Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studující > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola od 1.9.2016 poradenské služby ve škole výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu studentů a vzdělávacím potřebám studentů školy zaměřené na:

 1. prevenci školní neúspěšnosti,
 2. primární prevenci sociálně patologických jevů,
 3. kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 4. odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 5. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 6. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 7. metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Činnost školního poradenského pracoviště se řídí dle aktuálně platného Programu poradenských služeb na daný školní rok, jež zahrnuje i Školní preventivní strategii a Minimální preventivní program. Program poradenských služeb k nahlédnutí zde.

Každý  pracovník  ŠPP  má  určeny konzultační  hodiny. V  této  době  je  možné  pracovníka kontaktovat a využít jeho poradenských služeb v kabinetu ŠPP (1. patro vedle sborovny) nebo v příslušném kabinetu. V méně naléhavých případech lze využít předchozí osobní, emailovou či telefonickou domluvu. V případě nepřítomnosti pracovníka lze dle aktuální naléhavosti situace vyhledat  vedení  školy. V případě zavedení distanční výuky mohou být konzultační hodiny upraveny dle aktuálního platného rozvrhu a o jejich změně jsou žáci i zákonní zástupci informování emailem. V době distanční výuky lze konzultace realizovat formou videohovorů přes MS Teams.

 

Výchovný poradce – Mgr. Martina Honzírková

 • Email: martina.honzirkova@spgs-bce.cz
 • Tel.: +420 516 802 560
 • Kabinet (2. patro) / Kabinet ŠPP

Metodik prevence – Mgr. Pavla Andrlíková

 • Email: pavla.andrlikova@spgs-bce.cz
 • Tel.: +420 516 802 548
 • Kabinet tělesné výchovy (přízemí)/Kabinet ŠPP

Školní psycholog – Mgr. Anežka Ondráčková

 • Email: anezka.ondrackova@spgs-bce.cz
 • Tel.: +420 516 802 550
 • Kabinet ŠPP (1. patro vedle sborovny)

Kariérový poradce - Mgr. Magdaléna Marková

 • Email: magdalena.markova@spgs-bce.cz
 • Tel.: +420 516 802 563
 • Kabinet (vestavba) / Kabinet ŠPP

Poradce pro nadané - Mgr. Nela Kuncová 

 • Email: nela.kuncova@spgs-bce.cz
 • Tel.: +420 516 802 547
 • Kabinet (přízemí) / Kabinet ŠPP