k navigaci k navigaci


Školní rok 2017-2018

13.6. - Den EVVO - 30.4.2018

2.ročník

V pondělí 30.4, kdy se konal na naší škole den environmentální výchovy,  jsme vyrazili na exkurzi do Brna, která měla název: 100 lidí, 100 chutí. Výukový program zajišťovala Lipka, pracoviště Kamenná, kde jsme byli velmi mile přivítáni.
Celý program trval asi 3 hodiny (s přestávkou). Dozvěděli jsme se mnoho nového o způsobech stravování i jiných lidí žijících na planetě Zemi. Některé byli opravdu zvláštní - ať to bylo pojídání zbytků z popelnice nebo příprava pokrmů z plevele. 
Dále jsme diskutovali o, nám již více známých, vegetariánech, veganech, frutariánech, ovolaktovegetariánech…. Kteří z nich jedí maso a jaké, kteří jedí pouze rostlinnou stravu, kteří vejce, med, mléko…...Není tedy tak jednoduché jen tak určit, do které skupiny ten či onen strávník patří. Hráli jsme různé hry, diskutovali, sledovali krátké spoty a The Simpsons…
Exkurze byla velmi zajímavá, všichni jsme se dozvěděli více informací o těchto způsobech stravování ostatních lidí kolem nás.

1.ročník

V pondělí 30.5 se třída 1. C spolu s ostatními žáky prvních ročníků, zúčastnila výchovného programu v SEV Lipka v Brně. Program byl zaměřen na reklamu a média, a měl název Pod lavinou informací. Cílem programu bylo, naučit nás vybrat důležité informace a dokázat rozeznat ty klamavé od pravdivých. Například jsme se dozvěděli, jaké zdroje jsou více důvěryhodné a které jsou naopak naprosto zavádějící.

Nejdříve jsme vedli rozhovor na téma „sociální sítě“, hledali klady a zápory informací uvedených v médiích a rozmýšleli nad pravdivostí článků na sociálních sítích.

Mně osobně se nejvíce líbil úkol, ve kterém se z nás stali reportéři, kteří měli napsat článek. Jediná informace, kterou jsme dostali, byla, že z pracoviště Lipka zmizela vzácná rybka. Vešli jsme do kanceláře imaginárního pracovníka, kde se nacházelo akvárium s rybičkami. Na poprvé jsme na napsání článku měli jen tři minuty. Na podlaze byla krev, na jeho počítači byl otevřený článek o bolesti ryb, na stole byly články o vraždě ryby a lísteček s nápisem „Pondělí Ryba!!! Splnit úkol“. Jeden imaginární spolupracovník o něm dokonce mluvil jako o potetovaném kriminálníkovi. Samozřejmě jsme se napoprvé všichni nachytali a naše články obviňovali fiktivního zaměstnance z vraždy dané ryby. Potom jsme šli do stejné místnosti znovu, ale měli jsme mnohem více času. Když jsme všechno pořádně pročetli, ukázalo se, že zaměstnanec pouze odjel rybu přemístit, protože v tomto období nesmí být v kontaktu s ostatními rybami. Realita: Situace, která se odehrála dnes na Lipce. Jeden z lektorů převážel akvarijní rybku na jiné pracoviště a říznul se do prstu. V některých médiích již vyšli mylné informace, že rybka byla utýrána nebo dokonce zavražděna. Nebylo úplně snadné se držet pouze ověřených zdrojů a stop a nepodlehnout lživým informacím. Naším druhým úkolem bylo seřadit informační zdroje podle věrohodnosti. Shodli jsme se, že spodní příčky by obsadila televize a sociální sítě. Naopak důvěryhodné zdroje jsou vědci, učitelé, rodiče a odborné knihy a časopisy. Zkusili jsme si tedy rozeznávání klamavých a pravdivých informací v praxi. Z exkurze jsme si odnesli nejen zážitky a vzpomínky, ale i rady, jak se vyhnout nebezpečným spamům. Celý program byl velice přínosný a všichni jsme si ho užili.

 

 

3.C

Dne 30. dubna 2018 se žáci 3.C zúčastnili projektového dne EVVO, který se týkal problematiky: MOBIL. Celá beseda probíhala v anglickém jazyce pod vedením pracovnice Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání. Žáci byli vždy rozděleni do skupinek, ve kterých zpracovávali uložené úkoly např. vyhodnocování nejčastějších odpovědí na otázky týkajících se mobilního telefonu, zakreslování míst do mapy, ve kterých se vyrábí, příprava krátké prezentace a scénky/přednesu o příběhu lidí a jejich životních podmínkách, kteří pracují při výroby mobilů nebo jejich součástek. Po všech vyřešených úkolech proběhla zevrubná debata, která zhodnotila všechny přinesené informace a která byla přínosem pro nový pohled na problematiku vládnoucí dnešní dobou. Celý program vedl k tomu, abychom se zamysleli, jak nakládat s tímto elektronickým zařízením a jak můžeme přispět k ovlivnění problému týkajícího se tohohle trendu.

3.B, 3.A

Z neziskové organizace Na Zemi přijeli lektoři představit jejich výukový program: Kdo je za vodou.  Program pomohl žákům se orientovat ve světě vody, porozumět jeho propojenosti a uvědomovat si svůj vliv a roli v něm.  Činnosti byly vedeny v duchu spolupráce a dialogu, otevřenosti novým pohledům a perspektivám, kritického myšlení, respektu k různorodosti. Žáci se zamýšleli nad vlastní spotřebou vody. Čeho by se byli schopni vzdát, kdyby měli vody k dispozici málo? Jak se dají problémy s vodou řešit a zda k jejich řešení můžeme přispívat i my. Seznámili se s konkrétními případy environmentálních, sociálních a ekonomických problémů s vodou ve světě.

Foto zde.

21.5. - SPgŠ Boskovice podporuje SOMB

V úterý 15.5.2018 uspořádal Symfonický orchestr města Boskovice v Sokolovně koncert s názvem Z melodie do melodie, kterého se za Město Boskovice zúčastnila starostka města Bc. Hana Nedomová a místostarostka města Mgr. Dagmar Hamalová.

Na úvod zazněl Fučíkův Vjezd gladiátorů, nemohl chybět Offenbachův Kankán nebo Ježkův Bugatti-step, ve kterém sólový part fenomenálně provedl student naší školy Martin Štěpánek (3.C). Dále na psací stroj za doprovodu orchestru zahrála Miroslava Krajíčková, manažerka Sokolovny, Andersonovu skladbu Typewriter. A protože byl podvečer věnován zejména filmovým melodiím, tak zazněly i témata z Kmotra, X-Files, Pirátů z Karibiku, Harryho Pottera či Četnických humoresek. Taktovky se ujali Tomáš Pléha, učitel hudební výchovy a sbormistr, a v druhé polovině pak Dominik Pernica, talentovaný student 4. B, který byl v letošním roce přijat ke studiu dirigování na brněnskou konzervatoř. Z dalších studentů naší školy jste v orchestru mohli slyšet Annu Oujeskou (1.A), Andreu Vymazalovou (4.A) a našeho absolventa Ondřeje Bártu, kteří hráli na housle. V dechové sekci pak Michaelu Dvořáčkovou (4.C), Markétu Švancarovou (4.A) s příčnými flétnami a ve skupině bicích nástrojů Hanu Přikrylovou (3.C). Na úspěchu večera se podíleli také mnozí pedagogové naší školy. Za melodickými bicími nástroji jste mohli slyšet Mgr. Danielu Sedlákovou, rytmických nástrojů se ujala Mgr. Dana Hrubá. Za violoncellem usedla Mgr. Gabriela Pléhová a ve druhých houslích vám hrála Sylva Štěpánková, kterou potkáte na sekretariátu školy, a dalším houslistou byl i náš bývalý pedagog Tomáš Zouhar. Průvodním slovem mistrně provedla koncertem posluchače Mgr. Leona Valterová. Všichni účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem. Koncert bude reprízován 24. června v 18:00 v Tišnově při příležitosti Hudebních slavností města. Všichni jste srdečně zváni!

členové orchestru z řad žáků

Foto zde.

7.5. - V Mladkově vystavují práce Bohuslava Odehnala

Muzeum regionu Boskovicka připravilo do Obecního domu v Mladkově výstavu lidového umělce Bohuslava Odehnala, který v Mladkově žije od roku 1942. Předsedkyně osadního výboru Zdena Boháčková přivítala v neděli 22. dubna na vernisáži senátorku Jaromíru Vítkovou a za město Boskovice starostku Hanu Nedomovou, místostarostku Dagmar Hamalovou a místostarostu Petra Malacha. Za muzeum byl přítomen ředitel Roman Malach, výtvarnice Jana Bajerová a kurátorka výstavy Marcela Poláková. Hudebně vernisáž doplnil Jazz Kvartet ze SPgŠ Boskovice.

Výstavu si můžete do 10. června prohlédnout vždy v neděli od 15.00 do 17.00 hodin nebo pod domluvě na telefonu 724 514 082.

Foto zde.

7.5. - Akord Levice

18. dubna se konal 4. ročník mezinárodní pěvecké soutěže žáků středních pedagogických škol Akord Levice. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - lidová píseň a populární zpěv. Předsedkyní poroty byla Eva Bodorová, sólistka SND.

Výsledková listina:

Lidová píseň

I. místo - Barbora Švárna - PaSA Prešov

II. místo - Barbara Fordosová - SPgŠ Levoča

III. místo - Klaudia Kokoruďová - PaSA Prešov

Populární píseň

I. místo - Martin Štěpánek - SPgŠ Boskovice

II. místo - Alexia Snopková - PaSA Lučenec

III. místo - Daniela Schmidtová - SOŠPg Bratislava

Foto zde.

2.5. - Mimoň párty aneb rozloučení s praxí 4. B

Dne 25. dubna 2018 se konala Mimoň párty, aneb zábavné soutěžní dopoledne plné her a sportovních disciplín na zařízení učební praxe třídy 4. B v MŠ, ZŠ a Prš Boskovice. Děti pod vedením našich žákyň si vyzkoušeli slalom na kole či koloběžce, střílení vodní pistolí na terč, přetahování lanem, vyráběli čelenku alá Mimoň, házeli balónky skrze obruče, a nakonec si i zatančili disko stylem, vždyť to byla párty ! A pořádná, jak dosvědčují fotografie dětí nadšených nejen výhrou, kterou obdrželi za splnění všech disciplín. Co je však nejvíce důležité, naše žákyně maturitní třídy prokázali, že dovedou smysluplně připravit hodnotný program dětem – klientům dané školy a současně bylo poznat, že mají nejen potřebné vědomosti a dovednosti, ale i Srdce na pravém místě. Patří jim za to velké díky.

Aleš Pavelka

Foto zde.

2.5. - Úspěch v mezinárodní soutěži v simulovaném soudním jednání

V pátek 6. dubna proběhlo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní finální fakultní kolo soutěže v právní argumentaci Mezinárodní Středoškolský Moot Court. Účast v této soutěži spočívala v aktivní simulaci lidskoprávního soudního řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Této soutěže se zúčastnil i tým žáků Střední pedagogické školy v Boskovicích pod vedením Jakuba Pejzla a Michaely Tučkové s prostým označením MSMC – SPgŠ Boskovice.

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve připravují pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní také ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva. Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

Společně jsme v týmu od konce září roku 2017, kdy jsme se na Mezinárodní Středoškolský Moot Court začali připravovat, vystupovali jako vládní zmocněnci fiktivního státu republiky Agnosie, který jsme obhajovali v problematickém případu homosexuálního páru Collinsových, jež se domáhal svých práv k uznání právního rodičovství k jejich dceři Lilly před Evropským soudem pro lidská práva. Na přípravách jsme strávili přes 250 hodin čistého času a během několika měsíců se nám podařilo získat cenné zkušenosti z oblasti mezinárodního práva v souvztažnosti s lidskoprávní problematikou, které zajisté zužitkujeme při dalších fázích našeho navazujícího studia.
V obrovské konkurenci více než desítky týmů jsme se však nakonec umístili na finálních příčkách této soutěže. Přestože se našemu týmu nepodařilo postoupit do závěrečného ústního finále, i tak jsme úspěchu dosáhli a umístili se v mezinárodním finálním fakultním kole v souhrnu na 3. místě. Účast v této soutěži pro nás byla velmi přínosná. Už se velmi těšíme na další ročník, ve kterém chceme dosáhnout ještě lepších výsledků než v letošním roce.
Jakub Pejzl, 2.C

25.4. - Pomoc spolku Opuštěných kočičích tlapek

Spolek „Opuštěné kočičí tlapky“ (OKT) vznikl v květnu roku 2009 a má za cíl pomáhat opuštěným zvířátkům, která se ocitnou v nouzi. Nejpočetnější a nejproblematičtější skupinu zde tvoří kočičky, proto se spolek nejvíce zaměřuje na ně. Hlavní působiště má v Brně a Boskovicích, ale snahou je pomáhat všude, kde je třeba. Z tohoto důvodu jsme se do pomoci zapojili i my, a to formou zveřejnění fotografií některých z kočiček, které hledají svůj domov.

V případě zájmu převzít si kočičku do péče nebo poskytnout jakoukoliv pomoc či finanční příspěvek, neváhejte kontaktovat paní Anežku Štelcovou, jednatelku OKT.

tel: 720 304 555 (k dispozici mezi 11 až 17 h, mimo tuto dobu pište SMS)

email: info@kocicitlapky.cz

Doufáme, že touto cestou pomůžeme najít opuštěným kočičkám milující domov nebo finanční příspěvek na péči o ně.

Studenti 4. ročníku

Foto zde.

25.4. - O poklad Velenovy družiny

19.4.2018 děti ze školní družiny při ZŠ Boskovice, pracoviště Nám.9. května 8, navštívila vzácná návštěva. Ptáčník Velen se svoji družinou ze SPgŠ v Boskovicích připravili pro děti dobrodružnou cestu za pokladem. Děti musely splnit úkoly a projít všemožnými zkouškami, aby mohly spojit několik dílů mapy, která vedla k pokladu.

Nakonec našly u hradu ztracený Velenův poklad a s pocitem úspěchu se vracely zpět do školní družiny, kde se rozloučily s Velenem a jeho družinou.

Krásné slunečné odpoledne plné zábavy a dobrodružství proběhlo pod vedením paní profesorky Magdalény Markové v přátelské a příjemné atmosféře. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

Monika Ostrovská 4.A

Foto zde.

24.4. - Zpráva o akci SŠ mistrovství ČR v požárním sportu ve dnech 19. – 20. 4. 2018

Ve dnech 19. – 20. 4. 2018 reprezentovala naši školu, SPgŠ Boskovice žákyně Terezie Varmužová ze třídy 1. C na SŠ mistrovství ČR v požárním sportu. Akce se konala v Pardubicích a pořadatelem byla Střední škola průmyslová chemická Pardubice ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a SDH Pardubice – Polany. Cílem naší účasti bylo získat zkušenost z již III. ročníku této akce, která se týká sportu a volnočasové aktivity současně, které se věnuje více žákyň naší školy.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

21.4. - Proč se sochy na Velikonočních ostrovech mračí?

Dne 13. 4. 2018 se žáci 3.A zúčastnili besedy o kolapsu civilizací aneb Proč se sochy na Velikonočních ostrovech mračí?. Na naší školu přijela Mgr. Helena Nováčková, lektorka, metodička a autorka mnoha výukových programů s environmentální tematikou. Dozvěděli jsme se o tom, jak mohou lidské zásahy do ekosystému ovlivnit životní prostředí a dovést civilizaci až ke zkáze. Pracovali jsme s mapou, četli s porozuměním, luštili dosud nevyluštěné písmo s odkazem pro budoucí civilizace. Nebyla to však beseda jen o již zmíněných ostrovech. Zjišťování nových informací o dalších ostrovech jsme si zpříjemnili hrou na „cestovní kancelář“, zatančili jsme si jednoduché tanečky, které se nám mohou hodit do hodin praxe. V závěru programu jsme si vymodelovali z hlíny naše vlastní ostrovní sošky. Přestože jsme se zabývali vážným tématem, díky výborně promyšlenému programu Heleny Nováčkové jsme si den užili a obohatil nás v různých oblastech.

Michaela Sedláková 3.A

Foto zde.

20.4. - Den Země v MŠ Lidická

Dne 17. dubna 2018 se konala oslava v MŠ Lidická Dne Země, který letos připadá na nastávající neděli. Naši žáci z 3. B na své učební praxi si připravili zábavné dopoledne se sedmi stanovišti, na kterých dětem hravou a zábavnou formou připomněli důležitost ochrany naší planety a současně všem zprostředkovali to nejdůležitější: vztah k ní, k sobě samým a ke všemu živému, co nás obklopuje. A za to jim patří velké díky.

Aleš Pavelka

Foto zde.

5.4. - Kancelář VOP

Dne 23.3.2018 se skupina žáků naší školy vydala do Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Dopoledne jsme se seznámili s prací ombudsmana, následovala diskuze na téma diskriminace z různých pohledů. Navázala skupinová práce a čtení skutečných příběhů, se kterými se tento institut setkal. Některé z nich nás velmi překvapily. Měli jsme rozhodnout o tom, zda se v daném případě jednalo o diskriminaci či nikoli. Myslím si, že v tomto úkolu jsme všichni obstáli na výbornou.
Během krátké chvíle jsme si uvědomili, že práce ombudsmana rozhodně není lehká. Nad některými stížnostmi opravdu zůstává rozum stát.
V druhé části programu jsme zhlédli film o mladé, patnáctileté, aktivistce Riicce z Finska. Bydlí v malém městě na severu, jehož okolní příroda spadá do chráněných lokalit NATURA 2000, a právě v této lokalitě má mezinárodní těžařská firma eminentní zájem kovy těžit. Téměř sama bojuje proti těžbě kovů. Přesto si stojí za svým názorem a nebojácně vystupuje na veřejnosti, různých zasedáních a snaží se chráněnou krajinu uchovat i pro další generace. Je nejmladší členkou zastupitelstva ve Finsku. Ukazuje nám, že se i mladý člověk může vymezit proti lidem s vlivnými kontakty a nemalými finančními prostředky. Po projekci následovala diskuze o ekologii a skupinách aktivistů na území ČR.
Doufám, že si všichni odnesli z této akce tolik nových, užitečných poznatků a ponaučení jako my.

Adéla Forgáčová, Anna Huppertová, Monika Sedlářová

Foto zde.

27.3. - DĚTI ZAVÍTALY DO POLŠTÁŘOVÉHO KRÁLOVSTVÍ

Dne 19. 3. 2018 se studentky z první skupinyPVM ze třídy 2. A vydaly do školní družiny ZŠ T.G. Masaryka v Blansku vyrábět s žáky prní a druhé třídy modrotisk. Po příjezdu jsme se s žáky přivítali a rovnou je rozdělili na čtyři skupiny. Každá skupina dostala rozstříhaný obrázek, ze kterého po poskládání vznikl polštář. Žáci se dozvěděli , co vlastně budou vyrábět. Poté si vyslechli pohádku o osamělém polštářku. Po ní si žáci na malý papír potřený inkoustem nakreslili zmizíkem, co by chtěli nakreslit na polštář. Během vyrábění polštářků si každá dvojice studentek připravila různá stanoviště, které mohly děti navštívit. Na stanovištích luštili křížovky, skládali pexeso a dokreslovali obrázky. Děti byly velmi šikovné, a tak jsme odcházely z družiny.spokojeny nejen my, ale určitě i děti.

Třída 2.A

Foto zde.

21.3. - Gymnastická cvičení na Základní škole Horní v Brně

V pátek 16.3.2018 jsme se v 16-ti členném složení  vybraných studentů a studentek ze všech ročníků naší školy  vydali na Základní školu Horní v Brně, kde jsme pro děti z MŠ a ZŠ připravili gymnastická cvičení.  Děti si mohly vyzkoušet různé gymnastické cviky na gymnastické sadě  Rinogym od firmy Jipast.

Na některých stanovištích si vyzkoušely rovnovážná cvičení, kotouly, jinde zase poskoky a třeba také náskok na švédskou bednu. Za celé dopoledne se tam vystřídaly třídy od mateřské školy až po čtvrťáky. S nejmenšími dětmi jsme začínaly procvičovat základy, se staršími už opakovaly a prohlubovali již naučené dovednosti.

Z mého pohledu to bylo velmi vydařené dopoledne a děti byly velice šikovné a snaživé. Všichni jsme odjeli nadšení a spokojení a doufám, že i děti si to užily minimálně tak, jako my.

Více na:

http://treninky.sportujsnami.cz/aktuality/aktuality-2016/den-s-detskou-gymnastikou-zs-horni-2018.html

Veronika Švábová 3.C

brno 16.3. _2 brno 16.3_

13.3. - Víš, jak třídit odpad?

Dne 5. 3. 2018 jsme navštívily jako zástupci třídy 2. A Botanickou zahradu v Brně, kde se konalo vyhodnocení soutěže TŘÍDĚNÍ ODPADU A KOMPOSTOVÁNÍ. Do soutěže se zapojili žáci 2. A a vyrobili soubor 10 panelů, z nich byly vybrány čtyři nejzdařilejší. Soutěže se účastnilo celkem 12 žáků. Tito žáci získali ocenění za nejlépe zpracované téma po stránce didaktické a pro celou naši třídu zdarma vstup do botanické zahrady.

Pro zúčastněné byl připraven krátký program spolu s vernisáží a výstavou soutěžních prací. Po prohlídce areálu zahrady byl připraven pro všechny menší rout s občerstvením. Akce byla velmi zdařilá a výstavní exponáty velmi nápadité a zdařilé.

Za třídu 2. A N. Otrubová, D. Zehnálková a M. Krejčí

IMG_20180305_155244

22.2. - KARNEVÁLEK PRO MRŇATA, PŘEDŠKOLÁKY, BATOLATA - MOŘSKÝ SVĚT

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 se konal v Sokolovně Karneválek pro děti pořádaný Mateřským centrem Boskovice na téma Mořský svět. Na této akci se podílela i děvčata 1. ročníků ubytovaná na domově mládeže a též děvčata 2. a 3. ročníků naší školy. Děvčata si na Karneválek připravila fotokoutek, dětský koutek, písničky, pohádku na motiv pohádky "Hrnečku vař", soutěže pro malé i velké. K zakoupení losů lákala bohatá tombola. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení. Všichni si Karneválek užili a rozzářené oči dětí byly tou nejkrásnější odměnou.

Vychovatelky Věra Dryšlová aMartina Pitnerová

Foto zde.

22.2. - Karneval MŠ Bílkova

Ve čtvrtek 1. února 2018 si žákyně 3. ročníku Střední pedagogické školy v Boskovicích připravily pro děti v MŠ Bílkova karneval na téma lidská povolání.

Na stanovišti „U popelářů“ se děti mohly naučit tancovat na popelářskou písničku, spolu s hasiči zachraňovaly zvířátko uvízlé na stromě, u kuchařek zdobily pizzu zeleninou a dalšími ingrediencemi. S malíři si děti složily tu správnou malířskou čepici a vymalovaly třídu a policisté připomněli dětem nutnost dodržování pravidel silničního provozu. Těžký úkol čekal na děti na stanovišti u lékařů i zedníků, ale děti vše zvládly naprosto hravě. Děti i žákyně SPgŠ strávily velmi příjemné dopoledne.

Martina Mynářová,3.A

Foto zde.

21.2. - Karneval MC Boskovice a spolupráce s dobrovolnicemi z řad žáků SPgŠ Boskovice

Karneval Mateřského centra Boskovice neodmyslitelně patří k novodobým tradicím města. Mateřské centrum pro maminky i tatínky s dětmi odvádí již mnoho let poctivý kus nesobecké práce. Práce spočívající v péči o nejmenší - děti i pomoc jejich rodičům a Karneval v únoru je toho pouze dokladem. V přípravě i v realizaci karnevalu vypomáhají nezištně, na základě dobrovolnictví děvčata z naší školy, Střední pedagogické školy Boskovice. Velkou měrou se na spolupráci s MC Boskovice a koordinaci nejen Karnevalu podílí slečna Martina Milušková z 3. A. Děvčatům z naší školy pod jejím vedením patří veliké poděkování - neboť rozdávají Lásku. Lásku k dětem, k práci a k životu.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

21.2. - Barevný týden na SPgŠ Boskovice

SPgŠ Boskovice se v týdnu 12. 2. – 16. 2. 2018 pěkně „vybarvila“. Zapojila se totiž, v rámci spoluúčasti v organizaci Schools united – Hrdá škola do události Barevný týden na školách. Žáci i mnozí učitelé v závislosti na vlastním rozhodnutí a dobrovolnosti, která je nejpodstatnějším rysem spoluúčasti v dané organizaci obohatili výuku stylizací oblečení v různých barvách. Pondělí tak bylo ve znamení červené, úterý probíhal žlutý den, modrá je dobrá nejen ve středu, černá byla „nej“ barvou ve čtvrtek a pátek byl nejvíce pestrý, jelikož duhový. Všem zapojeným žákům i učitelům do barevného týdne děkuji a těším se na další spolupráci nejen na akci v březnu, kterou bude Mezinárodní den učitelů, ale i v dalších měsících. Cílem akcí, kterých se žáci i učitelé naší školy mohou zúčastnit je oživit jednou měsíčně běžný chod školy, a spoluvytvářet dobré klima školy a hrdost na školu, aniž by to narušilo výuku.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

12.2. - Rozloučení s klienty MSSS Boskovice

Ve středu 31. 1. 2018 se žáci třídy 4. B rozloučili s klienty MSSS Boskovice. V daný den byli u nich naposledy, neboť od II. pololetí začnou chodit do nových zařízení. S klienty v MSSS Boskovice, v Domově pro seniory se rozloučili na klubovnách, kde pro ně připravili kvalitní program a malé občerstvení. Na programu byli mimo jiné deskové hry, či vědomostní kvíz. Celkově lze konstatovat, že žáci třídy 4. B na učební praxi v MSSS Boskovice obstáli v I. pololetí se ctí.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

11.1. - Kuželkoliga aneb soutěž ve stolních kuželkách v MSSS Boskovice

Ve středu dne 10. 1. 2018 se dvě skupiny učební praxe ze třídy 4. B pod vedením Mgr. Markové a Mgr. Pavelky zúčastnili významné sportovní události. V Domově pro seniory proběhl tradiční novoroční turnaj ve stolních kuželkách. Zapojili se klienti ze všech oddělení Domova a to s plnou vervou a soutěživostí jim vlastní. Výherci se těšili nejen z prvních míst a drobné, sladké odměny, ale všichni soutěžící především z napínavé hry. Naši žáci, kteří vyrobili i pěkné diplomy pak měli radost nejen ze samotné soutěže, ale především odvedli pěkný kus práce při asistenci klientům Domova pro seniory, kde rozdávají radost, smích a pohodu. I to je cílem jejich učební praxe.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

11.1. - Vánoční vystoupení v Domově pro seniory

V adventním čase připravila děvčata z domova mládeže pod vedením vychovatelek Dryšlové a Pitnerové pásmo koled za doprovodu kytar, příčné flétny a zobcové flétny. S tímto vystoupením navštívila dne 18.12.2017 Domov pro seniory. Během vystoupení děvčata rozdávala perníčky a přáníčka, která sama vyráběla. Vystoupení se všem velmi líbilo a někteří senioři si společně s děvčaty i zazpívali.

Foto zde.

4.1. - Tři Králové v MSSS Boskovice

Dvě skupiny učební praxe ze třídy 4. B již ve středu 3. ledna 2017 připomenuly v Domově pro seniory Boskovice počátek Nového roku. A to tradiční formou – obchůzkou Tří Králů s doprovodem. Zpívalo se, přálo se Vše dobré k Novému roku a Vše bylo zakončeno podpisem Tří Králů K + M + B 2018 na ostění dveří. Žáci třídy 4. B tak opět přinesli radost klientům Domova pro seniory v Boskovicích.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

3.1. - Hudební soubory koncertovaly o Vánocích

28. listopadu se konal v evangelickém kostele v Boskovicích předvánoční koncert hudebních souborů z místních škol. Za SPgŠ Boskovice zde vystoupil komorní sbor Voice Band za klavírního doprovodu Martina Štěpánka. Adventní čas zahájil Jazz kvartet a cimbálová muzika sérií šesti vystoupení v Praze-Bohnicích. Následující den sboristé zazpívali na slavnostní mši pro hnutí Stonožka v katedrále sv. Víta. Celebroval kardinál Dominik Duka. První adventní neděli zpříjemnila cimbálová muzika rozsvícení vánočního stromu v místní části Boskovic v Mladkově. Zahrála zde pásmo koled. Poté se všichni přesunuli na vernisáž výstavy betlémů paní Parmové v místním sále obecního domu. Samostatný koncert všech hudebních souborů naší školy se konal 11. prosince v sále Muzea Boskovice. Dva dny poté se někteří studenti zapojili v projektu Česko zpívá koledy na náměstí u vánočního stromu. Poslední akcí před Vánocemi byla integrační hudební pohádka Sněhová královna v Letovicích. V letošním roce dobu svátků uzavře cimbálová muzika svým vystoupením 4. ledna v 16h v Muzeu Boskovice na Tříkrálové besedě a slavnostním vyhodnocení soutěže o nejlepší figurku do boskovického betléma.

Všem zapojeným žákům děkujeme za účast na akcích školy!

3.1. - Přehlídka žákovských aktivit

Těsně před Vánočními svátky, v pátek dne 22. prosince 2017 se na naší škole konala již tradiční přehlídka žákovských aktivit. Jednotlivé třídy, či skupiny žáků si připravily několikaminutové taneční, dramatické či hudební vystoupení a tak jsme mohli během tří vyučovacích hodin zhlédnout celkem třináct vystoupení o jejichž kvalitě svědčil vždy veliký aplaus od publika, kterým je celá škola. Již nyní se můžeme těšit na příští ročník.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

3.1. - Advent v MSSS Boskovice

Advent…čas očekávání Vánoc a příchodu symbolického narození Ježíška. I v Domově pro seniory Boskovice, kam chodíme s žáky 3. B a 4. B na učební praxi nastalo očekávání Vánoc. Žáci pod vedením Mgr. Markové a Mgr. Pavelky a aktivizačních pracovnic v čele s paní Romanou Kuželovou vydatnou měrou přispěli k přípravě klientů Domova na Vánoce. S klienty nejprve vyráběli adventní věnce, pekli a zdobili perníčky. Všechny klienty, mobilní i imobilní, navštívil následně Mikuláš se svou družinou, družina Mikulášova zahrála a zazpívala vánoční koledy, naladila správnou adventní náladu. V následujících týdnech do Vánoc se spolu s klienty mluvilo o Vánocích, peklo se vánoční cukroví a celý Domov pro seniory se připravoval na Vánoce. Žáci svým klientům v domově na konec připravili pěkné a vkusné vánoční besídky na jednotlivých odděleních Domova pro seniory. Celý čas adventu tak naši žáci nemalou měrou přispěli k vytvoření dobré nálady v Domově pro seniory v Boskovicích.

Mgr. Aleš Pavelka.

Foto zde.

8.12. - PEDAGOGICKÁ POEMA 2017

Ve dnech 8. -11. 11. 2017 se uskutečnil 50. ročník celostátní Pedagogické poemy, tentokrát v Ústeckém kraji ve městě Most. Město Most bylo zároveň i mostem pro další ročník Pedagogické poemy, která se bude konat v Čáslavi.

Naši školu jsme  reprezentovaly 3 žákyně. Hned ve středu jsme se účastnily seminářů v jednotlivých přehlídkových disciplínách. Ty vedli zkušení lektoři daných disciplín - čtení, přednesu a improvizace. Semináře pokračovaly i ve čtvrtek a hodně nás obohatily, ale poznaly jsme tu i nové kamarády. Také jsme se naučily spoustu zajímavých cvičení a technik, které se nám budou v budoucí profesi učitele určitě hodit.

Po obědě a večer byl pro nás připravený bohatý program. Například prohlídka přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie, hodina poezie, masáže, představení souboru tamějšího Městského divadla / muzikál Starci na chmelu – část divadelního souboru tvořili i žáci SPgŠ Most /. Zajímavé bylo i večerní „ čtení v tramvaji“ mosteckého rodáka Pavla Brycze, který nám při hudebním doprovodu harmoniky četl ukázky svého díla.

Přehlídka jednotlivých disciplín proběhla v pátek v Divadle rozmanitostí,  kde každý předvedl svůj talent,  jak nejlépe  uměl. Večer se konalo slavnostní zakončení za doprovodu saxofonového kvarteta žáků ZUŠ. Na památku jsme všichni dostali diplomy. My jsme získaly  jedno stříbrné a dvě zlatá pásma.

Ubytovaní jsme byli na tamějším Domově mládeže. Pokoje nás nadchly vybavením i velikostí,
také  s vychovateli jsme byli nadmíru spokojení. Místní kuchyně předvedla svoje kulinářské umění, strava byla pestrá a bohatá.  S plnými žaludky jde přece všechno lépe. J

 

Během dne nám byli neustále k dispozici žáci SPgŠ Most, kteří se o nás starali. Celkově byla organizace promyšlená, časově náročná, pořád se něco dělo.

Věříme, že příští rok bude určitě stejně dobrý jako ten letošní. Moc rády bychom se znovu Poemy zúčastnily, setkaly se s kamarády, nabyly nových zkušeností a měly možnost se dále zdokonalovat v tom, co nás baví.  Za tuto úžasnou příležitost, při níž jsme se podívaly za hranice našich možností, děkujeme vedení školy.

Veronika Vlková a Nicole Otrubová
2.A

Foto zde.

29.11. - Vánoce, vánoce přicházejí ...

Děvčata na domově mládeže se v tomto předvánočním čase již tradičně připravují na vánoční vystoupení v Domově pro seniory. Pod vedením vychovatelek Dryšlové a Pitnerové nacvičují pásmo koled. Pustily se také do pečení, zdobení vánočních perníčků a výroby přáníček. Těmito drobnými dárečky potěší seniory při vánočním vystoupení.

Foto zde.

27.11. - Zážitky z Krásenska – 1. C

Od pondělí třináctého do patnáctého listopadu si celá třída 1.C ( s výjimkou našeho fotbalisty Lukáška) užívala skvěle připravený program Rychty, kde jsme byli ubytováni. Hned první den jsme si zahráli poznávací hry a seznámili jsme se s němými obyvateli rychty, především s korálovkou Kleopatrou, která si rozuměla zejména s Míšou, všemi milovanými gekončíky, trochu zpomalenými znepřátelenými chameleony a na nás až moc rychlými šváby. Druhý den jsme si hned ráno užili (někteří) vlaječkovou snídani a pak jsme pekli chleba, který měl díky své tvrdosti velice široké využití. Mě osobně se moc líbily večerní programy jako just dance, pády důvěry, dvoupatrové pokoje, zajímavosti o ekologii a šetrnosti k životnímu prostředí, pizza, orientační běh, na který nám krásně vyšlo počasí, ale hlavně náš super kolektiv a naši nejlepší pedagogové. Děkujeme za skvělý přístup a mnoho nezapomenutelných zážitků.

Anna Koudelková, 1. C

Foto zde.

27.11. - Festival Zpívejte s námi

Dne 16. listopadu se v kulturním domě v Rájci-Jestřebí konal 19. ročník integračního hudebního festivalu Zpívejte s námi. Pořadatelem byla Základní škola speciální Blansko, příspěvková organizace. Během festivalu vystoupilo několik škol a zařízení (př. Boskovice, Letovice, Blansko, Brno).
Žáci naší školy participovali na hudební pohádce Sněhurka, kterou nacvičily speciální třídy ZŠ Letovice. Dále vystoupila cimbálová muzika s pásmem lidových písní. Martin Štěpánek a Dominik Pernica také zahráli s kapelou Rokfór.

20.11. - Úspěšná charitativní sbírka

Žáci naší školy se ve středu 11. října 2017 jako dobrovolníci tradičně zúčastnili celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Akci pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (dále jen SONS), jejíž místní pobočku v rámci okresu Blansko vede v Boskovicích paní Jarmila Sedláková. Nabídce a prodeji pastelky bílé barvy veřejnosti se věnovalo v průběhu dne v ulicích města 15 žákyň z různých tříd. Jejich celkový výtěžek ve spolupráci s místní SONS činil 35.254 Kč. Právě to významně předurčilo 1. místo okresu Blansko v rámci SONS Jihomoravského kraje (JMK) a po vyhodnocení nejúspěšnějších dobrovolnických dvojic byly na 1. místě za JMK dvě naše žákyně – Věra Válková a Michaela Tučková.

K celostátnímu vyhodnocení uspořádala SONS v pátek 10. listopadu 2017 v Praze, u příležitosti Dne nevidomých, slavnostní Poděkování nejlepším, kam pozvala právě nejúspěšnější dvojice z jednotlivých krajů republiky. Obě děvčata se tedy za JMK zúčastnila setkání poskytovatelů služeb osobám se zrakovým postižením v Rezidenci primátora hl. m. Prahy, kde proběhlo slavnostní dopoledne s programem a oceněním vítězů soutěže dobrovolníků. Celkové celorepublikové umístění Věrky a Míši bylo 4. místo v rámci účasti i členů SONS, Tyflocenter a Tyfloservisů a při našem osobním vyhodnocení dvojic čistě žákovských, pak byla tato děvčata na místě 2. v republice. Po pohoštění v Art Deco kulisách primátorské rezidence, byli dobrovolníci pozváni na prohlídku Národního divadla. Cestou na hlavní nádraží byla bonusem pro děvčata prohlídka Karlova mostu, Staroměstského i Václavského náměstí. Obě dívky si tedy z Prahy odvážely mimo dárků i silné a cenné zážitky.

Stejně jako organizace SONS si i naše škola dobrovolníků velmi cení a děkuje za iniciativu a přístup všem žákům, kteří se účastní veřejných charitativních sbírek.

Mgr. Leona Valterová, školní koordinátor pro charitativní sbírky

Foto zde.

20.11. - Festival pěveckých sborů Olešnice

První listopadový pátek jsme si vyrazili zazpívat do Olešnice na nesoutěžní přehlídku pěveckých sborů. Celé akce se zúčastnilo 9 sborů různých věkových kategorií ze škol Jihomoravského kraje a z Vysočiny.

V pestrém dopoledním programu zazněly písně různých žánrů a hudebních doprovodů, takže se bylo na co koukat! Vystoupili jsme v závěru celé přehlídky a rozloučili se společnou písní „Není nutno“, kterou si s námi zanotovaly i ostatní sbory. Atmosféra v sále byla milá a přátelská, takže jsme si naše vystoupení velmi užili!

Jsme moc rádi, že jsme se mohli přehlídky zúčastnit a připojit se tak s dalšími pěveckými sbory našeho kraje k akci, která si již krásných 22 let drží svou tradici. Děkujeme a těšíme se na příště!

členové pěveckého sboru Voice Band

Foto zde.

15.11. - POBYT 1.B V KRÁSENSKU

Ve dnech 8.-10.11.2017 se žáci třídy 1.B zúčastnili adaptačního kurzu v Krásensku.

Celý program probíhal ve školském zařízení Rychta. Cílem programu bylo navázání lepších sociálních vztahů ve třídě, zároveň poznání nových věcí. Dozvěděli jsme se tak spoustu informací o chodu světa, podstatu ekologie, cizí nám díky programu nebylo ani poznávání různých zvířat. Díky aktivitám jsme tak dostali jedinečnou příležitost uchopit do rukou hada, chameleona, či gekončíka.

Jednou z nejzajímavějších částí programu se však z mého pohledu stala Abigail. Příběh o dívce, se kterou se osud rozhodně nepáral. O tom svědčil i vliv ostatních postav na dívku. Naším úkolem bylo seřadit postavy dle našeho názoru od nejhorší po nejlepší na základě jejich chování v příběhu. Myšlenky mé třídy se rozletěly a náhle jsme se rozdělili na dva tábory ochotné bojovat za svoji pravdu. I po skončení této aktivity bouřlivá konverzace o tom, co je správné, neutichla a také jsme se snažili pochopit pohled jiných stran.

Zajímavý byl pro mnohé i úkol s orientací na mapě. Někteří se do něj s radostí vrhli a soutěžili o první místo, ti druzí byli rádi, že se vůbec dostali zpět na Rychtu. V každém případě jsme si při této aktivitě mohli užít spolupráci ve dvojicích a čas od času nějakou tu stížnost na to, jak moc máme mokro v botách.

Program nám dovolil vyzkoušet si i různá řemesla. Mohli jsme si tak upéct chleba, pokusit se o výrobky z lýka, dokonce si vyrobit svíčky z včelího vosku. U všech zmíněných aktivit panovala skvělá atmosféra.

Poslední aktivita, která stojí za zmínku, byla hra fis banks. Hra, při které se rozvíjelo naše taktické myšlení a celková logika. Naše třída se rozdělila na pět skupin a staly jsme se tak firmami, zabývajícími se rybolovem. Naším úkolem bylo dotáhnout naši firmu k co největšímu úspěchu za pomocí různých prodejů a koupi lodí, samozřejmě i samotným rybolovem.

Celý adaptační kurz bych za sebe hodnotila jako velice povedený. Myslím si, že každý z nás si z pobytu na Rychtě odnesl nové zkušenosti a zážitky, kterých v budoucnosti využije

Sabina Stloukalová, 1.B.

Foto zde.

14.11. - Zpráva o odborné exkurzi do Polska ve dnech 7. – 8. 11. 2017

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 proběhla odborná exkurze do Polska. Měla především historické zaměření, kromě mezipředmětového propojení v oblasti základů společenských věd, práva, etiky a jazyků. Žáci pod vedením Mgr. Saši Šafránkové a Mgr. Aleše Pavelky v doprovodu průvodkyně paní Polanské z cestovní kanceláře CK Slunce a Sníh nejprve shlédli bývalý koncentrační tábor Osvětim I.  a následně Osvětim II., tj. Auschwitz – Březinka. Nepopsatelné pocity z návštěvy míst, kde vládla smrt. V podvečerních hodinách Krakov se slavnou renesanční tržnicí Súkenica a mnoha barokními kostely. Ubytováni jsme byli na kraji města Krakov, v hotelu Bona. Dne 8. listopadu v dopoledních hodinách, po skvělém odpočinku a ještě lepší snídani, následovala prohlídka Židovské čtvrtě Kazimierz v Krakově, dále jsme prošli staroslavný Wawel – sídlo polských králů s katedrálou sv. Stanislava a vyslechli si čarokrásnou legendu o Draku, jenž ohrožoval město. V odpoledních hodinách nakonec následovala prohlídka solných dolů Wieliczka (na seznamu UNESCO)        a v 16 hod. následoval přes Ostravu odjezd do Boskovic. Domů jsme dorazili kolem 20 hod. večerní. Exkurze byla zdařilá, proběhla bez jakýchkoli problémů a jistě přinesla své ovoce.

Mgr. Aleš Pavelka

Foto zde.

14.11. - V Praze je blaze, ale draze

Jako každý rok, tak i letos navštívili žáci 4. ročníků Prahu, která je právem považována za jedno z nejkrásnějších měst v Evropě, právě díky historickému jádru města. Denně ji navštíví tisíce turistů z různých koutů světa, a tak se zde vyskytuje skvělá příležitost pro obchodníky, ale nejen ty.
Určitě každý někdy slyšel větu, že „v Praze je blaze, ale draze “.  A tak jaký je pohled na věc nás – chudých studentů, kteří jsme přijeli z našich vesniček, či malých měst právě do Prahy, s touto pověstí?
Žije zde necelých 1,3 milionu obyvatel a velkou část tvoří právě studenti univerzit, které nevidíme žebrat na ulici, takže to přeci nemůže být tak horké, jak se povídá, no ne?
Je samozřejmostí, že v centru Prahy, především na místech s nejvyhledávanějšími památkami, jsou ceny přemrštěné, a tak místní využívají neznalosti cizinců české měny, či zdejších poměrů. Ano, i obyčejný párek v rohlíku u Zlaté uličky stojí osmdesát korun, ale na druhou stranu, kdo hledá, najde. Podle mě je klíčem k úspěchu plánování a trpělivost, což jsem poznala u naší paní profesorky – vedoucí zájezdu. Například na první pohled, absurdní otázka toho, kdy a kde si dáme oběd? Rozchod jsme měli od jedné, do dvou hodin odpoledne, tudíž jsme se vyhnuli polednímu návalu restaurací a fastfoodů. Samozřejmě si také rychle rozmyslíte, zda si dáte obyčejné jídlo za tři sta korun hned v první, krásné restauraci, kterou uvidíte, nebo půjdete o pár ulic dál, a to stejné jídlo si dáte za poloviční cenu. Další, pro mě nezapomenutelná věc je, že jsem v Praze zažila své nejdražší čůrání v životě, a to v Židovské obci za patnáct korun. Nemohu posoudit, zda někdo na jiném místě zaplatil i více peněz, ale téhle útratě jsem se snažila co nejvíce vyhnout. Abych nezůstala jen u jídla a kritice přemrštěných cen, musím vyzdvihnout pražskou MHD, protože je jednou z nejlevnějších evropských metropolí, což můžu potvrdit, jelikož nás jednodenní lístek vyšel na 110 Kč, pokud si ho tedy někdo, jako třeba já, nenechal ve druhé kabelce uzamčený na pokoji a musel si tak koupit další jízdenku, už ne tak cenově výhodnou.
A tak si říkám, že v Praze je sice draze, ale blaze především, jen je na nás, jak s takovou věcí dokážeme naložit. Co je pro nás přeci cennější? Poznávání nových míst, památek a kultur, nebo zaobírání se otázkou peněz?

Jana Šobáňová, 4.B

Foto zde.

2.11. - Dlabání dýní v MSSS - 2017

V úterý dopoledne 24. října si klienti Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem mohli užít dlabání dýní. Spolu se studenty SPgŠ Boskovice tak mohli spoluvytvářet kouzelnou atmosféru podzimu a současně si povídat o tradicích minulých i současných. Následně odpoledne s aktivizačními pracovnicemi si dané povídání rozvinuli a dýně, ozářené umělým světlem vystavily v aktivizační místnosti v přízemí Domova pro seniory. Spolu s dalšími přírodninami vytvořily malebné zákoutí. Daná aktivita se povedla a nemalou měrou svým dílem a nasazením k ní přispěli i naši studenti docházející do MSSS Boskovice na svou učební praxi.

Aleš Pavelka

Foto zde.

16.10. - Výroba modrotisku nás zaujala

Dne 12. 10. 2017 studentky 2.  A navštívily modrotiskovou  dílnu rodiny Danzingerových  v Olešnici. Modrotisková dílna se datuje v Olešnici na Moravě již od roku 1816. Jedná se o jeden z nejstarších způsobů potiskování lněného a později bavlněného plátna. Strojový tisk v továrnách znamenal konec ručnímu tisku plátna, proto je olešnický modrotisk výrobou velice vzácnou a nevídanou. Od roku 1849 se provádí stále stejná technologie výroby - používají se původní dřevěné ruční formy, následně je vše zbarveno v barvě indigo.

Výklad zachytil historii vzniku a tradování práce barvířů, ale i zhlédnutí praktické ukázky tisku a barvení v kádích. Děvčata kladla zajímavé dotazy, na které pan Danzinger ochotně odpovídal. Toto staré řemeslo je velmi zaujalo a samy si techniku budou moci vyzkoušet při výrobě záložek do knih pro budoucí prvňáčky.

Oš.

25.9. - Senior hry v MSSS Boskovice

Senior hry v MSSS Boskovice se i přes drobný déšť konaly ve středu dne 20. 9. 2017. Účast byla hojná, senioři z Domova v Boskovicích, týmy soutěžících přijely i z Domovů pro seniory z Letovic, Blanska a z Předklášteří u Tišnova. A kdo se stal vítězem? Vlastně všichni, neboť není podstatné jen vyhrát, ale především se zúčastnit, ať již v roli asistentů studenti naší školy, či na straně soutěžících.  A to je skutečně podstatné, být aktivní v každém věku, usmívat se, mít, snít a žít svůj sen. Přeji pěkný den.

Aleš Pavelka

Foto zde.Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz