Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > O naší škole

O nás

PROŽITEK ♡ PŘÁTELSTVÍ ♡ POROZUMĚNÍ 

ADP

 

Jsme škola s rodinnou a přátelskou atmosférou založenou na spolupráci a vzájemné podpoře. Věříme v otevřenou komunikaci. Vycházíme vstříc touze žáků poznávat svět a společně růst. Dáváme jim maximální prostor rozvíjet svůj talent a potenciál v inspirativním prostředí. Pod vedením profesionálních pedagogů poskytujeme vzdělání pro život. Klademe důraz na autentický prožitek z každé společně strávené chvíle.

  

Spolupráce

Jsme Fakultní školou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Podílíme se na projektu ZIP MUNI, jehož cílem je zvyšování kvality v přípravě budoucích učitelů, prohlubování kvalifikace stávajících učitelů, inovace pedagogických procesů a řada doprovodných aktivit pro naše žáky. 

Úzce spolupracujeme s těmito místními zařízeními: MŠ Boskovice, ZŠ Boskovice, s MŠ, ZŠ a PrŠ Boskovice, s MŠ a ZŠ Knínice, s MSSS Boskovice, s místními organizacemi Oblastní charity Blansko v Boskovicích (Betany, Emanuel), s Dětskou léčebnou pohybových poruch v Boskovicích. V těchto subjektech je realizováno praktické vyučování žáků

Dále spolupracujeme s Muzeem Boskovicka, MAS Boskovicko PLUS, Mateřským centrem Boskovice, MC Paleček, Střediskem volného času Boskovice, místními středními školami a také základní školami z blízkého okolí Boskovic. Významným partnerem školy je i město Boskovice a jeho příspěvkové organizace (Kulturní zařízení města Boskovice, Služby města Boskovice).

Prostředí školy

Střední pedagogická škola (SPgŠ) se nachází v historické budově v centru města Boskovice. Boskovice, význačné město okresu Blansko, leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou v nadmořské výšce asi 380 metrů. Město samotné oplývá bohatou historií (zámek, hrad), možnostmi sportovního vyžití, pestrým kulturním životem a nabízí celoročně mnoho zážitků jak svým obyvatelům, tak návštěvníkům. Velkým bonusem města je také krásná příroda.

Škola je velmi dobře dopravně dostupná, nachází se v blízkosti autobusového i vlakového nádraží, odkud je vzdálená asi pět minut pěšky. Kapacita školy je 360 žáků ve 12 třídách. Nabízí pro své žáky vlastní ubytování, celodenní stravování a pestrý školní i mimoškolní program. Od počátku svého působení se škola stala nedílnou součástí občanského života města. Žáci vypomáhají při organizaci městských akcí i programů pro školy, zapojují se do zájmových a sportovních aktivit, účastní se řady charitativních sbírek a dobrovolnické činnosti. O  kvalitě školy vypovídají mj. úspěšné praxe žáků u spolupracujících organizací nejen ve městě, ale i v okolí, a umístění žáků na předních místech v  regionálních i celostátních soutěžích.

Okénko do historie

Bývalá budova Měšťanské školy (cca 50. léta 20. století)

Bývalá budova Měšťanské školy (cca 50. léta 20. století)

 

Počátky pedagogického vzdělávání v Boskovicích se datují k 1.  září 1950, kdy zahájilo činnost čtyřleté Pedagogické gymnázium pro vzdělávání učitelek mateřských škol Boskovice. Výuka probíhala v  budově gymnázia, internát pro žáky školy byl zřízen v několika místnostech tehdy ještě státního zámku. Své trvalé prostory škola získala v roce 1953 v dnes již historické budově měšťanské školy v ulici Komenského. V roce 1970 rozšířila škola učební kapacitu o přístavbu školy na pozemku za hlavní budovou. 

V 70. letech 20.  století byly do Boskovic převedeny třídy vychovatelství z Třebíče, kde Pedagogická škola zanikla. Od té doby se staly součástí studijní nabídky SPgŠ Boskovice obory učitelství pro mateřské školy a vychovatelství. Od školního roku 1975/1976 měla škola alokované třídy v Brně a ve Znojmě, a to do doby, než zde vznikly samostatné pedagogické školy.

Nová etapa historie společnosti i školy začala v 90.   letech 20.   století. Tehdy byly jednotlivé obory učitelství pro mateřské školy a vychovatelství sdruženy do jednoho s názvem předškolní a mimoškolní pedagogika. Kromě stávající vzdělávací nabídky škola v této době otevřela nový obor se sociálním zaměřením nazvaný výchovná a humanitární činnost, který se stal předlohou pro tvorbu obdobných studijních programů i na dalších středních školách. V 90.  letech škola navíc poskytovala možnost dvouletého denního studia se specializací na sociálně právní činnost a nabízela i formu dálkového vzdělávání v oboru vychovatelství pro ústavy sociální péče. Ve školním roce 2005/2006 byl otevřen nový obor vzdělávání nazvaný pedagogické lyceum a určený pro zájemce o humanitní obory, cizí jazyky a výchovy. Tento obor studenty připravuje k dalšímu studiu na vyšších odborných a vysokých školách zejména učitelského zaměření. Od roku 2015 byl do vzdělávacího obsahu školy zařazen i obor sociální činnost. V současnosti škola nabízí dva obory vzdělávání – předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum.

V lednu 2009 byl slavnostně otevřen domov mládeže při SPgŠ. S kapacitou 40 ubytovaných žáků ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením se stal novou součástí původní historické budovy na ulici Komenského 7. Domov nabízí počítačové vybavení, hobby centrum pro volný čas, kuchyňku a studovnu. V minulosti škola využívala k ubytování pro své žáky prostory zámku Boskovice, dále pak budovy na ul. Havlíčkova, kpt.  Jaroše a Hybešova, kde je ve spolupráci s VOSŠ Boskovice ubytovávána část žáků i dnes.

Během let docházelo ve škole k modernizaci vybavení tříd, odborných učeben, tělocvičny, šaten a dalšího zázemí školy tak, aby odpovídalo potřebám doby a neustále se zvyšujícím vzdělávacím nárokům. Žáci mohou využívat školní odbornou knihovnu, relaxační koutky i wifi. Úpravou půdních prostor v objektu hlavní budovy vznikly nové učebny pro odbornou výuku a zájmovou činnost. Od roku 2018 je z důvodu havarijního stavu přístavby školy  plánován další rozvoj učební kapacity školy formou výstavby nových prostor pro vzdělávání, který by měl začít v roce 2022. Škola svým zázemím a odborným složením pedagogického sboru poskytuje kvalitní podmínky pro přípravu budoucích pedagogů

Ředitelé školy:

1950

-

1951

Karel Cigna

1951

-

1964

Karel Bednář

1964

-

1972

Karel Klemsa

1972

-

1990

Metoděj Hebelka

1990

 

 

Mgr. Helena Kejíková

1990

-

1998

RNDr. Oldřich Dryšl

1998

-

2003

PhDr. Alois Čada

2003

-

2005

Mgr. František Jelének

2005

-

2019

PaedDr. Hana Hortová

2019

-

nyní 

Mgr. Leona Valterová

Osobnosti z naší školy

Ve škole vyučovalo od jejího vzniku mnoho význačných pedagogických osobností – Vladimír Veselý, učitel hudby, autor dětských písní, zakladatel a vedoucí Horáckého dívčího tria, které sklízelo úspěchy i na mezinárodním poli, Marie Bečvářová,  zakladatelka a dlouholetá vedoucí folklórního Souboru písní a tanců, dnešního souboru Velen, Ladislav Blatný, pedagog dnešní Masarykovy univerzity v Brně, Alois Toufar a Jan Vičar, oba významní výtvarníci, Olga Šicnerová-Oldřichová, olympijská reprezentantka z Londýna 1948, Josef Dohnálek st., pozdější ředitel gymnázia a starosta města Boskovice, Alois Čada, primáš lidové muziky Velen, dlouholetý sbormistr pěveckého sboru Janáček a ředitel SPgŠ a jiní. 

Za dobu své existence ve městě škola vychovala řadu úspěšných absolventů, kteří ve své profesi zastávají pozice významné a prospěšné společnosti, nejvýrazněji v umělecké oblasti. Mezi ně patří doc. Marta Boháčková, učitelka zpěvu na HAMU, Státní pražské konzervatoři a VŠ ve Frankfurtu nad Mohanem, sopranistka Lucie Slepánková-Rozsnyó, operní pěvkyně a učitelka zpěvu Naděžda Bláhová, muzikálový herec a režisér Martin Bačkovský nebo Lucie Kapounová, dramaturgyně České televize.  Jako rozhlasový režisér v Olomouci a později v Praze působil Jakub Vítek, v Praze pracuje jako dramaturg a umělecký vedoucí divadla Ungelt Pavel Ondruch. Velmi významnou osobností je i doktor Jiří Mrva, psycholog, novinář a publicista. K našim absolventům patří také zpěvačka a herečka Hana Holišová nebo zesnulý zpěvák Dan Nekonečný.

Pedagogickou školu v Boskovicích však úspěšně ukončili i mnozí další, zde nejmenovaní, kteří přešli do pedagogické praxe či pokračovali v dalším studiu na vysokých školách. I oni ve svém životě předávají zkušenosti novým generacím a jsou přínosem pro naši společnost. Jim všem za to patří naše uznání a škola je na ně hrdá. 

Absolventi

Sedmdesáté výročí svého založení si Střední pedagogická škola Boskovice připomněla v roce 2020. Bohužel pandemická situace ochromila veškeré společenské dění a neumožnila nám připravit důstojné oslavy. Ale ať už jste do naší velké školní rodiny patřili v jakékoliv fázi života naší alma mater, rádi bychom další výročí oslavili společně s Vámi – studenty, absolventy, bývalými a současnými zaměstnanci a příznivci naší školy. 

Můžeme Vám slíbit, že se již dnes se připravujeme na rok 2025, kdy oslavíme 75. výročí, věříme, že již v plné síle a s Vaší přítomností!