k navigaci k navigaci


Maturita

Pokud některý z žáků nesloží úspěšně maturitní zkoušku ani v jednom z možných termínů, může požádat o přijetí do 4. ročníku vzdělávání. Současně dotyčný uchazeč může požádat o uznání částečného vzdělání. Obě žádosti naleznete na webu školy v oddílu Dokumenty.

 

INFORMACE A TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK v roce 2021

Termíny

V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 3. května do 7. června 2021, v podzimním zkušebním období pak od 1. září do 20. září 2021.

V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ SE PÍSEMNÉ PRÁCE, PÍSEMNÉ ZKOUŠKY A PRAKTICKÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MOHOU KONAT I V DŘÍVĚJŠÍM TERMÍNU, NEJDŘÍVE VŠAK 1. DUBNA 2021. V PŘÍPADECH, KDY TO POVAHA ZKOUŠKY VYŽADUJE, JE MOŽNÉ KONAT PRAKTICKOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI V JARNÍM I PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ I DŘÍVE.

ŽÁCI SE PŘIHLAŠUJÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE, OPRAVNÉ ZKOUŠCE NEBO NÁHRADNÍ ZKOUŠCE PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY K MATURITNÍ ZKOUŠCE ŘEDITELI ŠKOLY, A TO DO 1. PROSINCE 2020 PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021 A DO 25. ČERVNA 2021 PRO PODZIMNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2021.

Předvyplněná přihláška k maturitní zkoušce ke stažení zde.

Další informace lze získat na stránkách MŠMT a stránkách Cermatu.

Menu

TOPlistKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz