Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum 

Obor vzdělání 78 – 42 – M/03 (RVP)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

Obsah studia:

Důležitou součástí výuky jsou dva jazyky (angličtina, němčina), odborné předměty (pedagogika, psychologie, speciálně pedagogický seminář), odborná praxe. Po celou dobu studia jsou v rámci učebního plánu posíleny i všeobecně vzdělávací předměty. Od 2. ročníku si žáci povinně volí jednu ze specializací ve výchově (specializaci v dramatické, hudební, výtvarné nebo tělesné výchově). Ve 3. ročníku vykonávají všichni žáci odbornou praxi v celkovém rozsahu 3 týdnů, ve 4. ročníku v rozsahu 4 týdnů. V rámci studia žáci absolvují lyžařský a turistický kurz. Mohou využít i nabídku kurzů znakového jazyka, první pomoci a běžeckého lyžování. Žáci, kteří si zvolí specializaci v tělesné výchově, pak absolvují i plavecký kurz. Učební plán oboru je k náhledu na webových stránkách školy.

Uplatnění v praxi:

Po ukončení studia je absolvent připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce, nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele a v oborech studované specializace. Uplatní se i jako asistent pedagoga nebo pedagog volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je také zdravotní způsobilost potvrzená lékařem. Veškeré informace pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy v zákonné lhůtě do 31. ledna. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Stravování:

Škola poskytuje žákům stravovací služby (obědy) v jídelně školy aktuálního ceníku

Domov mládeže:

Domov mládeže, budova školy a jídelna jsou pod “jednou střechou”. Kapacita domova je 40 míst. Žákům je nabízeno ubytování ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, Žáci mají k dispozici WIFI připojení, hobby centrum, společenskou místnost, pračku i sušičku. Součástí ubytování je plnohodnotné celodenní stravování. Snídaně, dopolední přesnídávka, oběd jsou žákům poskytovány v jídelně školy, večeře je ubytovaným vydávána v jídelně Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na ulici Hybešova 53 Boskovice. Žáci mají možnost vlastní přípravy večeře v kuchyňce domova mládeže. Aktuální ceník ubytování a stravování v Domově mládeže zde

 

Učební plán pro obor Pedagogické lyceum

Název předmětu   Počet týdenních vyučovacích hodin
  ZK 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem týdenní Celkem za studium
Povinné předměty              
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13 416
Cizí jazyk I – anglický jazyk ANJ 3 3 3 4 13 416
Cizí jazyk II – německý jazyk NEJ 2 2 3 3 12 384
Dějepis DEJ 2 2 0 0 4 128
Základy společenských věd ZSV 0 2 2 2 6 192
Základy práva ZPR 0 0 2 2 4 128
Fyzika FYZ 0 1 2 0 3 96
Chemie CHE 1 1 0 0 2 64
Biologie BIO 2 2 1 1 6 192
Matematika MAT 3 3 3 3 12 384
Výtvarná výchova VYV 2 0 0 0 2 64
Hudební výchova HUV 2 0 0 0 2 64
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8 256
Dramatická výchova DMV 2 0 0 0 2 64
Informatika INF 1 2 1 1 5 160
Ekonomie EKN 0 1 1 1 3 96
Pedagogika PED 2 2 1 2 8 256

Psychologie

PSY 2 2 2 2 8 256
Speciálně pedagogický seminář SPS 0 0 0 3 3 96
Zeměpis ZEM 1 1 0 0 2 64
Péče o zdraví POZ 1 0 0 0 1 32
Povinně volitelné předměty              
Výtvarná výchova - specializace VVS 0 3 3 3 9 288
Hudební výchova - specializace DVS 0 3 3 3 9 288
Tělesná výchova - specializace HVS 0 3 3 3 9 288
Dramatická výchova - specializace TVS 0 3 3 3 9 288
Počet vyučovacích hodin týdně   31 33 31 33 128 4096