k navigaci k navigaci


Úspěch v mezinárodní soutěži v simulovaném soudním jednání

25. dubna

V pátek 12. dubna proběhlo na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně fakultní ústní kolo soutěže v právní argumentaci Mezinárodní Středoškolský Moot Court. Této soutěže se, obdobně jako v minulém školním roce, zúčastnil i tým žáků Střední pedagogické školy v Boskovicích pod vedením Jakuba Pejzla a Michaely Tučkové s prostým označením MSMC 2019 – SPgŠ Boskovice.

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve připravují pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní také ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva. Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

Společně jsme v našem týmu od konce prosince roku 2018, kdy jsme se na Mezinárodní Středoškolský Moot Court začali připravovat, vystupovali jako vládní zmocněnci fiktivního státu republiky Agnosie, který jsme obhajovali v problematickém případu odsouzeného Kima Kamapy domáhajícího se po Evropském soudu pro lidská práva, aby mu bylo přiznáno přiměřené zadostiučinění za porušení jeho práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání chráněného čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterého se měla Agnoská republika dopustit vydáním vnitrostátního rozhodnutí o odmítnutí podávání vegetariánské stravy na vrub jedné z vnitrostátních věznic, jež by bylo důsledku s to ohrozit náboženská pravidla jím zastávaného náboženského přesvědčení. Na připravách jsme strávili stovky hodin čistého času a během několika měsíců se nám podařilo získat cenné zkušenosti z oblasti mezinárodního práva v souvztažnosti s lidskoprávní problematikou, které zajisté zužitkujeme při dalších fázích našeho navazujícího studia.

V letošním roce jsme se umístili ve fakultním ústním kole na 2. místě, postupujeme tak tedy do mezinárodního ústního kola, které se odehraje 3. 5. 2019 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na toto mezinárodní kolo se již velmi těšíme a pevně věříme v to, že v něm dosáhneme ještě lepších výsledků než v kole fakultním. O dalším průběhu soutěže budeme samozřejmě pečlivě informovat na webových stránkách naší školy.

Jakub Pejzl

Foto zde.

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz