k navigaci k navigaci


Bezdrátová škola

Wifi projekt

Projekt je začleněn do prioritní osy 3. Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, opatření 3.4 Veřejné služby regionálního významu.

Doba plnění projektu bude probíhat v době od 1.11.2008 do 31.8.2009.

Cílem projektu „Bezdrátová škola - Jihomoravský kraj“ je vybudovat v 28 středních vzdělávacích zařízeních vč. Střediska služeb zřizovaných Jihomoravským krajem bezpečnou bezdrátovou (WiFi) infrastrukturu. Tato infrastruktura je důležitou podmínkou pro používání moderních výukových metod a pomůcek ve všech třídách. Odstraňuje problém s nedostatečným počtem počítačových učeben. Moderní pomůcky (přenosné počítače, projektory, tablety apod.) získají díky bezdrátové síti mobilitu a mohou být tím pádem sdíleny více pedagogy a třídami. Mohou takto pomoci ve výuce většiny přírodovědných i humanitních předmětů. Pedagog a žáci získají pomocí bezdrátové sítě přístup k informačním zdrojům a online aplikacím, které mohou být sdíleny i více školami v regionu. Učitelé mohou např. zadávat průběžnou klasifikaci a docházku přímo ve třídě tak, aby rodiče měli okamžitý přehled o studiu svých dětí. Vedení elektronické dokumentace snižuje administrativní zátěž pedagogů a nabízí přímou komunikaci školy s rodiči.

V konečném efektu by tento projekt měl přispět ke zkvalitnění výuky, zefektivnění práce pedagogů a lepší komunikaci škol s rodiči. Jednotlivé fáze projektu „Bezdrátová škola“ jsou první etapou (infrastrukturní) komplexnějšího strategického záměru Jihomoravského kraje, kterým je modernizovat ICT prostředí ve školách a umožnit vzájemnou komunikaci mezi školami, učiteli, žáky a rodiči. V rámci navazujících projektů se budou např. řešit on-line vzdělávací a administrativní nástroje, které umožní učitelům lépe evidovat hodnocení žáků a zefektivnit vnitřní organizaci kolem vyhodnocování studia a umožní rodičům elektronickou cestou sledovat výsledky jejich dětí a současně studentům umožní provádět „domácí úkoly a práce“ elektronicky.

Záměrem je v budoucnu pokrýt bezdrátovou infrastrukturou všechny střední školy zřizované Jihomoravským krajem.

Projekt je zaměřen na rozvoj vzdělávací a sociální infrastruktury vyššího řádu v majetku krajů

Menu

TOPlistKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz