k navigaci k navigaci


Divadelní představení Návštěva z pravěku

24. září

V úterý 17. září jsme se všemi žáky prvních ročníků navštívili brněnské divadlo Buranteatr, kde se svým představením Návštěva z pravěku hostovali žáci z Přírodní školy Františka Tichého v Praze. Jejich divadelní představení inspirovala kniha a životního příběh Petra Ginze, mladého výtvarníka, spisovatele a šéfredaktora terezínského časopisu VEDEM. Ve hře se prolínal fantazijní dobrodružný příběh inspirovaný Julesem Vernem, sepsaným samotným Petrem, s mrazivou realitou životního osudu dospívajícího chlapce v době protektorátu. Naši žáci tak měli příležitost podívat se na osudy židovských dětí za druhé světové války perspektivou jednoho z nich, navíc v podání jejich vrstevníků.

Po divadelní stránce byla inscenace velmi nápaditá a žáci Přírodní školy v nelehké pozici hrát před stejně starým publikem obstáli na výbornou. Stejně jako naši žáci, kteří absolvovali celou akci v tak početné skupině naprosto vzorně a ukázněně.

Představení, které bylo možná jen o maličko delší, než by bylo ideální, vzbudilo v žácích mnoho otázek a stalo se inspirativním zdrojem pro plodné diskuse v hodinách dramatické výchovy, literatury a dalších.

MgA. Monika Lepková

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz