Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obor vzdělání 75 – 31 – M/01 (RVP)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

Obsah studia:

Důležitou součástí výuky jsou odborné předměty (pedagogika, psychologie), učební a odborná praxe, hra na hudební nástroj a výchovy. Od 4. ročníku si žáci povinně volí jednu ze specializací ve výchově (specializaci v dramatické, hudební, výtvarné nebo tělesné výchově). V 1. až 3. ročníku vykonávají všichni žáci odbornou praxi v rozsahu 3 týdnů, ve 4. ročníku v celkovém rozsahu 4 týdnů. V rámci studia žáci absolvují kurz plavecký, lyžařský a turistický. Mohou využít i kurzy znakového jazyka, první pomoci a běžeckého lyžování. Učební plán oboru je k náhledu na webových stránkách školy. 

Uplatnění v praxi:

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (ve školních družinách, školních klubech, ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních. Dále se uplatní jako pedagog volného času a vychovatel v neškolských zařízeních např. v sociálních nebo zdravotnických. Variantou je i další studium na vysoké či vyšší odborné škole.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je také zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Vzhledem ke vzdělávacímu obsahu předmětu tělesná výchova doporučujeme dobrý zdravotní stav uchazeče. Veškeré informace pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy v zákonné lhůtě do 31. ledna. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30. 

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - VIDEA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

Organizace, doporučení, obsah

Hudební část

Komunikační část, četba

 

Stravování:

Škola poskytuje žákům stravovací služby (obědy) v jídelně školy dle aktuálního ceníku zde

Domov mládeže:

Domov mládeže, budova školy a jídelna jsou pod “jednou střechou”. Kapacita domova je 40 míst. Žákům je nabízeno ubytování ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, Žáci mají k dispozici WIFI připojení, hobby centrum, společenskou místnost, pračku i sušičku. Součástí ubytování je plnohodnotné celodenní stravování. Snídaně, dopolední přesnídávka, oběd jsou žákům poskytovány v jídelně školy, večeře je ubytovaným vydávána v jídelně Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na ulici Hybešova 53 Boskovice. Žáci mají možnost vlastní přípravy večeře v kuchyňce domova
mládeže. Aktuální ceník ubytování a stravování v domově mládeže zde

 

Učební plán pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Počet týdenních vyučovacích hodin     
Název předmětu ZK        
    1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Povinné předměty          
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4
Literární a jazykové praktikum LJP 1 0 0 0
Cizí jazyk I - anglický jazyk ANJ 3 3 3 4
Dějepis DEJ 1 1 0 0
Základy práva ZPR 0 1 0 0
Základy společenských věd ZSV 0 0 2 2
Fyzika FYZ 1 0 0 0
Chemie CHE 1 0 0 0
Zeměpis ZEM 1 0 0 0
Biologie BIO 1 1 1 1
Ekonomie EKN 0 1 1 1
Matematika MAT 3 3 2 2
Tělesná výchova s metodikou TVM 2 2 2 2
Tělesná výchova - teorie TVT 1 1 1 0
Informatika INF 1 1 1 1
Pedagogika PED 2 2 1 2
Psychologie PSY 2 2 2 2
Speciální a sociální pedagogika SSP 0 1 2 0
Učební praxe UPX 0 0 4 3
Výtvarná výchova s metodikou VVM 2 2 2 2
Hudební výchova s metodikou HVM 2 3 2 2
Hra na hudební nástroj HHN 2 2 2 2
Dramatická výchova s metodikou DVM 2 2 1 0
Výtvarná výchova - teorie VVT 1 1 1 0
Povinně volitelné předměty          
Výtvarná výchova - specializace VVS 0 0 0 1
Dramatická výchova - specializace DVS 0 0 0 1
Hudební výchova - specializace HVS 0 0 0 1
Tělesná výchova - specializace TVS 0 0 0 1
Počet vyučovacích hodin týdně   33 32 32 31