k navigaci k navigaci


Provoz školy od 4. 1. 2021

28. prosince

V neděli 27. 12. 2020 Česká republika přešla do 5. stupně systému PES. S tím souvisí i provoz školy od 4. do 10. 1. 2021. Ve zmíněném období se všichni žáci ve všech ročnících budou povinně vzdělávat distančním způsobem - formou on-line (videokonference přes MS TEAMS) či off-line výuky (samostudium, plnění úkolů apod.) probíhající dle klasického původního rozvrhu.

V 5. stupni systému PES jsou nadále možné individuální konzultace žáků ve formátu jeden učitel, jeden žák. Stále platí, že tyto konzultace jsou určeny především pro žáky se vzdělávacími problémy. Žák, který má o konzultaci zájem, osloví učitele konkrétního předmětu emailem či přes EduPage a domluví se s ním. Konzultace může být jak prezenční (ve škole) tak i distanční (on-line) formou. Vždy záleží na domluvě učitele a žáka.

Osobní přítomnost žáků na prezenčním praktickém vyučování (OPX, UPX) je zakázána. Výjimku mají pouze žáci zdravotnických oborů.

Školní stravování je v provozu.

Provoz školských ubytovacích zařízení (domova mládeže) je upraven tak, že je zakázáno poskytovat ubytování žákům, s výjimkou žáků účastnící se prezenční výuky.

Další informace byly žákům i rodičům zaslány přes školní systém EduPage.

 

Vedení školy

 

Link na oficiální dokumentaci MŠMT upravující provoz škol a školských zařízení od 4. do 10. 1. 2021: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz