k navigaci k navigaci


Městský parlament mládeže

17. prosince

Ve čtvrtek 13. prosince proběhla ustavující schůze Městského parlamentu mládeže, který se skládá z žáků boskovických základních a středních škol. Tento poradní orgán města Boskovice na své první schůzi přijal usnesení o zřízení parlamentu, zvolil vedení a dal si za úkol vypracování stanov. V rámci další diskuze byla řešena témata jako umístění studentského klubu nebo bezpečnost ve městě v nočních hodinách. Zvolení zástupci MPM budou o usneseních přijatých na ustavující schůzi v nejbližších týdnech jednat s představiteli města.

SPgŠ Boskovice zastupuje Jan Šindelka (druhý místopředseda), Hana Přikrylová, Martin Štěpánek a naše absolventka Monika Koudelková.

Mgr. Tomáš Pléha

3

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz