Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělání 75 – 31 – M/01 (RVP)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Obsah studia:

Důležitou součástí výuky jsou odborné předměty (pedagogika, psychologie), učební a odborná praxe, hra na hudební nástroj a výchovy. Od 4. ročníku si žáci povinně volí jednu ze specializací ve výchově (specializaci v dramatické, hudební, výtvarné nebo tělesné výchově). V 1. až 3. ročníku vykonávají všichni žáci odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů, ve 4. ročníku v celkovém rozsahu 4 týdnů. V rámci studia žáci absolvují kurz plavecký, lyžařský a turistický. Mohou využít i kurzy znakového jazyka, první pomoci a běžeckého lyžování. Učební plán oboru je k náhledu na webových stránkách školy. 

Uplatnění v praxi:

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (ve školních družinách, školních klubech, ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Dále se uplatní jako pedagog volného času a vychovatel v neškolských zařízeních např. v sociálních nebo zdravotnických. Variantou je i další studium na vysoké či vyšší odborné škole.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem - uchazeč nesmí mít omezení (prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity, závažné duševní nemoci a poruchy chování) vylučující zdravotní způsobilost pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. Vzhledem ke vzdělávacímu obsahu předmětu tělesná výchova doporučujeme dobrý zdravotní stav uchazeče. 

Veškeré informace pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy v zákonné lhůtě do 31. ledna. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. 

 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - VIDEA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

Organizace, doporučení, obsah

Hudební část

Komunikační část, četba

Pohybová část

 

Stravování:

Škola poskytuje žákům stravovací služby (obědy) v jídelně školy dle aktuálního ceníku zde

Domov mládeže:

Domov mládeže, budova školy a jídelna jsou pod “jednou střechou”. Kapacita domova je 40 míst. Žákům je nabízeno ubytování ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, Žáci mají k dispozici WIFI připojení, hobby centrum, společenskou místnost, pračku i sušičku. Součástí ubytování je plnohodnotné celodenní stravování. Snídaně, dopolední přesnídávka, oběd jsou žákům poskytovány v jídelně školy, večeře je ubytovaným vydávána v jídelně Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na ulici Hybešova 53 Boskovice. Žáci mají možnost vlastní přípravy večeře v kuchyňce domova
mládeže. Aktuální ceník ubytování a stravování v domově mládeže zde

 

Učební plán pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Počet týdenních vyučovacích hodin     
Název předmětu ZK        
    1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Povinné předměty          
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4
Literární a jazykové praktikum LJP 1 0 0 0
Cizí jazyk I - anglický jazyk ANJ 3 3 3 4
Dějepis DEJ 1 1 0 0
Základy práva ZPR 0 1 0 0
Základy společenských věd ZSV 0 0 2 2
Fyzika FYZ 1 0 0 0
Chemie CHE 1 0 0 0
Zeměpis ZEM 1 0 0 0
Biologie BIO 1 1 1 1
Ekonomie EKN 0 1 1 1
Matematika MAT 3 3 2 2
Tělesná výchova s metodikou TVM 2 2 2 2
Tělesná výchova - teorie TVT 1 1 1 0
Informatika INF 1 1 1 1
Pedagogika PED 2 2 1 2
Psychologie PSY 2 2 2 2
Speciální a sociální pedagogika SSP 0 1 2 0
Učební praxe UPX 0 0 4 3
Výtvarná výchova s metodikou VVM 2 2 2 2
Hudební výchova s metodikou HVM 2 3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN 2 2 2 2
Dramatická výchova s metodikou DVM 2 2 1 0
Výtvarná výchova - teorie VVT 1 1 1 0
Povinně volitelné předměty          
Výtvarná výchova - specializace VVS 0 0 0 1
Dramatická výchova - specializace DVS 0 0 0 1
Hudební výchova - specializace HVS 0 0 0 1
Tělesná výchova - specializace TVS 0 0 0 1
Počet vyučovacích hodin týdně   33 32 32 31