k navigaci k navigaci


Maturita

Pokud některý z žáků nesloží úspěšně maturitní zkoušku ani v jednom z možných termínů, může požádat o přijetí do 4. ročníku vzdělávání. Současně dotyčný uchazeč může požádat o uznání částečného vzdělání. Obě žádosti naleznete na webu školy v oddílu Dokumenty.

 

INFORMACE A TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-6, který navazuje na opatření obecné povahy ze dne 15. března 2021 s č. j. MSMT-3267/2021-3 ve znění dodatku ze dne 14. dubna 2021. Opatření navyšuje počet opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek a možnost jejich konání v mimořádném termínu.

DODATEK K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PRO MATURITNÍ ZKOUŠKY – NAVÝŠENÍ POČTU OPRAVNÝCH TERMÍNŮ PRO KONÁNÍ DIDAKTICKÝCH TESTŮ A PRAKTICKÝCH ZKOUŠEK - 28. dubna 2021

Česká školní inspekce převedla testy k podpoře žáků při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS). Podrobnosti naleznete zde.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – NOVÝ MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY - březen 2021

METODIKA K NOVÉMU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021 - březen 2021

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021 - únor 2021

Opatření obecné povahy - únor 2021

 

Termíny

Podrobné jednotné zkušební schéma (JZS) pro jarní zkušební období MZ v roce 2021

Do 30. 4. 2021

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (jarní zkušební období)

Žák podává žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka pro jarní zkušební období

Žák písemně informuje ŘŠ, že bude konat dobrovolnou ústní zkoušku

Do 17. 5. 2021

Žák vybraných oborů vzdělání s pracovní povinností předloží potvrzení, že odpracoval 160 hodin a více

24. – 26. 5. 2021

Před termínem konání didaktického testu žák zdravotnického nebo sociálního oboru vzdělání sdělí řediteli školy, zda daný didaktický testu bude konat.

Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy – řádný termín

27. – 31. 5.

Omlouvání žáků z řádného termínu a přihlašování k mimořádnému termínu DT (do 3 pracovních dnů od vykonání příslušné zkoušky)

7. 6. 2021

Maturitní zkouška – zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol CZVV, řádný termín

Do 28. 6. 2021

Podání žádosti o přezkoumání – didaktický test, řádný termín

7. – 9. 7. 2021

Didaktické testy – mimořádný termín

19. 7. 2021

Zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol CZVV, mimořádný termín

Do 23. 7. 2021

Přihlašování ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro podzimní termín

Do 30. 7. 2021

Přihlašování k profilové části maturitní zkoušky pro podzimní termín (včetně opravné a náhradní zkoušky, s výjimkou praktické zkoušky konané od 26. 7. – viz dále do 31. srpna 2021)

Do 9. 8. 2021

Podávání žádosti o přezkoumání – didaktický test, mimořádný termín

Do 12. 8. 2021

Termín podávání žádostí o přezkum profilových zkoušek s výjimkou praktické konané od 26. 7. do 27. 8.

Do 15. 8. 2021

Jednotné zkušební schéma (JEZUS) pro podzimní termín

Do 25. 8. 2021

ŘŠ stanoví konkrétní termíny konání zkoušek profilové části MZ (podzimní zkušební období)

Do 27. 8. 2021

Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl (podzimní zkušební období)

 

Předvyplněná přihláška k maturitní zkoušce ke stažení zde.

Další informace lze získat na stránkách MŠMT a stránkách Cermatu.Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz