k navigaci k navigaci


Zpráva o odborné exkurzi třídy 1. A – zážitkový pobyt v LŠ Krásensko ve dnech 4. – 6. 11. 2015

15. prosince

Třída 1. A pod vedením třídní učitelky Mgr. Barbory Chlupové prožila tři dny na pracovišti brněnské ekologické organizace Lipka, na zařízení Rychta v obci Krásensko. Pobyt na daném zařízení třídě posloužil mimo jiné ke zlepšení prosociálního chování a vztahů.  V rámci prožitkové pedagogiky se seznamovali formou her, diskuzí, workshopů s ekologickými a společenskými tématy, s pravidly Fair trade obchodu, zahráli si hru Fischbanks, kterou podpořili svou finanční gramotnost, pletli z lýka, vyráběli svíčky, pekli chleba, seznamovali se s méně známými zvířaty (gekoni, chameleon apod.) apod. Pobyt dané třídě posloužil mimo jiné k prohloubení vzájemných vztahů, jak mezi sebou, tak i k lepšímu seznámení s pedagogickým doprovodem. O vhodnosti daného pobytu v LŠ Krásensko svědčí mimo jiné přehled mezipředmětových vztahů: studenti se v rámci pobytu a často i během jedné aktivity seznamovali s poznatky a dovednostmi z oblasti Zeměpisu – Geografie a Geopolitiky, Enviromentální a Prožitkové pedagogiky, Ekonomie zaměřené na finanční gramotnost a geoekonomii, Tělesné, Výtvarné a Dramatické výchovy. V tomto výčtu by se dalo pokračovat, stejně jako v popisu aktivit, které studenti zažili, prožili a procítili. Konstatujme pouze, že pobyt třídy 1. A v LŠ Krásensko měl své opodstatnění a že splnil to, co se od něj očekávalo.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz