k navigaci k navigaci


Stravování

Informace o stravování žáků na SPgŠ Boskovice

Žák je povinen čitelně vyplnit přihlášku umístěnou na webových stránkách školy (žáci 1. ročníku ji odevzdají při nástupu do školy 4.9.2017). V případě nepřítomnosti žáka (není odhlášen z oběda) činí cena nevyzvednutého oběda první den 29,-Kč a od druhého dne nepřítomnosti 67,-Kč.V případě dopředu známé nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odhlásit oběd do 10:00 hodin dne předcházejícího. V případě trvalého odhlášení stravy (žák se vůbec nechce stravovat) je třeba písemné vyjádření zákonného zástupce (žáci 1. ročníku ho odevzdají při nástupu do školy 4.9.2017).

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Možnosti úhrady stravného:

1. převodem

Platba na každý nadcházející měsíc musí být provedena zálohově převodem na účet školy - 153 403 855/0300 – a to ve výši 600,-Kč měsíčně. Tyto zálohy musí být provedeny vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. První platba tedy bude v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu.Úhrada platby musí být provedena vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. 1. Platbu je tedy nutné uhradit do 20. srpna 2017, poslední platba v květnu 2018.

Variabilní symbol každého žákapro zálohové platby převodem bude zveřejněn na webových stránkách. Tento variabilní symbol zůstává platný po celou dobu studia žáka.

2. v hotovosti

Pokud budou platby zálohna stravné prováděny hotově, žáci při převzetí stravenek obdrží informaci o částce na daný měsíc od výdejce stravy. Tyto platby jsou nutné provádět vždy do 15. dne daného měsíce.

Ve výjimečných případech se obědy mohou uhradit zpětně do konce následujícího měsíce. O tomto úkonu musí být informováno vedení školy. Pokud úhrada nebude do konce následujícího měsíce provedena, musí vedení školy písemně, telefonicky nebo osobně upozornit rodiče, zákonné zástupce žáka. Pokud nadále nebude úhrada provedena, daná situace se bude řešit přes sociální odbor městského úřadu.

Vyúčtování stravného bude 1 x za rok, a to na konci školního roku v měsíci červenci.

Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz