Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Jednotlivá maturitní zkouška

Jednotlivá maturitní zkouška z pedagogiky

Obor vzdělání: 75 – 31 – M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Termíny konzultací přípravného kurzu pro školní rok 2023/2024

 • 27. 2. 2024
 • 12. 3. 2024
 • 26. 3. 2024
 • 9. 4. 2024

Podmínky získání kvalifikace „učitel mateřské školy“ / „vychovatel“

Vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky z pedagogiky získají kvalifikaci učitele mateřské školy/ vychovatele pouze uchazeči, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělávání zaměřeném na:

 • Vychovatelství
 • Učitelství pro mateřské školy
 • Výchovnou a humanitární činnost

Vykonání jednotlivé zkoušky z pedagogiky znamená splnění kvalifikačního předpokladu pro výkon činnosti učitele MŠ/vychovatele pouze v zákonem stanovených případech – viz ustanovení § 6 odst. 1 písm. f) a § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro získání uvedené kvalifikace je důležité předchozí SŠ vzdělání (vychovatelství, učitelství pro mateřské školy, výchovná a humanitární činnost).

Absolventi jiných oborů středního vzdělání nemohou kvalifikaci učitele mateřské školy vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky získat.

Zákon o pedagogických pracovnících též neumožňuje získání kvalifikace učitele mateřské školy ve spojení s jednotlivou maturitní zkouškou absolventům celoživotního vzdělávání zaměřeného na vychovatelství.

 

Přípravný kurz před vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky

Před vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky probíhá od října do dubna přípravný kurz formou nepovinných konzultací.

Do přípravného kurzu a k vykonání jednotlivé zkoušky z pedagogiky se lze přihlásit, i když má uchazeč maturitní zkoušku z jiného oboru a má tedy ke studiu jinou motivaci než získat uvedenou kvalifikaci učitel MŠ/vychovatel.

 

Forma přípravného kurzu

Uchazečům nabízíme 40 konzultačních hodin, které jsou vyučovány v deseti blocích po 4 vyučovacích hodinách. Účastníci kurzu jsou povinni dostavit se na úvodní informační schůzku, která proběhne v budově školy v den konání 1. konzultace. Při té příležitosti obdrží studijní materiál.

 

Obsah přípravného kurzu

Přípravný kurz k jednotlivé zkoušce z pedagogiky nabízí uchazečům orientaci v základních pojmech pedagogiky a seznámení s obecnou pedagogikou a didaktikou, sociální pedagogikou, předškolní a volnočasovou pedagogikou, speciální pedagogikou a historií výchovy a vzdělávání, a to v souladu s obsahem vzdělávání oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

 

Důležité upozornění

Vzhledem k omezené kapacitě přípravného kurzu bude o přijetí uchazečů rozhodovat pořadí přihlášek. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Přihlášky budou přijímány od 1. 5. 2024 do 31. 8. 2024.

 

Uchazeči, kteří budou konat jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky bez přípravného kurzu, se této schůzky neúčastní.

 

Informace k přípravnému kurzu 2024/2025

Před vykonáním jednotlivé zkoušky z pedagogiky probíhá od října do dubna přípravný kurz formou nepovinných konzultací. Uchazečům nabízíme 40 konzultačních hodin, které jsou vyučovány v deseti blocích po 4 vyučovacích hodinách.

Přípravný kurz k jednotlivé zkoušce z pedagogiky nabízí uchazečům orientaci v základních pojmech pedagogiky a seznámení s obecnou pedagogikou a didaktikou, sociální pedagogikou, předškolní a volnočasovou pedagogikou, speciální pedagogikou a historií výchovy a vzdělávání, a to v souladu s obsahem vzdělávání oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

Konzultačním dnem je úterý.

 

Termíny konzultací:

Říjen 2024                             8.10. a 22.10.

Listopad 2024                       5.11. a 19.11.

Prosinec 2024                       3.12.

Leden 2025                           14.1.

Únor 2025                             25.2.

Březen 2025                          11.3. a 25.3.

Duben 2025                           8.4.

 

Časový rozvrh konzultace

13:40 – 15:10 hod. výuka

15:10 – 15:30 hod. přestávka

15:30 – 17:00 hod. výuka

Informační schůzka

Před zahájením kurzu proběhne pro uchazeče s přípravným kurzem v budově školy v den konání 1. konzultace informační schůzka (v 13.00 hodin).

Účast na informační schůzce je povinná. Účastníci kurzu v tento den obdrží studijní materiál.

Uchazeči, kteří budou konat jednotlivou maturitní zkoušku z pedagogiky bez přípravného kurzu, se této schůzky neúčastní.

 

V případě dotazů týkajících se přípravného kurzu kontaktujte vyučující Mgr. Miroslavu Sedlákovou v prvním týdnu v září na emailu: miroslava.sedlakova@spgs-bce.cz

 

Seznam maturitních otázek z předmětu Pedagogika pro školní rok 2024/2025.

 

Seznam doporučené studijní literatury

 • STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ. Pedagogika pro střední školy. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
 • MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
 • RVP pro předškolní vzdělávání.
 • Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • 14/2005 Sb. - Vyhláška o předškolním vzdělávání - v aktuálním znění.

Ukončení

Uchazeč získá osvědčení o jednotlivé zkoušce tehdy, pokud uspěje u maturitní komise v řádném maturitním termínu (květen/červen 2025).

Cena

Jednotlivá zkouška je dle legislativy zpoplatněná částkou 1500 Kč bez nabízeného přípravného kurzu s konzultačními hodinami.

Cena za zkoušku společně s přípravným kurzem a jeho konzultacemi je stanovená na 5500 Kč.

Jak se přihlásit

 • vyplňte pečlivě PŘIHLÁŠKU (ke stažení ZDE)
 • připojte ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 • vše odešlete na adresu školy
 • na základě obdržení vyrozumění ředitelky školy uhraďte poplatek dle Vašeho výběru (1500 Kč nebo 5500 Kč) na číslo účtu 138 808 44 94/2700 (specifický symbol – datum narození, variabilní symbol – 202425, konstantní symbol – 0308)