Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení 2023/2024

Přijímací řízení ve školním roce 2023/2024

Všechny dotazy k přijímacímu řízení s ochotou zodpoví:

Sylvie Štěpánková:  sylvie.stepankova@spgs-bce.cz, 516 802 541 

Mgr. Michal Pernica: michal.pernica@spgs-bce.cz, 516 802  542

 

Pro nový školní rok 2024/2025 nabízíme tyto 4leté maturitní vzdělávací obory: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) - 1 třída (30 žáků), podmínky přijetí: jednotná a školní přijímací zkouška, hodnocení výsledků ze ZŠ, zdrav. způsob.

Pedagogické lyceum (PL) - 1 třída (30 žáků), podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška, hodnocení výsledků ze ZŠ, zdrav. způsob.

 SPgS-skladackaA4-2023-nahled2.jpeg

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 15. 5. 2024

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - Předškolní a mimoškolní pedagogika ZDE

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍPedagogické lyceum ZDE

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemně formě nevyhotovují a uchazečům se nezasílají. 

Uchazeč je přijat (v prvním a druhém kole) jen do jednoho oboru vzdělání.

Nyní nelze předjímat, jestli ředitelka školy bude vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. Prosím sledujte náš web i DIPSY. Od 21. 5. 2024 bude v DIPSY zveřejněný seznam škol, které budou 2. kolo vyhlašovat. 

Všem uchazečům DĚKUJEME. 

 

 

PŘIJATÍ UCHAZEČI

Přijatí uchazeči již neodevzdávají zápisový lístek (je nahrazen prioritou školy v přihlášce). Nijak nepotvrzují svůj úmysl nastoupit do oboru, do kterého byli přijati.

Přijaté uchazeče i jejich zákonné zástupce zveme na on-line setkání 20. 6. 2024 od 16.00 hodin. Zákonným zástupcům zašleme na e-mail uvedený v přihlášce pozvánku a odkaz na setkání. 

 

Naše škola vydává svým žákům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Více o kartě ISIC zde. Prosíme přijaté uchazeče, aby:

 • si stáhli, vytiskli, vyplnili, podepsali Žádost o vydání průkazu
 • se vyfotografovali (stačí mobilním telefonem) před bílou (světlou) zdí, na fotografii je třeba zachytit hlavu a ramena osoby (fotografii nijak NEUPRAVUJTE, NERETUŠUJTE), fotku ve formátu JPEG pojmenujte vašim PŘÍJMENÍM a JMÉNEM,
 • fotku i sken žádosti odeslali do 31. 5. 2024 na email foto@spgs-bce.cz (do předmětu emailu uveďte "ISIC, JMÉNO A PŘÍJMENÍ žáka, studijní obor - 1. A nebo 1. C"). Originál žádosti prosím doneste v den nástupu do školy. 

Platbu ve výši 350 Kč prosím zašlete na účet 138 8084 494/2700 do 31. 5. 2024. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte „ISIC - jméno příjmení žáka, studijní obor 1. A nebo 1. C“.

Karta ISIC bude pro žáka připravena při nástupu do školy v září 2024.

 

Máte zájem o ubytování na našem DOMOVĚ MLÁDEŽE (DM)?

 • Podejte přihlášku k ubytování (KE STAŽENÍ ZDE), a to osobně na sekretariátu školy (v PO od 8.00 do 15.30 hodin, ÚT - ČT od 8.00 do 14.00 hodin, PÁ od 8.00 do 12.30 hodin), nebo ji zašlete doporučeně poštou, a to v termínu od 15. 5. do 24. 5. 2024 včetně.
 • Pozorně si pročtěte informace k ubytování + směrnice na našich webových stránkách, sekce "Uchazeči, Domov mládeže", školní rok 2024/2025. 
 • Rozhodnutí ředitelky školy o umístění nebo neumístění uchazeče do našeho DM bude dostupné na webových stránkách školy (sekce "Uchazeči, Domov mládeže") do 31. 5. 2024. Uchazeči zde budou vedeni pod jejich registračními čísly (přidělenými při přijímacím řízení).
 • Vaše dotazy ohledně ubytování na DM směřujte na vedoucí vychovatelku paní Věru Dryšlovou - vychovatelky@spgs-bce.cz. 

 

Do 21. 5. 2024 (včetně) se uchazeč může VZDÁT PRÁVA NA PŘIJETÍ, pokud je přijat do oboru/střední školy, kam nechce nebo nemůže nastoupit.  

 • Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až potom může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto krokem se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.
 • Vzdání se práva na přijetí podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý uchazeč písemnou formou, osobně ve škole, prostřednictvím pošty, datové schránky nebo přes DIPSY (v případě elektronicky podané přihlášky). PROSÍME PODAT CO NEJDŘÍVE. 
 • Vzdání se práva nemá žádný předepsaný formulář, uchazeč tak může učinit volnou formou, ze které je jeho úmysl patrný.

 

NEPŘIJATÍ UCHAZEČI

Nepřijatí uchazeči mohou do 20. 5. 2024 (včetně) podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení.

 • VZOR KE STAŽENÍ ZDE.
 • Odvolání podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý uchazeč vždy písemně řediteli střední školy buď osobně, poštou nebo do datové schránky školy (nikoliv e-mailem, NE přes DIPSY).
 • Odvolání z kapacitních důvodů již nedává smysl. 
 • Jaké důvody jsou relevantní - především: porušení práv uchazeče (např. dřívějším odebráním zadání, nedodržením časového limitu), chyby v přijímacím řízení (špatně spočítané body nebo opravené testy v JPZ či školních částech).

Leták - nevzali mě na střední.jpg

 _________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 5. 5. 2024

Jednotné i školní přijímací zkoušky v 1. kole za námi!! A co dál?

6. 5. 2024 VÝSLEDKY jednotné přijímací zkoušky - dostupné pouze SŠ

10. 5. - 14. 5. 2024 NAHLÍŽENÍ DO SPISU

 • Kdy:  10. 5. 2024 v době od 8.00 do 12.00 hodin, 13. 5. 2024 v době od 8.00 do 15.30 hodin a 14. 5. 2024 v době od 8.00 do 13.30 hodin.
 • Kde: Střední pedagogická školy Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, 680 11 Boskovice. 
 • Účastníci řízení nebo jejich zástupci jsou povinni předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k nim je právem uchazeče, nikoliv jeho povinností.

11. 5. - 12. 5. 2024 ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ JPZ UCHAZEČŮM V DIPSY

 • Dle informací MŠMT by výsledky JPZ včetně záznamových archů pro uchazeče měly být zveřejněny v průběhu víkendu v systému DIPSY. 

15. 5. 2024 ZVEŘEJNÉNÍ KOMPLETNÍCH VÝSLEDKŮ

 • Kde: na veřejně přístupném místě ve škole, v systému DIPSY a na webu školy (sekce "Uchazeči, Přijímací řízení 2023/2024"
 • Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemně formě nevyhotovují a uchazečům se nezasílají. 
 • Uchazeč je přijat (v prvním a druhém kole) jen do jednoho oboru vzdělání.
 • Uchazeč již neodevzdává zápisový lístek (je nahrazen prioritou školy v přihlášce). 

__________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 4. 5. 2024

Pokud budete v 1. kole přijati na naší školu a máte zájem o ubytování na našem Domově mládeže (DM):

 • podejte přihlášku k ubytování (KE STAŽENÍ ZDE), a to osobně na sekretariátu školy (v PO od 8.00 do 15.30 hodin, ÚT - ČT od 8.00 do 14.00 hodin, PÁ od 8.00 do 12.30 hodin), nebo ji zašlete doporučeně poštou, a to v termínu od 15. 5. do 24. 5. 2024 včetně,
 • pozorně si pročtěte informace k ubytování + směrnice na našich webových stránkách, sekce "Uchazeči, Domov mládeže", školní rok 2024/2025. 

Rozhodnutí ředitelky školy o umístění nebo neumístění uchazeče do našeho DM bude dostupné na webových stránkách školy (sekce "Uchazeči, Domov mládeže") do 31. 5. 2024. Uchazeči budou v tomto seznamu vedeni pod jejich registračními čísly (přidělenými při přijímacím řízení). 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 3. 5. 2024

Náhradní termín školních přijímacích zkoušek máme za sebou. Děkujeme všem za účast. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 19. 4. 2024

Řádné termíny přijímacích zkoušek máme za sebou. Děkujeme všem za účast. 

Nyní nás čekají přijímací zkoušky v termínech náhradních. Těm, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu, budou zaslány pozvánky.

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 16. 4. 2024

Do třetice všeho dobrého i zlého. Řádný 3. termín školní přijímací zkoušky již zítra 17. 4. 2024! Opakování je matka moudrosti:

Nezapomeňte s sebou:

 • pozvánku k ŠPZ, doklad totožnosti,
 • cvičební úbor, něco na přezutí (gymnastické cvičky, je možné konat ŠPZ POH i bos),
 • svačinu, pití a dobrou náladu. 

Prosíme o pozorné pročtení informací na Vaší pozvánce a dodržování časů, které jsou zde uvedené. Do školy vstupujete hlavním vchodem (v čase příchodu - viz vaše pozvánka). Projdete prezencí, následuje ŠPZ KOM, HV (viz vaše pozvánka), poté ŠPZ POH (viz vaše pozvánka).

Držíme všem palce.

__________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 11. 4. 2024

Od zítřka 12. 4. 2024  začínají jednotné přijímací zkoušky (JPZ).

12. 4.  - 1. řádný termín

15. 4.  - 2. řádný termín

Důležité informace: 

 • dobře si pročíst Vaši pozvánku k JPZ - vědět časy, učebnu, povolené pomůcky,
 • přijít s dostatečným předstihem - prezence 7.15 - 8.00 hodin (všichni uchazeči vstupují do školy hlavním vchodem),
 • mít s sebou - pozvánku k JPZ, doklad totožnosti (OP, pas, rodný list), něco na pití, svačinu,
 • JPZ MAT začíná 8.30, JPZ CJL začíná 10.50.

Přejeme Vám všem hodně štěstí.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 9. 4. 2024

Zítra pokračujeme!

10. 4. 2024 - druhý řádný termín školní přijímací zkoušky je tu. Nezapomeňte s sebou pozvánku k ŠPZ, doklad totožnosti, cvičební úbor, něco na přezutí (gymnastické cvičky, je možné konat ŠPZ POH i bos), svačinu, pití a dobrou náladu. 

Prosíme o pozorné pročtení informací na Vaší pozvánce a dodržování časů, které jsou zde uvedené. 

Do školy vstupujete hlavním vchodem (v čase příchodu - viz vaše pozvánka). Projdete prezencí, následuje ŠPZ KOM, HV (viz vaše pozvánka), poté ŠPZ POH (viz vaše pozvánka).

Držíme všem palce.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 2. 4. 2024

Zítra začínáme!

3. 4. 2024 - první řádný termín školní přijímací zkoušky je tu. Nezapomeňte s sebou pozvánku k ŠPZ, doklad totožnosti, cvičební úbor, něco na přezutí (gymnastické cvičky, je možné konat ŠPZ POH i bos), svačinu, pití a dobrou náladu. 

Prosíme o pozorné pročtení informací na Vaší pozvánce a dodržování časů, které jsou zde uvedené. 

Do školy vstupujete hlavním vchodem (v čase příchodu - viz vaše pozvánka). Projdete prezencí, následuje ŠPZ KOM, HV (viz vaše pozvánka), poté ŠPZ POH (viz vaše pozvánka).

Držíme všem palce.

TĚŠÍME SE NA VÁS. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 26. 3. 2024

Dnem 26. 3. 2024 byly rozeslány všechny pozvánky na jednotnou i školní přijímací zkoušku. Těšíme se na Vás.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 18. 3. 2024

Od 19. 3. 2024 budeme posílat průvodní dopisy a pozvánky k jednotné popř. školní přijímací zkoušce (ŠPZ). Uchazečům, kteří podali elektronickou přihlášku přes systém DIPSY, zašleme uvedenou dokumentaci přes tento systém, dalším uchazečům (hybridní, papírová přihláška) pak prostřednictvím pošty. 

Ředitelka oznamuje, že náhradní termín ŠPZ je stanoven na 3. 5. 2024.

Již zveřejněné řádné termín ŠPZ jsou: 3. 4. 2024, 10. 4. 2024, 17. 4. 2024.

Rozdělení uchazečů na jednotlivé termíny ŠPZ je v kompetenci ředitelky školy a uchazeč se informaci o svém konkrétním termínu ŠPZ dozví z pozvánky ke ŠPZ. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 17. 1. 2024, 24. 1. 2024

Vyhlášení 1. kola 

Jednotná kritéria pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (včetně podoby rozhovoru)

Jednotná kritéria pro obor Pedagogické lyceum (včetně podoby rozhovoru)

 

Informace MŠMT pro uchazeče o střední vzdělání a jejich zákonné zástupce zde

www.prihlaskynastredni.cz
www.dipsy.cz/ 


PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ OD 1. DO 20. 2. 2024 třemi způsoby:

Výstřižek.PNG

  

Tiskopis editovatelné přihlášky ke stažení zde

Tiskopis přihlášky bez možnosti editace ke stažení zde.

 

 Přílohy k přihlášce pro obor PMP i PL

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - 1. a 2. pol. 8. ročníku, 1. pol. 9. ročníku - prosíme o výpis, ke stažení zde
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde
 • dle potřeby Doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami) - vydává školské poradenské zařízení - ke stažení zde

Přílohy se dokládají ve formě prosté kopie. V případě podání přihlášky plně elektronicky (přes přihlášení v DIPSY) nebo výpisem (bez přihlášení v DIPSY) se přílohy nahrávají přímo do systému DIPSY. Pokud se přihláška podává tiskopisem, je nutné přílohy přiložit k tiskopisu a poslat je s přihláškou poštou (či přinést do školy osobně). 

 

 Uchazeči z Ukrajiny - přílohy k přihlášce pro obor PMP i PL

 • vysvědčení z předchozího vzdělávání - poslední 2 ročníky - může být nahrazeno čestným prohlášením ( musí obsahovat informaci o tom, ve kterých předmětech byl uchazeč hodnocen a jakým počtem bodů
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde
 • žádost ředitelce školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura - ke stažení zde
 • žádost o konání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika v ukrajinském jazyce (je nutné uvést termín) - ke stažení zde
 • doklad prokazující uchazeče z Ukrajiny s vízem strpění (prostá kopie stránky pasu s doložkou). 

Přílohy se překládají do českého jazyka, předkládají se kopie. 

 

 Uchazeči ze zahraničí - přílohy k přihlášce pro obor PMP i PL

 • doklad o oprávněnosti svého pobytu na území České republiky (netýká se uchazečů z EU)
 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - splnění povinné školní docházky se dokládá předložením dvou posledních vysvědčení dokládajících docházku do školy po dobu devíti roků, úspěšné ukončení základního vzdělávání před splněním povinné školní docházky se dokládá osvědčením o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení nebo rozhodnutím o uznání platnosti zahraničního vysvědčení
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - ke stažení zde
 • dle potřeby Doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání (pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami) - vydává školské poradenské zařízení - ke stažení zde
 • žádost ředitelce školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura - osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (osoby podle § 20 odst. 4 školského zákona) a podaly žádost ředitelce školy o nekonání jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, se promíjí uvedená zkouška. Žádost o prominutí zkoušky je pouhé označení příslušného údaje v přihlášce. 
 • doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura - může být např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou

Přílohy se překládají do českého jazyka, předkládají se kopie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

WEBY a ODKAZY k přijímacímu řízení 2024
Stránky CERMAT k přijímacímu řízení 2024

Stránky MŠMT k přijímacímu řízení 2024

Aplikace k procvičování úloh z ČJL a MAT k přijímacím zkouškám

Metodický manuál MŠMT k přijímacímu řízení 2024

Prezentace SPgŠ k přijímacímu řízení 2024

nformace k přijímacímu řízení uchazečů ze zahraničí

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávácími potřebami

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pro nový školní rok 2024/2025 nabízíme tyto 4leté maturitní vzdělávací obory: 

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) - 1 třída (30 žáků), podmínky přijetí: jednotná a školní přijímací zkouška, hodnocení výsledků ze ZŠ, zdrav. způsob.

Pedagogické lyceum (PL) - 1 třída (30 žáků), podmínky přijetí: jednotná přijímací zkouška, hodnocení výsledků ze ZŠ, zdrav. způsob.

 SPgS-skladackaA4-2023-nahled2.jpeg 

 

VIDEA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE - Předškolní a mimoškolní pedagogika

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 15. 11. 2023

MŠMT SPUSTILO pro žáky, rodiče i školy NOVÝ WEB k novinkám v  přijímacím řízení - jaro 2024. Informace zde uvedené se týkají novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024. Stránky jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.

https://www.prihlaskynastredni.cz/

ŘÁDNÉ TERMÍNY ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou: 3. 4., 10. 4., 17. 4. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 27. 9. 2023

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou do střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři (popř. až pět v případě podávávání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou) a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých důležitých termínů.

Termín pro přijetí legislativních úprav je plánován na 1. 1. 2024. 

Plánované změny pohromadě zde