k navigaci k navigaci


Naše okolí nám není lhostejné

5. března

Letošní soutěže Enersol se naše škola zúčastnila třemi soutěžními pracemi – v hlavní kategorii zpracovaly téma pasivního bydlení na příkladu ekocentra Veronica Hostětín Denisa Daňková, Monika Vašková a Kateřina Škrabalová ze třídy 3.C. Ve vedlejší kategorii prezentovaly práci Dialogy a Obnovitelné zdroje energie obrazem a slovem studentky 3.C Kateřina Škrabalová a Denisa Daňková a práci Přírodní živly studentky 3.A Petra Krejčí, Lucie Setničková a Kateřina Konečná.

V hlavní kategorii se umístily v početné konkurenci studentky s prací o Hostětíně na velmi pěkném 14. místě a jen těsně jim unikl postup do oblastního kola.

Ve vedlejší kategorii podaly oba soutěžní týmy velmi vyrovnané výkony, kterými důstojně reprezentovaly naši školu. Prvenství nakonec získala třída 3. A  se svojí prací Přírodní živly. Jedná se o divadelní představení pro děti předškolního věku vytvořené třídou 3.A pod vedením Mgr. Přikrylové, o výtvarnou část se postaraly studentky s Mgr. Ševčíkovou a technické záležitosti zajistil Mgr. Pavelka.

Výkon studentů třetích ročníků SPgŠ pokládáme za velice úspěšný a tradici účasti naší školy v soutěži hodláme nadále zachovat.

 

Denisa Daňková, Kateřina Škrabalová

Studentky 3.C SPgŠ Boskovice

archiv aktualitKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz