k navigaci k navigaci


Ekologická výchova, vzdělání a osvěta (EVVO)

Ing. Martina Lukešová, učitelka biologie: „Stále se zajímám o kvalitní život pro všechny".

Za léta své praxe jsem pochopila, že nezachráním deštné pralesy ani čistotu vod v oceánech, ale že mohu stále zlepšovat své okolí. Baví mě seznamovat lidi se souvislostmi mezi námi, přírodou a našim myšlením. Proto jsem šťastná, že mohu učit na střední pedagogické škole a spoluutvářet nové přístupy k naší krásné planetě“.

Co děláme:

Výuku biologie jejíž součástí je ekologie a tím propojenost s běžným život soustředíme na praktické zkušenosti. Jsme zapojeni do řady ekologických projektů a komunitního dění v regionu. Učíme se poznávat přírodu i tzv. pod pokličkou a to ve třídě i venku.

Jakmile vstoupíte do školy, poznáte, že ekologií žijeme.

Aktuální ekologické projekty:

  • Ve spolupráci s Lipkou (školské zařízení pro environmentální vzdělávání): každoročně pořádáme několikadenní pobyty s ekologickou tématikou v Krásensku a zapojili jsme se do aktivity Podpora podnikavosti a kreativity.
  • Ve spolupráci s městem Boskovice se podílíme na separaci recyklovatelných odpadů a ochraně městské zelně.
  • Vlastní projekty teprve rozjíždíme, ale máme plno nápadů a jistě podpoříme i ten váš.

Ekologie není jen třídit opady a sázet stromy. Je to životní styl, je to cesta ke spokojenému, zdravému a uvědomělému životu ve společenství lidí a všech bytostí této planety. Nejsme tu sami a sami nikdy nepřežijeme. O tom se učíme na Střední pedagogické škole v Boskovicích. Jak chránit sebe, děti, přírodu a jak se o tom zajímavě učit a předávat zkušenosti dál. Ekologie je možná docela složitá věda, ale díky ní můžeme více porozumět světu a chovat se tak, abychom měli život stále lepší – kvalitnější a plný radosti.

EVVO 3Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz