Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Jednotlivá maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška z pedagogiky

Obor vzdělání: 75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Podmínky získání kvalifikace „učitel mateřské školy“ / „vychovatel“:

Vykonání jednotlivé zkoušky z pedagogiky znamená splnění kvalifikačního předpokladu pro výkon činnosti učitele MŠ / vychovatele pouze v zákonem stanovených případech – viz ustanovení § 6 odst. 1 písm. f) a § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pro získání uvedené kvalifikace je důležité předchozí SŠ vzdělání v oboru učitelství pro mateřské školy, vychovatelství nebo výchovná a humanitární činnost. Do přípravného kurzu a k vykonání jednotlivé zkoušky z pedagogiky se však lze přihlásit, i když má uchazeč maturitní zkoušku z jiného oboru a má tedy ke studiu jinou motivaci než získat uvedenou kvalifikaci.

Forma:

Před vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky probíhá od října do dubna přípravný kurz formou nepovinných konzultací. Uchazečům nabízíme 40 konzultačních hodin, které jsou vyučovány v deseti blocích po 4 vyučovacích hodinách. Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na úvodní informační schůzku, která proběhne v budově školy v den konání 1. konzultace. Při té příležitosti obdrží studijní materiál.

Obsah přípravného kurzu:

Přípravný kurz k jednotlivé zkoušce z pedagogiky nabízí uchazečům orientaci v základních pojmech pedagogiky a seznámení s obecnou pedagogikou a didaktikou, sociální pedagogikou, předškolní a volnočasovou pedagogikou, speciální pedagogikou a historií výchovy a vzdělávání, a to v souladu s obsahem vzdělávání oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Důležité upozornění:

Vzhledem k omezené kapacitě přípravného kurzu bude o přijetí uchazečů rozhodovat pořadí přihlášek. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Přihlášky do 31. 8. 2023.

Informace k přípravnému kurzu 2023/2024

Před vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky probíhá od října do dubna přípravný kurz formou nepovinných konzultací. Uchazečům nabízíme 40 konzultačních hodin, které jsou vyučovány v deseti blocích po 4 vyučovacích hodinách.

Přípravný kurz k jednotlivé zkoušce z pedagogiky nabízí uchazečům orientaci v základních pojmech pedagogiky a seznámení s obecnou pedagogikou a didaktikou, sociální pedagogikou, předškolní a volnočasovou pedagogikou, speciální pedagogikou a historií výchovy a vzdělávání, a to v souladu s obsahem vzdělávání oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Konzultačním dnem je úterý.

Termíny konzultací:

 

říjen 2023

3. 10.

17. 10.

31. 10.

 

listopad 2023

14. 11.

28. 11.

 

únor 2024

13. 2.

27. 2.

 

březen 2024

 

12. 3.

26. 3.

duben 2024

9. 4.

Účast na konzultacích je dobrovolná.

Časový rozvrh konzultace:

13:40 – 15:10 hod. výuka

15:10 – 15:30 hod. přestávka

15:30 – 17:00 hod. výuka

Informační schůzka:

Před zahájením kurzu proběhne v budově školy v den konání 1. konzultace informační schůzka (30 minut před konzultací).

Účast na informační schůzce je povinná.

Při té příležitosti obdrží účastníci kurzu studijní materiál.

V případě dotazů týkajících se přípravného kurzu kontaktujte vyučující Mgr. Veroniku Noskovou v posledním srpnovém týdnu na emailu: veronika.noskova@spgs-bce.cz

Informace pro zájemce o jednotlivou zkoušku bez přípravného kurzu

Seznam maturitních otázek z předmětu Pedagogika pro školní rok 2022/2023. 

Seznam doporučené studijní literatury

  • STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ. Pedagogika pro střední školy. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
  • MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
  • RVP pro předškolní vzdělávání.
  • Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  • 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání - v aktuálním znění.

Ukončení:

Uchazeč získá osvědčení o jednotlivé zkoušce tehdy, pokud uspěje u maturitní komise v řádném maturitním termínu (květen/červen 2024).

Cena:

Jednotlivá zkouška je dle legislativy zpoplatněná částkou 1 500 Kč bez nabízeného přípravného kurzu s konzultačními hodinami.

Cena za zkoušku společně s přípravným kurzem a jeho konzultacemi je pak stanovená na 5 500 Kč celkem.

Jak se přihlásit:

  • vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU (ke stažení ZDE)
  • připojte ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • vše odešlete na adresu školy
  • na základě obdržení vyrozumění ředitelky školy uhraďte poplatek dle Vašeho výběru na číslo účtu 153 403 855/0300 (specifický symbol – datum narození, variabilní symbol – 202223, konstantní symbol – 0308)