k navigaci k navigaci


Přehled o třídách

Fotogalerii učeben naleznete zde.

Přehled o třídách

Platnost od 1. 9. 2017

Denní studium

Třída

Obor vzdělání

Počet žáků / chlapci

Kmen.uč.

TU

Zást.TU

1. A

PMP

32/0

13

Ph

Pd

1. B

18/2

19

Ro

1. C

PL

22/2

P3

Pa

Va

2. A

PMP

27/1

16

Mr

Je

2. B

17/2

10

Mi

Hb

2. C

PL

31/5

P2

Pe

Pl

3. A

PMP

28/1

18

Chp

Pa

3. B

24/3

P1

Va

3. C

PL

24/4

14

Ht

St

4. A

PMP

30/0

12

Ho

Se

4. B

29/3

P4

Ma

Pe

4. C

PL

31/7

20

Ša

Fo

PMP – 117

SČ – 88

Pl – 106

Celkem 311/30

 

Dálkové studium

Třída

Obor vzdělání

Počet žáků / chlapci

Kmen.uč.

TU

Zást.TU

3. D

6/0

VOŠ

Pk

Ma

Celkem 6/0

 

Učebny

Učebna

Zodpovědný pracovník

Tělocvična

T

An

Gymnastická tělocvična

3

Ma

Posilovna

P

Ma

Anglický jazyk

20

Ša

Německý jazyk

19

Ci

Matematika

18

Chp

Výtvarná výchova

16

Hb

Společenské vědy

14

Ht

Hudebna

13

Se

Hudebna

12

Ho

Počítače

5

Ro

Zeměpis, matematika

10

Mi

Anglický jazyk

V 4

Chp

Hra na hudební nástroje

V 8

Dramatická výchova

V 9

Mc

Výtvarný ateliér

V 10

Pl

Dálkové studium JMZ

P 1

Biologie

P 2

Pe

Anglický jazyk

P 3

An

Pedagogiky a psychologie

P 4

Ma

Sborovna

S

Štěpánková, Kubicová

Hobby centrum

HC

Va

 Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz