k navigaci k navigaci


Školní rok 2018-2019

11.6.2019 - Běh „You Dream We Run“ Blansko 7. – 8. 6. 2019

Charitativní akce spolku Prosen a organizace „You Dream We Run“ na podporu vybraných projektů pomáhajících integraci osob s handicapem v okrese Blansko se kromě mnoha jiných zúčastnili i naši studenti a někteří pedagogové. Šlo o 24 hodinový štafetový „fun“ běh družstev. Všem zúčastněným velké díky, přispěli k dobré věci.

Aleš Pavelka

Foto zde.

 

4.6.2019 - Byly jsme tam taky

Malé nahlédnutí do stejnojmenné knihy Dagmar Šimkové si v letošním školním roce připravili žáci divadelního kroužku. Hrálo se 24. května v rámci Noci kostelů v Kunštátě.

Dagmar Šimková patřila k prvorepublikové zlaté mládeži, únor 1948 pro ni však znamenal pád do beznadějné situace politické vězeňkyně. Krásnou ženu a rebelku přesto komunisté nikdy nezlomili. Kniha popisuje 14 let strávených v různých věznicích, ale mnohem více hovoří o ohromné síle lidství a vede nás k hluboké úctě a vděčnosti za dar svobody.

Foto zde.

15.5.2019 - Z majálesového průvodu v Boskovicích…

Boskovický majáles 2019 je akce, kterou pořádají studenti všech středních škol v Boskovicích pod záštitou o.p.s GYBO při Gymnáziu Boskovice. Studenti chtějí obnovit tradici majálesů, chtějí navázat na jejich historii (která měla v Boskovicích dlouholetou tradici) a chtějí dát všem studentům, ale i všem lidem ve středoškolském centru regionu akci, na které oslaví příchod jara a krásy studentského života. Zahájení Majálesu Boskovice 2019 představoval majálesový průvod, jehož se účastnili žáci SPgŠ Boskovice, Gymnázia Boskovice, SŠ André Citroena Boskovice a VASS Boskovice. Naši žáci, ač poslední v průvodu, byli samozřejmě nejvíce slyšet a nejvíce vidět. A zelená byla naše barva. Všem účastníkům průvodu za naši školu děkuji.

Aleš Pavelka

Foto zde.

6.5.2019 - 1. místo v mezinárodní soutěži v simulovaném soudním jednání

V pátek 3. 5. 2019 proběhlo na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci mezinárodní ústní kolo soutěže v právní argumentaci Mezinárodní Středoškolský Moot Court. Této soutěže se, obdobně jako v minulém školním roce, zúčastnil i tým žáků Střední pedagogické školy v Boskovicích pod vedením Jakuba Pejzla a Michaely Tučkové s prostým označením MSMC 2019 – SPgŠ Boskovice. Tentokrát se však tomuto týmu povedlo probojovat až do mezinárodního ústního kola, kde se v celkovém pořadí umístil na 1. místě.

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve připravují pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní také ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva. Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

O našem úspěchu ve fakultním ústním kole jsme na webových stránkách naší školy informovali už před několika týdny. Když jsme na konci tohoto článku psali, že se na mezinárodní ústní kolo, které se odehraje 3. 5. 2019 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci moc těšíme a pevně věříme v to, že v něm dosáhneme ještě lepších výsledků než v kole fakultním, nikdy nás nenapadlo, že se nakonec umístíme v celkovém pořadí na 1. místě. A za náš tým můžu jednoznačně říct, že až na ten několikaměsíční stres (prakticky už od zveřejnění výchozího textu v prosinci roku 2018) jsme si to neskutečně užili!

Největší výzvou pro nás v letošním ročníku této soutěže bylo reprezentovat stranu státu, a to zejména před porotou, o které je veřejně známo, že je nakloněna spíše straně stěžovatele (a my ve skrytu duše samozřejmě také). Vyzkoušet si stanout proti velmi dobře připravené protistraně, která si nebere žádné servítky a umět se jako vládní zmocněnci fiktivního státu Agnoské republiky postavit před panel soudců složený ze samých lidskoprávních hvězd, i když hájíte pozici, se kterou sami, společně s téměř všemi soudci, vnitřně nesouhlasíte, a nechat se od soudců grilovat a trpělivě jim vysvětlovat, proč se domníváte, že by měla být stížnost stěžovatele zamítnuta, byla prostě výzva!

Největší dík bychom chtěli takto otevřeně vyjádřit naší koučce Sáře Wranové, která nás soustavně vedla k tomu, abychom to nevzdávali, nestresovali se a snažili se neustále vylepšovat naši právní argumentaci. Byla jsi skvělá, jsme moc rádi, že jsme dostali tu příležitost, abys nás koučovala právě ty. Moc si toho oba dva vážíme.

Mezinárodní Středoškolský Moot Court nám toho dal strašně moc. Tolik vědomostí, dovedností a návyků snad ani nejde za tak strašně krátkou dobu nabýt. I když si myslíme, že naše právní argumentace asi nebyla úplně nejlepší kvality (stát měl v letošním ročníku velmi obtížnou pozici), tak máme pocit, že nás to posunulo zase o kousek dál a to je to, na čem záleží.

Jakub Pejzl, 3. C

MC1 MC2 MC3

5.5.2019 - Od knihy k divadlu

Závěrečné ročníkové výstupy z předmětu dramatická výchova s metodikou - příprava a provedení divadelního vystoupení pro děti. Třída 2.A hrála pro ZŠ a MŠ Kunštát 26.dubna 2019 čtyři pohádky Popelka, O dvanácti měsíčcích, O Budulínkovi a Malý princ.

ZHODNOCENÍ DIVADELNÍHO VYSTOUPENÍ - POPELKA

Pro naše představení jsme si vybrali pohádku Popelka. Nejdříve jsme chtěli Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, jenomže v této pohádce byly převážně mužské role a proto jsme si zvolili Popelku, pro kterou spolužačka napsala vtipný a veršovaný scénář.

Přemýšleli jsme nad charaktery jednotlivých postav a rozdělili role. Každý si zkusil zahrát všechny role - rozehráli jsme si situaci a po chvilce jsme si role vyměnili. Myslím si, že to nám velice pomohlo zjistit, které role se k nám hodí.

Potom začal nácvik jednotlivých scén. už od první scény, bylo potřeba udělat ve scénáří první změny v textu. Zjistili jsme, že napsat to na papír je jedna věc, ale potom to přenést do reálu je věc druhá. Protože jsme měli veršovaný scénář, bylo pro mě těžké neimprovizovat. Když tam byly volné chvíle a ticho, tak jsem měla nutkání něco říci. Proto, kdybychom zase někdy měli veršovaný scénář, tak by to chtělo více textu. Nejnáročnější to tedy bylo s veršovaným textem a s prostorem - kde budeme stát, jak se budeme pohybovat, aby nás bylo vidět,...

Když nastal den, kdy jsme měli vystupovat před veřejností, tak jsem těšila. Po chvilce sice nastoupila tréma, ale jakmile jsem byla na jevišti, tak jsem si to užívala. Představovali jsme si to jako katastrofu, byl to menší prostor než ve kterém jsme nacvičovali. Také nám onemocněla jedna spolužačka, a proto to bylo za scénou rušné. Když naše pohádka skončila, tak jsme se zastavili za scénou a koukali na hromadu oblečení, ale byli jsme nadšení. Představení hrozně rychle uteklo, a když jsme šli podruhé, tak už žádná tréma nebyla a jen jsme si to užívali.

Vystoupení bylo super. Nikdy jsem na veřejnosti divadlo nehrála, ale moc mě to bavilo. Naučila jsem se, jak nacvičit divadlo a jakou to dá práci - práce s tělem, hlasem, trémou, být připraven na nečekanou improvizaci, ale také, že se u toho zažije hodně zábavy. Doufám, že si nějaké divadlo zase někdy zahraju.

Pavla Wasserbauerová, 2.A

Foto zde.

29.4.2019 - Z praktických maturit na naší škole

V úterý, dne 23. 4. 2018 se na naší škole konaly praktické maturity z jednotlivých specializací.  Následující fotografie jsou z praktické maturity z výtvarné výchovy, kde naši maturanti malovali, kreslili a to různými technikami, styly a dle různých námětů. Vše maturantům zbývá popřát hodně zdaru k ústním maturitám. Více rovněž na https://www.youtube.com/watch?v=65BIGLDVXmM

Aleš Pavelka

Foto zde.

25.4.2019 - Poslední zvonění čtvrtých ročníků

Dne 17. 4. 2019 se na naší škole konalo poslední zvonění čtvrtých, maturitních ročníků. Pro své mladší kolegy z nižších ročníků si připravili zábavný program v tělocvičně plný her s hledáním klíčů k poslednímu ročníku na škole, písní a zábavných scének. Kromě foto sleduj i TV Pedák na Youtube, kde je krátké video z této povedené, a přitom tradiční akce. Maturantům pak následně přejeme hodně zdaru k ústní části maturitní zkoušky 2019.

Aleš Pavelka

Foto zde.

25.4.2019 - Úspěch v mezinárodní soutěži v simulovaném soudním jednání

V pátek 12. dubna proběhlo na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně fakultní ústní kolo soutěže v právní argumentaci Mezinárodní Středoškolský Moot Court. Této soutěže se, obdobně jako v minulém školním roce, zúčastnil i tým žáků Střední pedagogické školy v Boskovicích pod vedením Jakuba Pejzla a Michaely Tučkové s prostým označením MSMC 2019 – SPgŠ Boskovice.

Mezinárodní Středoškolský Moot Court je soutěž, která nabízí středoškolským studentům jedinečnou možnost vyzkoušet si roli právních zástupců. Maximálně tříčlenné týmy středoškoláků v rámci soutěže nejprve připravují pod vedením studentů práv písemná podání, a poté se účastní také ústního kola před panelem porotců, jež simuluje jednání před Evropským soudem pro lidská práva. Cílem této soutěže je ve studentech středních škol rozvíjet jejich smysl pro právo, zlepšovat jejich prezentační, komunikační a argumentační dovednosti a v neposledním řadě je naučit, jak právo funguje.

Společně jsme v našem týmu od konce prosince roku 2018, kdy jsme se na Mezinárodní Středoškolský Moot Court začali připravovat, vystupovali jako vládní zmocněnci fiktivního státu republiky Agnosie, který jsme obhajovali v problematickém případu odsouzeného Kima Kamapy domáhajícího se po Evropském soudu pro lidská práva, aby mu bylo přiznáno přiměřené zadostiučinění za porušení jeho práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání chráněného čl. 9 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, kterého se měla Agnoská republika dopustit vydáním vnitrostátního rozhodnutí o odmítnutí podávání vegetariánské stravy na vrub jedné z vnitrostátních věznic, jež by bylo důsledku s to ohrozit náboženská pravidla jím zastávaného náboženského přesvědčení. Na připravách jsme strávili stovky hodin čistého času a během několika měsíců se nám podařilo získat cenné zkušenosti z oblasti mezinárodního práva v souvztažnosti s lidskoprávní problematikou, které zajisté zužitkujeme při dalších fázích našeho navazujícího studia.

V letošním roce jsme se umístili ve fakultním ústním kole na 2. místě, postupujeme tak tedy do mezinárodního ústního kola, které se odehraje 3. 5. 2019 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na toto mezinárodní kolo se již velmi těšíme a pevně věříme v to, že v něm dosáhneme ještě lepších výsledků než v kole fakultním. O dalším průběhu soutěže budeme samozřejmě pečlivě informovat na webových stránkách naší školy.

Jakub Pejzl

Foto zde.

23.4.2019 - Úspěchy žáků na celostátních hudebních soutěžích ve druhém pololetí

Akord Levice

kategorie lidová píseň - 3. místo Michaela Šobová

kategorie populární zpěv - 2. místo Martina Stloukalová cena poroty - Natálie Baráková

Zlatá struna Plzeň

kategorie autorská píseň - 1. místo Martina Stloukalová

cena za interpretaci - Martina Stloukalová

 

Hudební festival středních pedagogických škol Kroměříž

kategorie vokálně-instrumentální - 1. místo Cimbálová muzika

kategorie instrumentální - 3. místo duo Nela Slavíčková a Eliška Gulová

kategorie sólový nástroj - 2. místo Lucie Valenčíková, 3. místo Jiří Dohnalík

 

Všem umístěným gratulujeme!

Mgr. Tomáš Pléha

Foto zde.

 

11.4.2019 - Jarní - velikonoční kavárnička

Ve čtvrtek 4. dubna se uskutečnila v Mateřském centru Jarní - velikonoční kavárnička. Pro děti a jejich doprovod byly připraveny tvořivé dílničky na jarní a velikonoční téma. Tyto dílničky si připravila děvčata z domova mládeže pod vedením vychovatelek Dryšlové a Pitnerové. V těchto dílničkách si děti mohly vyrobit papírovou pomlázku a velikonoční vajíčka, pomocí vlastních ručiček vyráběly jarní květinky, sely semínka řeřichy, vyráběly papírové zajíčky, které použijí jako stojánky na velikonoční vajíčka. Tato dílnička se všem zúčastněným líbila, děti svoje výrobky určitě použijí doma k velikonoční výzdobě.

Foto zde.

 

11.4.2019 - Úspěch v literární soutěži

Ve čtvrtek 21. března 2019 se žákyně naší školy, Alexandra Vašířová ze třídy 3. A, zúčastnila ve Slavkově slavnostního vyhlášení II. ročníku Literární soutěže Zámku Slavkov – Austerlitz. Zaslala do soutěže báseň na letošní téma „Tajemství šibeničního vrchu". Vzhledem k tomu, že o této lokalitě mnoho nevěděla, stálo ji spoustu času nastudovat si historii tohoto vrchu a celé naučné stezky vedoucí k němu. To se jí povedlo a své nabyté znalosti vložila do veršů. V soutěži vyhrála krásné první místo v kategorii starších žáků.

Barbora Vybralová

spolužačka

ls

 

11.4.2019 - Matematické soutěže, březen 2019

Na konci března na naší škole proběhla soutěž matematický klokan. Zúčastnili se studenti 1.A, 1.C, 2.A a 2.C. První tři místa obsadili studenti 1.C, a to v pořadí:

 

1. místo - Marek Tasch,

2. místo - Denisa Dingová
3. místo - Lucie Vybíhalová.

 

Současně se konala také matematická soutěž. Do celostátního kola za první ročníky postoupili 2 studenti: Štěpán Kameník a Lucie Vybíhalová, oba z 1.C. Na umístění v celostátním kole čekáme.

 

Marek Tasch, 1.C

 

Foto zde.

 

13.3.2019 - KARNEVÁLEK PRO MRŇATA, PŘEDŠKOLÁKY, BATOLATA - Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 se konal v Sokolovně Karneválek pro děti pořádaný Mateřským centrem Boskovice na téma "Z pohádky do pohádky." Na této akci se podílela  děvčata 1. ročníků ubytovaná na domově mládeže a též děvčata 1., 2., 3. a 4. ročníků naší školy.  Moderování a organizace se ujala děvčata 4. ročníku. Celým odpolednem děti provázeli  Křemílek a Vochomůrka. Pro děti byl připraven fotokoutek, dětský koutek, písničky, tanečky, pohádka. Na několika stanovištích probíhaly soutěže, kterými provázely děti pohádkové postavy. K zakoupení losů lákala bohatá tombola. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení v "Ledovém království". Děvčata 4.ročníku se tímto Karneválkem rozloučila s Mateřským centrem s kterým po celé čtyři roky spolupracovala. Všichni si Karneválek užili a rozzářené oči dětí byly tou nejkrásnější odměnou.

 

Vychovatelky Věra Dryšlová a Martina Pitnerová

 

Foto zde.

 

1.3.2019 - OKRESNÍ PŘEBOR V SILOVÉM ČTYŘBOJI

Dne 21.2. se šestičlenné družstvo dívek zúčastnilo okresního přeboru v silovém čtyřboji, který se konal na Střední průmyslové škole v Jedovnici. Družstvo ve složení Kateřina Peterková, Kateřina Pechová, Michaela Dolíhalová, Renata Isabela Ilčíková, Lucie Adamcová a Aneta Jakubíková soutěžilo ve šplhu na tyči, trojskoku z místa, hodu medicimbalem a sedu- lehu. Naše škola se umístila na třetím místě. V kategorii jednotlivců se nejlépe umístila Lucie Adamcová, a to na pátém místě.

Michaela Dolíhalová, 1.A

25.2.2019 - Ocenění žáků, kteří se umístnili ve školním kole Pedagogické poemy

Ocenění žáků, kteří se umístnili ve školním kole Pedagogické poemy

Letošní školní kolo mělo hojnou účast a početným zastoupením i kvalitními výkony překvapili zejména žáci prvních ročníků. Porota tak rozhodování neměla lehké. Oceněné žákyně převzaly na konci prvního pololetí knižní odměny před celou školou.

PŘEDNES

  1. Sabina Stloukalová 2.B – Co vidíš, když zavřeš oči
  2. Dominika Plchová 2.A – Hrdý Budžes
  3. Anna Koudelková 2.C – Ptala se Františky Marta

 

IMPROVIZACE

  1. Eliška Dobešová 2.A – Nákup termosky
  2. Veronika Vlková 3.A – Panenka
  3. Julie Šulcová 3.C – Měla jsem kluka

 

ČETBA

  1. Nicole Otrubová 3.A
  2. Věra Válková 3.C
  3. Monika Netíková 1.A

Sabina Stloukalová zapasala svoje postřehy z celostátní Pedagogické Poemy.

Ve dnech 7. - 11. listopadu 2018 se my, tři reprezentantky naší školy, Nicole Otrubová, Sabina Stloukalová a Veronika Vlková zúčastnily 51. ročníku Národní přehlídky přednesu, improvizace a čtení – Pedagogické Poemy v Čáslavi.

Ihned po příjezdu nás dvě milé slečny doprovodily na internát, kde jsme se v klidu ubytovaly. To byla zároveň první i poslední chvíle, kdy jsme onen klid dostaly, neboť následně jsme byly nemilosrdně vtáhnuty do poměrně náročného programu, který Poema měla.

Všichni žáci byli rozděleni do tří skupin: čtení, improvizace a přednes, aby pod vedením odborných lektorů zdokonalovali své dovednosti v dané kategorii. Dělali jsme spoustu zajímavých věcí, učili se nové metody, seznamovali jsme se a povídali si.

Hned po ránu druhého dne jsem si vědomila, že dnes je ten den, kdy musím vystoupit před stovku lidí a odříkat text. Ačkoliv se mi z té představy svíral žaludek, něco ve mně mi našeptávalo, že to tak chci. Že tam musím jít. A musím překonat to, co mne brzdí. S tímto předsevzetím jsem ve finále vystoupila i na pódium a předvedla jsem vše, jak nejlépe umím. A ono to vyšlo. Dostalo se mi velkého aplausu a já s čistým svědomím a spokojeným pocitem mohla odejít z pódia.

Další dny už jsem na Poemě byla v klidu. Práce nekončila. Čekal nás ještě jeden důležitý úkol – Závěrečný výstup každé skupiny. Ve zbývajícím čase jsme tedy pracovali na výstupu z úžasné knihy Spoonriverské antologie, kdy jsme poukázali na to, jak krutý osud dokáže být. Improvizace si pro nás připravila živé sochy, ze kterých udělali naprosto fenomenální příběh a skupina čtení si připravila deset důvodů, proč číst. Po našich výstupech jsme dostaly ocenění a různé knihy, které nám všem vykouzlily úsměv na tváři.

Shrnuto v jednom odstavci: Poema byla naprosto fenomenální akce, kterou jsme si všichni naplno užili. Každý den byl doprovázen bohatým kulturním programem  plným hudby, jídla, setkání a vjemů. Každý si zkrátka našel něco nikdo z Poemy neodjel s prázdnou. A tím nemluvíme jenom o cenách, které jsme dostali, ale také o tom, že jsme obohaceny silnými zážitky, zkušenostmi, postřehy které jsme dostaly od profesionálů vedoucích naše pracovní skupiny. Je toho zkrátka hodně. Poema nám dala úžasnou možnost navázat přátelství s lidmi, se kterými toho máme společného víc, než bychom čekaly. Dala nám šanci ukázat, co umíme, ale hlavně pomohla přemoci strach z přednášení delšího, souvislého textu na veřejnost. Po Poemě se zkrátka cítíme lépe.  J

Sabina Stloukalová 2.B

Foto zde.

4.1.2019 - Předvánoční vystoupení

Tak jako každý rok v předvánočním čase si děvčata z Domova mládeže připravila vánoční vystoupení v Domově pro seniory. Pod vedením vychovatelek Pitnerové a Dryšlové napekla a nazdobila vánoční perníčky, vyrobila přáníčka a nacvičila pásmo koled za doprovodu kytary, flétny a houslí.  V pondělí 17. 12. svým vystoupením a vyrobenými dárečky potěšila seniory. Všichni si tento předvánoční čas skvěle užili.

Foto zde.

 

20.12.2018 - "Zimní kavárnička" v Mateřském centru

Několik děvčat z domova mládeže se zúčastnilo pod vedením vychovatelek Dryšlové a Pitnerové "Zimní kavárničky" v Mateřském centru. Děvčata si připravila čtyři stanoviště, kde si děti mohly vyrábět vánoční dekorace. Vyráběly se vánoční svícny z papíru, barvily se temperami šišky, vyráběly se papírové perníčky a figurky ze slaného těsta. Koho tato výroba přestala bavit mohl se vyřádit na opičí dráze. Na závěr se papírovými perníčky  ozdobil vánoční stromeček u kterého jsme si společně zazpívali koledy. Děti  byly odměněny malým dárečkem.  Domů jsme odcházeli spokojeni a vánočně naladěni.


Foto zde.

 

20.12.2018 - Charitativní bazárek pro Elišku Trmačovou

Dne 11. 12. 2018 se konal charitativní bazárek pro Elišku Trmačovou z Velkých Opatovic. Eliška má kombinovaný handicap, je na vozíčku a peníze, které jsme chtěli bazárkem získat, by její rodiče použili pro Eliščinu rehabilitaci, která rodiče samotné stojí 59 000 Kč. Proto již o den dříve, v pondělí 10. 12. žáci přinesli oblečení, bižuterii či knížky, které by jiným žákům mohli v samotném bazárku udělat radost. O bazárek byl dostatečný zájem, desítky žáků projevili zájem pomoci Elišce. Otevřeli nejen své peněženky, ale především srdce, a to je nezaplatitelné. V úterý 18. 12. 2018 jsme tak mohli slavnostně Elišce a její mamince, mimochodem naší absolventce, paní Lence Trmačové předat příspěvek na rehabilitace ve výši krásných 4500 Kč. Přítomna byla třída 1. A, paní kolegyně Valterová a paní kolegyně Honzírková, kterým bych chtěl, jakož i dalším, kupříkladu kolegyni Pavle Andrlíkové poděkovat za nezištnou a obětavou pomoc při organizaci bazárku. Děkuji obdobně desítkám, snad i stovkám žáků za praktickou pomoc Elišce, které jsme tímto dobrým skutkem, mimo jiné akcí podporovanou organizací Hrdá škola – Schools United, pomohli přispět k ozdravnému pobytu v lázních Klimkovice, kde pravidelně rehabilituje k úlevě své DMO. Mohu na závěr konstatovat, že jsem na naší školu, na její žáky i milé kolegy skutečně hrdý, neboť vím, že naše škola není jen o vědomostech a dovednostech, jako každá druhá, ale i o lidech se srdcem na pravém místě, a toho si obzvláště cením.

Aleš Pavelka

Foto zde.

Diplom pro Elišku zde.

 

17.12.2018 - Městský parlament mládeže

Ve čtvrtek 13. prosince proběhla ustavující schůze Městského parlamentu mládeže, který se skládá z žáků boskovických základních a středních škol. Tento poradní orgán města Boskovice na své první schůzi přijal usnesení o zřízení parlamentu, zvolil vedení a dal si za úkol vypracování stanov. V rámci další diskuze byla řešena témata jako umístění studentského klubu nebo bezpečnost ve městě v nočních hodinách. Zvolení zástupci MPM budou o usneseních přijatých na ustavující schůzi v nejbližších týdnech jednat s představiteli města.

SPgŠ Boskovice zastupuje Jan Šindelka (druhý místopředseda), Hana Přikrylová, Martin Štěpánek a naše absolventka Monika Koudelková.

Mgr. Tomáš Pléha

 

17.12.2018 - Vánoce na míru

Učitelé a žáci Základní školy Boskovice, pracoviště Slovákova a studenti Střední pedagogické školy Boskovice připravili vánoční pásmo nazvané Vánoce na míru. Dopoledne toto pásmo předvedli žákům školy a odpoledne rodičům a dalším rodinným příslušníkům a přátelům.
Odpolední představení sledovala zaplněná jídelna a účinkující odměnila velkým potleskem a uznáním. V závěru také děti předaly dárky seniorům, kteří byli na představení pozváni v rámci projektu sbližování mezi generacemi.
Za přípravu zaslouží poděkování Anna Kocmanová, Pavla Kotoučková, Veronika Ertlová, Tomáš Pléha a Martin Štěpánek
Text a foto: Jaroslav Parma

Foto zde.


17.12.2018 - Rozsvícení vánočního stromu

V neděli 9. prosince proběhlo v Mladkově (místní část Boskovic) slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V rámci programu se představil Jazz kvartet SPgŠ Boskovice s vánočním programem.

1 2

 

17.12.2018 - Voice Band v Praze

Ve čtvrtek 6. prosince zazpívali členové komorního sboru Voice Band na několika odděleních Psychiatrické nemocnice Bohnice. Den poté vystoupili na slavnostní mši pro Stonožku v katedrále sv. Víta v Praze. Kardinál Dominik Duka zde předal paní Běle Jensen (zakladatelka a prezidentka hnutí) nejvyšší papežské záslužné vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, které ji udělil papež František za dlouholeté mimořádné zásluhy v humanitární oblasti.13.12.2018 - Mikuláš v MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice

Ve středu, dne 5. 12. 2018 během učební praxe třídy 4. B se v MŠ, ZŠ, PrŠ Boskovice konal Mikuláš pro danou školu a její žáky z I. stupně. Po tradičním úvodním vstupu Mikuláše, čertů a andělů si naši žáci pro děti připravili hudební vstup (zpěv a hra na zobcovou flétnu a Ukulele), dále čertovské hry a nakonec byl pěkný, mikulášský výstup zakončen obrovskou a rozesmátou čertovskou diskotékou. Děti, kromě mikulášské nadílky obdrželi čertovské vysvědčení a ujištění od Mikuláše, že si jejich chování zkontroluje opět za rok. Musím dodat, jako vedoucí skupiny učební praxe, že naší škole neudělali žáci z třídy 4. B paní profesorky Valterové hanbu, naopak prokázali, že z nich, a z jejich schopností v zařízeních praxe můžeme mít radost.

Aleš Pavelka

Foto zde.

 

26.11.2018 - „Zpíváme si pro radost“

V pátek 9. 11. 2018 v kulturním domě Olešnice na Moravě se konal 23. ročník tradiční přehlídky školních pěveckých sborů „Zpíváme si pro radost“. Zúčastnilo se osm vokálních těles z okresů Blansko, Žďár nad Sázavou a Svitavy. Naši školu zde reprezentoval komorní pěvecký sbor Voice band a vokální Kvartet.

ol1 ol2 ol3

 

02.11.2018 - Halloween den a Hrdá škola na SPgŠ Boskovice

Dne 31. října 2018 se konal halloweenský den i na naší škole. Žáci si kupříkladu v hodinách ANJ paní prof. Šafránkové si připravili zábavný program, zpívaly se halloweenské písně, ochutnávalo se halloweenské pečivo. Tento původně americký svátek jsme si v předvečer našich českých dušiček připomenuli i přehlídkou masek a převleků, z nichž některé, vedle atmosféry hodiny ANJ můžete spatřit níže.

Aleš Pavelka

Foto zde.

02.11.2018 - Spolupráce a podpora Střediska rané péče

V návaznosti na úspěšný projekt „Ruce, které tvoří pro ruce, které vidí“, pokračuje i v letošním školním roce naše škola ve spolupráci se Střediskem rané péče SPRP Brno. Tato organizace poskytuje terénní sociální služby, zaměřené na pomoc rodinám dětí s postižením nebo s ohroženým vývojem. Každý rok SPRP prezentuje svoji činnost veřejnosti v různých městech, přičemž letos pořádalo uvedenou aktivitu 26. října, v rámci Dne otevřených dveří, v Nemocnici Boskovice. Právě s tím souvisela naše forma příspěvku k podpoře činnosti organizace. Žáci z různých tříd vyráběli ve výtvarných a pracovních činnostech, pod vedení Mgr. Dany Hrubé a Mgr. Mileny Ošlejškové, drobné upomínkové předměty (šperky, přívěsky na klíče, pohlednice apod.), které SPRP na akci poskytlo lidem za dobrovolný finanční příspěvek organizaci. Současně na místě konání proběhlo i představení naší školy s nabídkou studijních oborů. Výrobky žáků měly u veřejnosti úspěch a díky tomu výborně splnily záměr svého určení – pomoci potřebným. Za to patří všem zúčastněným velké poděkování.

Mgr. Leona Valterová

Foto zde.

01.11. 2018 - Za uměním? Jedině do Vídně!

Dne 24.10.2018 absolvovala skupina žáků třetích a čtvrtých ročníků exkurzi do Vídně. I přes deštivé počasí se nám podařilo navštívit historické památky této evropské metropole, jako je Hofburg nebo svatoštěpánský dóm. Také jsme měli možnost shlédnout výstavu Egona Schieleho, Gustava Klimta a Clauda Moneta. Tento jedinečný umělecký zážitek nám do budoucna jistě přinese spoustu podnětů při studiu historie umění i při přípravě na blížící se maturitní zkoušky.

Foto zde.

01. 10. 2018 - Přespolní běh

V pondělí 24. 9. 2018 se tradičně konalo okresní kolo v přespolní běhu SŠ. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme se sešli ve Sportparku v Boskovicích v hojném počtu. Trať dlouhá pro dívky 3 Km, pro chlapce 5 Km, byla místy strmá, po dešti mokrá a kluzká. Přesto se vša všem zúčastněným podařilo v pořádku celou trať absolvovat. A nevedli si špatně. Na 3. místě se v kategorii dívek umístila Pavla Wasserbauerová z 2.A. Poděkování patří i dalším zúčastněným Kateřině Černé, Denise Dingové (obě 1.C), Kristýně Dvořákové (1.A) , protože protože pro naši školu vybojovali celkově krásné 3 místo. Bohužel družstvo chlapců se nepodařio postavit, ale za jednotlivce se na start postavili Štěpán Kameník (1.C) a Adam Sobol (2.C).

IMG_0428

26. 9. 2018 - EVROPSKÝ DEN PSYCHOMOTORIKY

Ve středu dne 19. 9. 2018 se konal Evropský den psychomotoriky. Při této příležitosti zavítali žáci 2., 3. a 4. ročníků ze Střední pedagogické školy v Boskovicích do Brna, kde se ve venkovním areálu Pedagogické fakulty MU konaly již tradiční oslavy Evropského dne psychomotoriky. Celý programem nás provázeli lektoři Fakulty sportovních studií a Pedagogické fakulty MU. Po přivítání jsme byli rozděleni do čtyř skupin. Ke každé z našich skupin byla přiřazena další malá skupinka dětí z 5. a 2. ročníků základní školy a skupina dětí z mateřské školy. V této sestavě jsme procházeli jednotlivými stanovišti. Mohli jsme si tak vyzkoušet hry s netradičními pomůckami jako např. s padákem, s víčky od PET lahví, s barevnými papíry nebo základy žonglování s míčkem. Po celou dobu jsme měli možnost pozorovat nejrůznější reakce dětí na dané psychomotorické hry. Bylo to velice příjemně strávené dopoledne, ze kterého jsme si odnesli spoustu nově nabytých informací a zkušeností.

Martina Milušková, 4. A

Foto zde.Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz