Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

 • 3.1 Seznam organizačních složek 

  Škola, jídelna-výdejna. Domov mládeže
  Organizační struktura
  Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Poštovní adresa

  Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
  Komenského 343/5
  680 11 Boskovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
  Komenského 343/5
  680 11 Boskovice

 • 4.3 Úřední hodiny (září-červen)

  pondělí  8:00 - 16:00
  středa  13:00 - 14:30

 • 4.4 Telefonní čísla

  +420 516 802 541
  Další kontakty

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.spgs-bce.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace
  Komenského 343/5
  680 11 Boskovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  posta@spgs-bce.cz
  Další kontakty

 • 4.8 Datová schránka

  hvixfpa

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1388084494/2700

6. IČO

62073117

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

 • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Dokumenty

 • 8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: posta@spgs-bce.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): hvixfpa

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou:  Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, 680 11 Boskovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: zástupce statutárního orgánu Mgr. Bc. Michal Pernica

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Viz Sazebník

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Střední pedagogické škole Boskovice poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.