Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studující > Domov mládeže

Domov mládeže

Informace o ubytování a stravování DM

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace Komenského 5, 680 11 Boskovice

Školní rok 2021/2022

Domov mládeže, Komenského 7, Boskovice

Kontakt:

vychovatelky: +420 516 802 564

recepce: +420 516 802 565

mobil: +420 720 979 293

email: vychovatelky@spgs-bce.cz

Informace ke školským službám

A. Ceny služeb, splatnost záloh na poskytované služby a platební podmínky

1) Ceny služeb a splatnost záloh

p. č.

název služby, druh úplaty:

splatnost, poznámka:

1.

měsíční záloha na ubytování: 2lůžkový pokoj

1500,-

do 20. dne předchozího měsíce

měsíční záloha na ubytování: 3lůžkový pokoj 1300,-
měsíční záloha na ubytování: 4lůžkový pokoj 900,-

2.

měsíční záloha na stravování

1400,-

v srpnu samostatně, od září úhrada vždy s měsíční zálohou na ubytování

K odběru stravy ve školní jídelně-výdejně se žákyně přihlašují prostřednictvím Přihlášky ke stravování. 

Stravování ubytovaným nebude poskytováno, pokud nebude mít žákyně na účtu disponibilní částku na stravování (úhrada nákladů na ubytování má vždy přednost). Celkovou výši měsíční zálohy si můžete zkalkulovat sami podle cen využívaných služeb.

První záloha na stravování ve výši 1 400,-  Kč je splatná do 20. 8. 2021. Jsou z ní hrazeny náklady za měsíc září (první měsíc ubytování).

Zálohu na ubytování za měsíc září zaplatí zákonný zástupce (ZZ) do konce měsíce srpna, ve výši dle typu pokoje, který si žákyně zvolí a bude jí oficiálně přidělen. Informace zašle zákonným zástupcům vedoucí vychovatelka emailem do pátku 27.  8.  2021.

Od září budou zálohy za ubytování a stravu již placené společně, vždy do 20. kalendářního dne daného měsíce na měsíc následující. 

Za školní rok proběhne celkem 10 plateb záloh, poslední se uskuteční v květnu 2022.

Dle vyhlášky č. 108/2005 Sb. může ředitelka DM ukončit ubytování žákům, kteří opakovaně neuhradí stanovenou měsíční úhradu za poskytnuté školské služby, výjimkou jsou vážné důvody, které mohou dočasně zabránit poukázání příspěvku (např. úmrtí ZZ, zhoršení sociálních podmínek apod.). 

Informace o stravování

Snídaně, dopolední přesnídávka a obědy 

  • v budově SPgŠ Boskovice
  • platba platebním příkazem

Večeře 

  • možnost přípravy vlastní stravy v DM
  • nebo stravování v jídelně VOŠ a SŠ Boskovice (Hybešova 53, Boskovice) na základě objednávky (platba platebním příkazem)

Cena stravy

Snídaně + dopolední přesnídávka – 32 Kč / den (měsíční záloha 700 Kč),
Oběd - 33 Kč / den (měsíční záloha 700 Kč),
Večeře – 32 Kč / den, dle zájmu žákyň (platby se provádí odděleně od SPgŠ, a to ve VOŠ a SŠ Boskovice).

Platební podmínky 

Platby zasílejte na účet školy - 153403855/0300

  • variabilním symbolem je registrační číslo žákyně přidělené při přijímacím řízení v naší škole
  • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žákyně.

Při nesrovnalostech v platbách nebo vyúčtování, v případě pozdržení jakékoliv platby nebo dotazů kontaktujte zaměstnance:
S. Štěpánková, tel. +420 516 802 541 denně od 9 do 14 hodin, e-mail: sylvie.stepankova@spgs-bce.cz nebo v době její nepřítomnosti: L. Kubicová, email: leona.kubicova@spgs-bce.cz.

Výše úplaty, podmínky snížení úplaty, platební podmínky a způsob ukončení ubytování jsou stanoveny v souladu s vyhláškou MŠMT č.  108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Vyúčtování úplaty za školní rok bude provedeno do konce školního roku 2021/2022 (v průběhu srpna). Přeplatek bude zaslán na účet u peněžního ústavu, ze kterého přicházely platby záloh.

Pokyny k nástupu, pobytu žákyň v DM, informace pro zákonné zástupce

1) Pokyny k nástupu do DM 

Nástup k ubytování je v úterý 31. 8. 2021 od 16:00 hodin do 20:00 hodin. Nastoupí-li žákyně k ubytování později z důvodu nemoci apod., sdělte to DM nejpozději do 31. 8. 2021 telefonicky nebo e-mailem.

den nástupu ubytovaná žákyně svému vychovateli předá „Souhlasné prohlášení zákonného zástupce (ZZ)“ (ke stažení na webu školy v sekci domov mládeže), dále potvrzení o bezinfekčnosti (nesmí být starší 3 dnů, stačí písemné prohlášení ZZ) a fotografii dokladového formátu (do osobního spisu žákyně). ZZ nových žákyň prvních ročníků absolvují pohovor s vychovateli.

Souhlasným prohlášením zákonných zástupců nebo zletilých žákyň nám poskytnete zprávu o tom, že jste si vědomi všech podmínek ubytování v našem zařízení a současně nám podáváte i další důležité informace k výchově. Plnoleté žákyně vyplní prohlášení samy. Právo na některé informace mají i ZZ (doporučujeme i ZZ zletilých žákyň se s obsahem prohlášení seznámit).

Žákyně si s sebou přivezou domácí obuv (ne tenisky, botasky), oblečení pro volný čas a sportovní činnost, pyžamo, hygienické potřeby, ručníky, jídelní příbor (pro případ nošení jídla na pokoj), ramínka na ošacení, pravidelně užívané i běžné léky (DM je nesmí poskytovat).

Vlastní elektrické spotřebiče lze používat dle Směrnice k registraci a užívání elektrických spotřebičů na DM,“ která je zveřejněna na webu školy v sekci domov mládeže.

2) Pobyt žákyň v DM

Organizace života v DM, práva a povinnosti ubytovaných jsou určeny Vnitřním řádem DM, viz web školy. Nástupem do domova mládeže se žákyně zavazuje, že bude ustanovení tohoto řádu plnit.

V DM je kuchyňka vybavená elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí, nádobím. Žákyně mají k dispozici žehličku, pračku, sušičku a vysoušeč vlasů.

V hobby centru (v budově DM) je PC s internetem, ve všech prostorách je připojení na wifi.

Nabídka kroužků na DM – rukodělný, sportovní, čtenářský, plavecký (turistický). Žákyně mohou po domluvě s vychovateli po skončení vyučování v odpoledních a podvečerních hodinách využívat klavíry v učebnách ve školní budově pro nácvik hry na hudební nástroj.

3) Informace pro rodiče

Žákyně musí odjíždět domů každý týden v pátek po ukončení vyučování. Do DM se mohou vracet již v neděli od 17:30 do 21:30 hodin. Mohou přijíždět též v pondělí ráno.

K mimořádnému odchodu a odjezdu z DM (návštěva lékaře, rodinné důvody apod.) je zapotřebí odevzdat písemný souhlas ZZ, případně poslat e-mail a současně omluvit žákyni telefonicky. Jinak nemůže být z DM uvolněna.

Při náhlém onemocnění žákyně vyrozumí vychovatel ZZ, který je povinen si pro žákyni přijet. Pokud tak neučiní, bude žákyni zavolána RZS.

Při náhlém odvozu žákyně do nemocnice budou ZZ vyrozuměni a jsou povinni žákyni v nemocnici vyzvednout.

Pokud žákyně onemocní, jsou ZZ povinni uvědomit vychovatele DM (viz Kontakty)!

Sledujte aktuality a seznamte se s dokumenty na našich webových stránkách.

Další informace požadujte od personálu DM v den nástupu.

Věříme, že děvčata budou v našem zařízení spokojená. Vítáme náměty a připomínky ke zlepšení naší činnosti a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Vedoucí vychovatelka: Věra Dryšlová
Vychovatelé: Mgr. Martina Pitnerová, David Strbačka

Dokumentace k ubytování a stravování

Školní rok 2021/2022

Domov mládeže

Domov mládeže

Domov mládeže

Domov mládeže