k navigaci k navigaci


Stravování

Informace o stravování žáků na SPgŠ Boskovice

Žák je povinen čitelně vyplnit přihlášku umístěnou na webových stránkách školy (žáci 1. ročníku ji odevzdají při nástupu do školy 3.9.2018). V případě nepřítomnosti žáka (není odhlášen z oběda) činí cena nevyzvednutého oběda 29,-Kč. V případě dopředu známé nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odhlásit oběd do 10:00 hodin dne předcházejícího. V případě trvalého odhlášení stravy (žák se vůbec nechce stravovat) je třeba písemné vyjádření zákonného zástupce (žáci 1. ročníku ho odevzdají při nástupu do školy 3.9.2018).

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Možnosti úhrady stravného:

1. převodem

Platba na každý nadcházející měsíc musí být provedena zálohově převodem na účet školy - 153 403 855/0300 – a to ve výši 600,-Kč měsíčně. Tyto zálohy musí být provedeny vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. První platba tedy bude v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu. První platbu je nutné uhradit do 20. srpna 2018.

Variabilní symbol pro zálohové platby převodem žáci obdrží v den nástupu do školy. Tento variabilní symbol zůstává platný po celou dobu studia žáka. Při první platbě prosím uveďte jméno a třídu žáka do kolonky zpráva pro příjemce.

2. v hotovosti

Platby za stravné v hotovosti budou žáci hradit v kanceláři školy, a to vždy do 15. dne daného měsíce.

Ve výjimečných případech se obědy mohou uhradit zpětně do konce následujícího měsíce. O tomto úkonu musí být informováno vedení školy. Pokud úhrada nebude do konce následujícího měsíce provedena, musí vedení školy písemně, telefonicky nebo osobně upozornit rodiče, zákonné zástupce žáka. Pokud nadále nebude úhrada provedena, daná situace se bude řešit přes sociální odbor městského úřadu.

Vyúčtování stravného bude 1 x za rok, a to na konci školního roku do 20. srpna 2019.

Menu

TOPlist

Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz