k navigaci k navigaci


Testování uchazečů o vzdělávání (u přijímacích zkoušek)

12. dubna

V zájmu snížení rizika přenosu onemocnění COVID-19 je Mimořádných opatřením MZd ze dne 6. 4. 2021 stanovena uchazeči o střední vzdělávání povinnost nechat se otestovat na přítomnost viru SARS-CoV-2 a předložit výsledek negativního testu (ne starší než 7 dní) jako podmínka pro přístup k přijímací zkouškce (není-li stanoveno jinak). Testování uchazeče provádí škola, va které je uchazeč žákem (zpravidla současná ZŠ), na jeho žádost a tato škola má i povinnmost vydat o výsledku testu doklad.

V případě nepředložení dokladu nebude umožněno uchazeči konání přijímacích zkoušek.

Mimořádné opatření MZd týkající se testování uchazečů zde.

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz