme grafy vypracované na základě dlouhodobých odborných měření, které byly doprovázeny výkladem odborníka. Diskutovali jsme o možných řešeních nárůstu teplot. Druhá přednáška „Teplota vzduchu ve městech - problematika tepelných ostrovů měst“ byla zaměřena na osvětlení, co si přesně pod tímto pojmem máme představit, jak se teplota vzduchu ve městech měří, které faktory teplotu vzduchu ovlivňují. Odborníci žákům vysvětlili pojmy tepelný ostrov města, tropický den. Byli jsme informováni o nárůstu tropických dní v Brně v letech 1961 - 2010. Viděli jsme klimatický scénář vývoje tropických dní v Brně pro léta 2021 - 21000. Byli jsme poučeni o problematice koncentrace emisí v ulicích měst. Veškerý obrazový materiál byl doprovázen odborným výkladem tak, aby žáci 1. ročníku střední školy porozuměli komentáři. Třetí, poslední příspěvek byl na téma „Dopady klimatických změn v podmínkách Střední Evropy, celého Světa a České republiky“. Dozvěděli jsme se o stále častějším problému nedostatku vody jak v nejrůznějších oblastech Světa, tak i u nás v České republice, o problematice tání sněhu a ledu, o jarních povodních, které jsou způsobeny táním sněhu a ledu a o přívalových povodních, které jsou způsobeny dlouhodobým suchem a následně prudkým deštěm. Na závěr jsme se naučili dělit sucho na sucho meteorologické, zemědělské, hydrologické a socioekonomické. V této sekci jsme shlédli satelitní snímky, odborné kresby, fotografie a grafy.

Z přednáškového sálu jsme se přesunuli do pavilonu laboratoří.

 

V pavilonu laboratoří jsme navštívili laboratoř fytotronů, v českém překladu se tato laboratoř jmenuje růstová laboratoř. Zde se zkoumá poměr růžového, červeného, bílého, zeleného modrého světla a jejich kombinace na růst rostlin. Ve stejném zařízení lze zkoumat pomocí fialového záření též výrobu antioxidantů v rostlinách. Přístroje této laboratoře vypadaly jako kovové skříně, do kterých se umístí objekty zkoumání, skříně se zavřou a pomocí zabudovaného počítačového systému se navolí kombinace světel, teplota a vlhkost vzduchu. V izotopové laboratoři jsme se směli podívat na měření izotopů v letokruzích dřevin z různých lokalit České a Slovenské republiky. Tato laboratoř byla oproti laboratoři fytotronů vybavena jinými přístroji. Obrovské tlakové nádoby s plyny byly napojeny na přístroje, ve kterých probíhala analýza dřevin. Ve třetí laboratoři jsme viděli Ramarovský mikroskop pro nedestruktivní chemickou analýzu například listů, buněk, sinic, řas nebo minerálů. Odborníci jiné laboratoře, do které jsme nesměli z bezpečnostních důvodů vstoupit, nám pro zajímavost ukázali v bezpečných prostorách vzorek tekutého dusíku s teplotou minus 275 stupňů Celsia, který je potřeba pro jejich bádání.

Žáci viděli vědecky vybavené laboratoře, kde se musí udržovat konstantní teplota po dobu celého kalendářního roku a dbát celou pracovní dobu na bezpečnost práce, protože by při nepozornosti bylo zničeno několikaměsíční bádání nebo by zde mohlo dojít i k ničivé explozi, která by zničila výsledky práce a zabila všechny přítomné. Dále žáci na vlastní oči viděli, že předmět zeměpis přímo souvisí s matematikou, chemií, fyzikou a biologií.

 

Adresa konání exkurze:

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Bělidla 986/4a

603 00 Brno

 

 

archiv aktualit

Menu

TOPlist

Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz