Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Pedagogické lyceum

Pedagogické lyceum 

Obor vzdělání 78 – 42 – M/03 (RVP)
Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou

 

Obsah studia:

Důležitou součástí výuky jsou dva jazyky (angličtina, němčina), odborné předměty (pedagogika, psychologie, speciálně pedagogický seminář), odborná praxe. Po celou dobu studia jsou v rámci učebního plánu posíleny i všeobecně vzdělávací předměty. Od 2. ročníku si žáci povinně volí jednu ze specializací ve výchově (specializaci v dramatické, hudební, výtvarné nebo tělesné výchově). Ve 3. ročníku vykonávají všichni žáci odbornou praxi v celkovém rozsahu 3 týdnů, ve 4. ročníku v rozsahu 4 týdnů. V rámci studia žáci absolvují lyžařský a turistický kurz. Mohou využít i nabídku kurzů znakového jazyka, první pomoci a běžeckého lyžování. Žáci, kteří si zvolí specializaci v tělesné výchově, pak absolvují i plavecký kurz. Učební plán oboru je k náhledu na webových stránkách školy.

Uplatnění v praxi:

Po ukončení studia je absolvent připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce, nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele a v oborech studované specializace. Uplatní se i jako asistent pedagoga nebo pedagog volného času a zájmové činnosti dětí i dospělých.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a výsledků jednotné přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem - uchazeč nesmí mít omezení (závažné duševní nemoci a poruchy chování) vylučující zdravotní způsobilost pro obor Pedagogické lyceum dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. 

Veškeré informace pro 1. kolo přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy v zákonné lhůtě do 31. ledna. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30.

Stravování:

Škola poskytuje žákům stravovací služby (obědy) v jídelně školy aktuálního ceníku

Domov mládeže:

Domov mládeže, budova školy a jídelna jsou pod “jednou střechou”. Kapacita domova je 40 míst. Žákům je nabízeno ubytování ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálním zařízením, Žáci mají k dispozici WIFI připojení, hobby centrum, společenskou místnost, pračku i sušičku. Součástí ubytování je plnohodnotné celodenní stravování. Snídaně, dopolední přesnídávka, oběd jsou žákům poskytovány v jídelně školy, večeře je ubytovaným vydávána v jídelně Vyšší odborné školy ekonomické a zdravotnické a Střední školy na ulici Hybešova 53 Boskovice. Žáci mají možnost vlastní přípravy večeře v kuchyňce domova mládeže. Aktuální ceník ubytování a stravování v Domově mládeže zde

 

Učební plán pro obor Pedagogické lyceum

Název předmětu   Počet týdenních vyučovacích hodin
  ZK 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem týdenní  
Povinné předměty              
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 4 13  
Cizí jazyk I – anglický jazyk ANJ 3 3 3 4 13  
Cizí jazyk II – německý jazyk NEJ 2 2 3 3 12  
Dějepis DEJ 2 2 0 0 4  
Základy společenských věd ZSV 0 2 2 2 6  
Základy práva ZPR 0 0 2 2 4  
Fyzika FYZ 0 1 2 0 3  
Chemie CHE 1 1 0 0 2  
Biologie BIO 2 2 1 1 6  
Matematika MAT 3 3 3 3 12  
Výtvarná výchova VYV 2 0 0 0 2  
Hudební výchova HUV 2 0 0 0 2  
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8  
Dramatická výchova DMV 2 0 0 0 2  
Informatika INF 1 2 1 1 5  
Ekonomie EKN 0 1 1 1 3  
Pedagogika PED 2 2 1 2 8  

Psychologie

PSY 2 2 2 2 8  
Speciálně pedagogický seminář SPS 0 0 0 3 3  
Zeměpis ZEM 1 1 0 0 2  
Péče o zdraví POZ 1 0 0 0 1  
Povinně volitelné předměty              
Výtvarná výchova - specializace VVS 0 3 3 3 9  
Hudební výchova - specializace DVS 0 3 3 3 9  
Tělesná výchova - specializace HVS 0 3 3 3 9  
Dramatická výchova - specializace TVS 0 3 3 3 9  
Počet vyučovacích hodin týdně   31 33 31 33 128