k navigaci k navigaci


Š. r. 2017/2018 - Obchodování s měnovými páry na burze založené na genetickém programování

Autor: Jakub Pejzl

Obor: 13. Ekonomika a řízení

Rok: 2018

Mezi nadanými a motivovanými studenty Střední pedagogické školy Boskovice se pravidelně objevují studenti prezentující své odborné práce. V letošním roce 2018 se do této vědecké reprezentace školy připojila i práce týkající se obchodování na burze prostřednictvím genetických algoritmů postavených na umělé inteligenci a strojovém učení, jejímž cílem bylo vytvořit případovou studii fiktivní investiční firmy obchodující na burze s měnovým páry na základě AI algoritmu využívající strojové učení.

Práce vznikala pod taktovkou Jakuba Pejzla za vedení RNDr. Bc. Jiřího Rosenberga v rámci předmětu EKN. Ačkoliv se z pohledu zaměření školy jedná o velmi netradiční práci, tak i přesto dosahuje dostatečných kvalit. K celé práci kupříkladu vznikl i studentský web prezentující její výhody a celkově problematiku strojového učení v rámci finanční tématiky pro veřejnost. Je dostupný na této adrese. Práce je aktuálně přihlášena do okresního kola SOČ v rámci regionu školy.

Anotace

Hlavním cílem této práce je vytvořit případovou studii fiktivní investiční firmy obchodující populární měnové páry na světových burzách skrze automatický a serverově řízený software, který umožní plně digitalizovat a automatizovat veškerý investiční business development.

Samotná práce se zabývá problematikou využívání genetického programování při tvorbě AOS investičních strategií zaměřených na obchodování s měnovými páry. Shrnuje informace o investování, burzách a mechanismu jejich fungování včetně detailních principů forexového trhu v návaznosti na problematiku automatických obchodních systémů využívajících metod genetického programování. Obsah práce je pojat jako teoretické seznámení se s danou problematikou navazující na praktickou část v podobě případové studie demostrující hlavní výhody genetického programování a automatických obchodních systémů v praxi.

Menu

TOPlistKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz