k navigaci k navigaci


Přijímací řízení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledková listina pro obor - Sociální činnost

 

Důležité informace pro přijaté uchazeče - poučení o neodevzdání zápisového lístku

Jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení - obor sociální činnost

 

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou - 75-41-M/01 Sociální činnost.

Podrobnosti naleznete v dokumentech níže:

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (dále jen Vyhlášení)

Jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení

 

Vyplněnou a základní školou potvrzenou přihlášku pro 2. kolo přijímacího řízení, výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou společně s dalšími doklady (viz Vyhlášení, bod 9) je nutné podat osobně nebo poštou do 10. července (včetně) ředitelce školy.

Přihlášku ke vzdělávání je nutné podat na aktuálně platném tiskopisu předepsaném MŠMT. Uchazeči si přihlášku stáhnou z webu naší školy (záložka přijímací řízení) nebo z webových stránek MŠMT či z webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Pro 2. kolo přijímacího řízení do výše uvedeného oboru vzdělání zbývá 11 volných míst.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

75-41-M/01 Sociální činnost

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

 

Důležité informace pro přijaté i nepřijaté uchazeče

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 - náhradní termín

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

Důležité informace pro přijaté a nepřijaté uchazeče v náhradním termínu

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Obory - Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, Sociálnní činnost

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

POZOR: Termíny konání přiijímacích zkoušek

Školní přijímací zkouška (dále jen ŠPZ) pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP): první termín 4. června, druhý termín 5. června (dle pozvánky)

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ) pro všechny obory: 8. června

Náhradní termín ŠPZ pro obor PMP: první termín 19. června, 2. termín 22. června

Náhradní termín pro JPZ pro všechny obory: 23. června

 

VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021 (dále jen Vyhlášení)

Vyplněné a potvrzené přihlášky společně s dalšími doklady (viz Vyhlášení, bod 11) podávají zákonní zástupci žáků (poštou nebo osobně) do 1. 3. 2020, resp. do 2. 3. 2020 (ke zmíněnému datu přihláška musí být fyzicky přítomna ve škole) ředitelce školy.

 

KRITÉRIA

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Jednotná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2020/2021

 

Pedagogické lyceum

Jednotná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2020/2021

 

Sociální činnost

Jednotná kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2020/2021

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - ke stažení

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole

Žádost o vydání nového rozhodnutí

Zpětvzetí žádosti o vydání nového rozhodnutí

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Kritéria pro přijímaní žáků do domova mládeže - Směrnice ředitelkyk umísťování žáků do domova mládeže ve školním roce 2020/2021

Přihláška do domova mládeže

 

ZDROJE INFORMACÍ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Návod k vyplnění přihlášky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Menu

TOPlistKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz