k navigaci k navigaci


Informace o ubytování a stravování na DM šk. r. 2019/2020

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace Komenského 5, 680 11 Boskovice

Školní rok 2019 - 2020

Domov mládeže, Komenského 7, Boskovice

tel:       vychovatelky   516 802 564
recepce            516 802 565  
mobil                720 979 293

email:     vychovatelky@spgs-bce.cz

INFORMACE KE ŠKOLSKÝM SLUŽBÁM

A. Ceny služeb, splatnost záloh na poskytované služby a platební podmínky

1) Ceny služeb a splatnost záloh

p. č.

název služby, druh úplaty:

splatnost, poznámka:

1.

měsíční záloha na ubytování

1300,-

do 20. dne předchozího měsíce

2.

měsíční záloha na stravování

1250,-

s měsíční zálohou za ubytování

První záloha ve výši 2 550,- Kč je splatná do 20. 8. 2019. Z ní jsou hrazeny náklady na ubytování a stravování za měsíc září (první měsíc ubytování). Její úhradu chápeme jako potvrzení zájmu o ubytování. Další platba zálohy zaplacená v září bude určena na úhradu ubytování za měsíc říjen atd. tj. za školní rok celkem 10 plateb – poslední platba zálohy se uskuteční v květnu 2020.

Dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. může ředitelka DM ukončit ubytování žákovi, který opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úhradu za poskytnuté školské služby, výjimkou jsou vážné důvody, které mohou dočasně zabránit poukázání příspěvku ( např. úmrtí ZZ, zhoršení sociálních podmínek …).

K odběru stravy ve školní jídelně-výdejně se žáci přihlašují prostřednictvím „Přihlášky ke stravování“, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Stravování ubytovaným nebude poskytováno, pokud nebude mít žák na účtu disponibilní částku na stravování (úhrada nákladů na ubytování má vždy přednost). Celkovou výši měsíční zálohy si můžete zkalkulovat sami podle cen využívaných služeb.

Informace o stravování:

Snídaně, dopolední přesnídávka a obědy - v budově  SPgŠ – platba platebním příkazem.

Večeře – možnost přípravy v DM nebo docházet do VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ, Hybešova 53, Boskovice / platba platebním příkazem/.

Cena stravy:

snídaně + dopolední přesnídávka – 29 Kč / den (měsíční záloha 600 Kč),

oběd - 31 Kč / den (měsíční záloha 650 Kč),

večeře – 29 Kč/ den, dle zájmu žákyň (platby se provádí odděleně na VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ, Hybešova 53, Boskovice).

2) Platební podmínky

Platby zasílejte na účet

- číslo účtu 153403855/0300

-  variabilní symbol (který bude zaslán během července)

Při nesrovnalostech v platbách nebo vyúčtování, v případě pozdržení jakékoliv platby nebo dotazů kontaktujte paní S.Štěpánkovou, tel. 516802541 denně od 9 do 14 h, e-mail: sylvie.stepankova@spgs-bce.cz V době její nepřítomnosti žádejte informace od paní L.Kubicové,       e-mail: leona.kubicova@spgs-bce.cz.

Výše úplaty, podmínky snížení úplaty, platební podmínky a způsob ukončení ubytování ve vztahu ke stanovení výše předpisu úplaty jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Vyúčtování úplaty za školní rok, bude provedeno do 20. srpna 2020. Přeplatek bude zaslán na účet u peněžního ústavu, ze kterého přicházely platby záloh.

 

C. Pokyny k nástupu

Nástup k ubytování je v neděli 1. 9. 2019 od 17.00 do 20.00 hodin. Nastoupí-li Vaše dítě k ubytování později z důvodu nemoci, apod., sdělte to nejpozději do 1. 9. 2019 telefonicky nebo e-mailem.

V den nástupu ubytovaný žák svému vychovateli předá Souhlasné prohlášení zákonného zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti/nesmí být starší 3 dnů – stačí písemné prohlášení rodičů/ a dokladovou fotografii žáka (do osobního spisu).

Žáci si s sebou přivezou: domácí obuv (ne tenisky, botasky), oblečení pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, hygienické potřeby, ručníky, jídelní příbor, ramínka na ošacení, pravidelně užívané i běžné léky (DM je nemůže poskytovat).

Vlastní elektrické spotřebiče lze používat v souladu s Vnitřním řádem DM.

Organizace života v DM, práva a povinnosti ubytovaných jsou určeny Vnitřním řádem DM.

 

Souhlasným prohlášením zákonných zástupců nebo zletilých žáků nám poskytnete zprávu o tom, že jste si vědomi všech podmínek ubytování v našem zařízení a současně nám podáváte i další důležité informace k výchově. Plnoleté žákyně vyplní prohlášení samy. Právo na některé informace mají i rodiče (doporučujeme rodičům zletilých žáků se s obsahem prohlášení seznámit). Prohlášení předává žák až v den nástupu k ubytování.

Na DM je k dispozici kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, nádobím. Dále je k dispozici žehlička, vysoušeč vlasů, PC s internetem, připojení na wifi, pračka, sušička.

 

Nabídka kroužků na DM:

plavecký
turistický
sportovní
výtvarný

hudební

Poučení pro rodiče:
-  Žáci musí odjíždět k rodičům každý týden v pátek. Do DM se mohou vracet již v neděli
od 18.00 hod. / do 21.30 hod/. Mohou přijíždět též v pondělí ráno.
-   K mimořádnému odchodu a odjezdu z domova / návštěva lékaře, rodinné důvody ,.. /je  
zapotřebí odevzdat písemný souhlas rodičů, případně poslat e-mailem a omluvit

telefonicky, jinak nemůže být žák uvolněn.

-   Při náhlém onemocnění žáka vyrozumí vychovatel ZZ. Zákonný zástupce je povinen si

pro dítě přijet. Pokud tak neučiní, bude dítěti zavolána RZS.

-   Při náhlém odvozu žáka do nemocnice budou ZZ vyrozuměni a jsou povinni si své

dítě v nemocnici vyzvednout.

 

Pokud žák onemocní, jsou rodiče povinni uvědomit vychovatele DM na

výše uvedeném čísle nebo e-mailem!

 

Kontaktní údaje:

-ředitelka školy a DM: Mgr. Leona Valterová, tel.516 802 543, e-mail: reditel@spgs-bce.cz

-statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Bc. Michal Pernica, tel.516 802 542,

e-mail:michal.pernica@spgs-bce.cz

- zástupce ředitelky školy: RNDr. Bc. Jiří Rosenberg, tel. 516 802 545

e-mail: jiri.rosenberg@spgs-bce.cz

- vedoucí vychovatelka: Věra Dryšlová, tel. 516 802 564, e-mail: vychovatelky@spgs-bce.cz

- asistentka ředitelky školy, ekonomka: Sylvie Štěpánková, tel. 516 802 544,

e-mail: sylvie.stepankova@spgs-bce.cz

- vedoucí stravování: Jana Kucejová, tel.516 802 553, e-mail:jidelna@spgs-bce.cz

 

Sledujte aktuality a seznamte se s dokumenty na našich webových stránkách. Další informace požadujte od personálu DM v den nástupu.

Přijetím do domova mládeže se žáci zavazuje, že bude plnit ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže.

Přihláška je závazná na celý školní rok 2019 / 2020.

Věřím, že Vaše dítě bude v našem zařízení spokojeno. Budu Vám vděčná za jakékoliv náměty ke zlepšení naší činnosti a těším se na vzájemnou spolupráci.

Přílohy:

-          Prohlášení zákonných zástupců nebo zletilých žáků

-          Vnitřní řád DM

-          Přihláška ke stravování

 

Vedoucí vychovatelka: Věra Dryšlová,
Vychovatelé: Mgr. Martina Pitnerová, David Strbačka

Menu

TOPlist

Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz