k navigaci k navigaci


Stravování

Informace o stravování žáků na SPgŠ Boskovice

Žák je povinen čitelně vyplnit přihlášku umístěnou na webových stránkách školy (žáci 1. ročníku ji odevzdají při nástupu do školy 1. 9. 2020).

Žákům prvních ročníků budou obědy vydávány prostřednictvím ISIC karty - podrobnosti zde. Bez ISIC karty není možné přihlásit žáka do systému stravování.

Cena jednoho obědu činí 31,- Kč. V případě dopředu známé nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odhlásit oběd do 10:00 hodin dne předcházejícího. Pokud žák není odhlášen z oběda a je nepřítomen, činí cena nevyzvednutého oběda 31,-Kč. Při trvalém odhlášení stravy (žák se vůbec nechce stravovat) je třeba písemné vyjádření zákonného zástupce (žáci 1. ročníku ho odevzdají při nástupu do školy 1. 9. 2020).

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout zde.

Možnosti úhrady stravného:

1. převodem

Platba na každý nadcházející měsíc musí být provedena zálohově převodem na účet školy - 153 403 855/0300 – a to ve výši 650,-Kč měsíčně. Tyto zálohy musí být provedeny vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. První platba tedy bude v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu. První platbu je nutné uhradit do 20. srpna 2020.

Variabilní symbol pro zálohové platby převodem žáci prvních ročníků obdrží v den nástupu do školy. Tento variabilní symbol zůstává platný po celou dobu studia žáka. Při první platbě prosím uveďte jméno a třídu žáka do kolonky zpráva pro příjemce.

2. v hotovosti

Platby za stravné v hotovosti budou žáci hradit v kanceláři školy, a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. První platbu je nutné uhradit v den nástupu do školy, a to 1.9.2020.

Přihlášení a odhlášení stravy:

1. přihlášení

Na škole je zřízen čipový systém.  Žáci jsou automaticky přihlášeni na každý den.

1. odhlášení

Odhlášení obědů se provádí na webových stránkách školy – zde, a to do 10.00 hod. předcházejícího dne.

Heslo pro přihlášení do stravovacího systému žáci 1. ročníků obdrží v den nástupu do školy – 1. 9. 2020.

 

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného bude 1 x za školní rok, a to do 20. srpna 2021.Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz