k navigaci k navigaci


O naší škole

O naší škole

Střední pedagogická škola (SPgŠ) se nachází v historické budově ve středu  města Boskovice. Působí zde další 3 střední školy, Základní a Mateřská škola Boskovice, každá se třemi pracovišti, a speciální Mateřská, základní a praktická škola Boskovice.  
Boskovice, význačné město okresu Blansko, leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou v nadmořské výšce asi 380 metrů.  
Město samé oplývá bohatou historií (zámek, hrad), možnostmi sportovního vyžití, pestrou kulturní nabídkou, které nabízejí celoročně mnoho zážitků jak svým obyvatelům, tak návštěvníkům, a je obklopeno i stále dosud krásnou přírodou.

Škola je velmi dobře dopravně dostupná,  nachází se v blízkosti autobusového i vlakového nádraží, vzdálená asi pět minut pěšky.  
Kapacita školy je 360 žáků ve 12 třídách. Nabízí pro své žáky vlastní ubytování, celodenní stravování a pestrý školní i mimoškolní program.

Od počátku svého působení se škola stala nedílnou součástí občanského života města.   
Žáci vypomáhají při organizaci městských akcí i programů pro školy, zapojují se do zájmových a sportovních aktivit, účastní se řady charitativních sbírek a dobrovolnické činnosti.   
O kvalitě školy vypovídají mj. úspěšné praxe žáků u spolupracujících organizací nejen města Boskovice a  umístění žáků na předních místech v regionálních i celostátních soutěžích.

Škola je zapojena do mnoha projektů včetně mezinárodních. Získala statut “Fakultní škola filozofické fakulty” Masarykovy univerzity v Brně, s níž v roce 2020 podepsala “ Rámcovou smlouvu o spolupráci” v rámci projektu ZIP MUNI  ve prospěch jak studentů VŠ - budoucích učitelů, tak žáků naší školy.


Okénko do historie

Počátky pedagogického vzdělávání v Boskovicích se datují k 1. září 1950, kdy zahájilo činnost čtyřleté Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelek mateřských škol. Výuka probíhala v budově gymnázia, internát pro žáky školy byl zřízen v několika místnostech tehdy státního zámku.

Své trvalé prostory škola získala v roce 1953 v dnes již historické budově měšťanské školy v ulici Komenského. V roce 1970 rozšířila škola učební kapacitu v přístavbě školy na pozemku za hlavní budovou.

V 70. letech 20. století byly do Boskovic převedeny třídy vychovatelství z Třebíče, kde Pedagogická škola zanikla. Od té doby se obor vychovatelství společně s oborem učitelství pro mateřské školy staly součástí studijní nabídky SPgŠ Boskovice. Od školního roku 1975/1976 měla škola alokované třídy v Brně a ve Znojmě, a to do doby, než zde vznikly samostatné pedagogické školy.

V období nové etapy života české společnosti v 90. letech 20. století byly jednotlivé obory Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství sdruženy do jednoho pod názvem Předškolní a mimoškolní pedagogika. Kromě stávající vzdělávací nabídky škola v této době  otevírá nový obor se sociálním zaměřením, Výchovná a humanitární činnost, který se stal předlohou pro tvorbu obdobných studijních programů i mimo pedagogické školy. Škola v 90. letech poskytovala navíc možnost 2-letého denního studia ve specializaci Sociálně právní činnost a nabízela i formu dálkového vzdělávání v oboru Vychovatelství pro ústavy sociální péče. Ve školním roce 2005/2006 byl otevřen nový obor vzdělávání Pedagogické lyceum, který je určen pro zájemce o humanitní obory, cizí jazyky a výchovy a který studenty připravuje k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách zejména učitelského zaměření. Od roku 2015 byl do vzdělávacího obsahu školy zařazen i obor Sociální činnost. V současnosti škola nabízí dva obory vzdělávání – Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum.

V lednu 2009 byl slavnostně otevřen Domov mládeže při SPgŠ. S kapacitou 40 ubytovaných žáků ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením se stal novou součástí původní historické budovy na ulici Komenského 7. Domov nabízí počítačové vybavení, hobby centrum pro volný čas, kuchyňku a studovnu. Dříve škola využívala k ubytování pro své žáky prostory zámku Boskovice, dále pak budovy na ul. Havlíčkova, kpt. Jaroše a Hybešova, kde je ve spolupráci s VOSŠ Boskovice ubytovávána část žáků i dnes.

Během let docházelo ve škole k modernizaci vybavení tříd, odborných učeben, tělocvičny, šaten a dalšího zázemí školy, odpovídající potřebám doby a zvyšujícím se vzdělávacím nárokům. Žáci mohou využívat školní odbornou knihovnu, relaxační koutky i síť wi-fi. Úpravou půdních prostor v objektu hlavní budovy vznikly nové učebny pro odbornou výuku a zájmovou činnost. Z důvodu havarijního stavu přístavby školy  v roce 2018  je plánován v roce 2022 další rozvoj učební kapacity školy formou výstavby nových prostor pro vzdělávání. Škola svým zázemím a odborným složením pedagogického sboru poskytuje kvalitní podmínky pro přípravu budoucích pedagogů.

Ředitelé školy:

1950

-

1951

Karel Cigna

1951

-

1964

Karel Bednář

1964

-

1972

Karel Klemsa

1972

-

1990

Metoděj Hebelka

1990

 

 

Mgr. Helena Kejíková

1990

-

1998

RNDr. Oldřich Dryšl

1998

-

2005

PhDr. Alois Čada

2005

-

2006

Mgr. František Jelének

2006

-

2019

PaedDr. Hana Hortová

2019

-

doposud

Mgr. Leona Valterová

 

 

Osobnosti z naší školy

Ve škole vyučovalo od jejího vzniku mnoho význačných pedagogických osobnostíVladimír Veselý, učitel hudby, autor dětských písní, zakladatel a vedoucí Horáckého dívčího tria, které sklízelo úspěchy i na mezinárodním poli, Marie Bečvářová,  zakladatelka a dlouholetá vedoucí folklórního Souboru písní a tanců, dnešního souboru Velen, Ladislav Blatný, pedagog dnešní Masarykovy univerzity v Brně, Alois ToufarJan Vičar, oba významní výtvarníci, Olga Šicnerová- Oldřichová, olympijská reprezentantka z Londýna 1948, Josef Dohnálek st., pozdější ředitel gymnázia a starosta města Boskovice, Alois Čada, primáš lidové muziky Velen, dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Janáček a ředitel SPgŠ a jiní.


Za dobu své existence ve městě škola vychovala řadu úspěšných absolventů, kteří zastávají na různých místech pozice významné a prospěšné společnosti, nejvýrazněji v umělecké oblasti. Mezi ně patří doc. Marta Boháčková, učitelka zpěvu na HAMU, Státní pražské konzervatoři a VŠ ve Frankfurtu nad Mohanem, sopranistka Lucie Slepánková– Rozsnyó, operní pěvkyně a učitelka zpěvu Naděžda Bláhová nebo muzikálový herec a režisér Martin Bačkovský. Jako rozhlasový režisér v Olomouci a později v Praze působil Jakub Vítek , v Praze pracuje jako dramaturg a umělecký vedoucí divadla Ungelt Pavel Ondruch. Velmi významnou osobností je i doktor Jiří Mrva, psycholog, novinář a publicista. K našim absolventům patří zpěvačka a herečka Hana Holišová i zesnulý zpěvák Dan Nekonečný.

Pedagogickou školu v Boskovicích však úspěšně ukončili i mnozí další, zde nejmenovaní, kteří přešli do pedagogické praxe či pokračovali v dalším studiu na vysokých školách. I oni ve svém životě  předávají zkušenosti novým generacím a jsou přínosem pro naši společnost. Jim všem za to patří naše uznání a škola je na ně hrdá.Kontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz