Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studující > Stravování

Stravování

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU ŠKOLY OD 1.4.2024 - UniCredit Bank: 1388084494/2700, stávají účet je aktivní do 30.4.2024.

Informace o stravování žáků na SPgŠ Boskovice

Žák je povinen strojově vyplnit přihlášku k odběru stravování. Žáci 1. ročníku ji odevzdají nejpozději na začátku školního roku v den nástupu do školy svému třídnímu učiteli, nejlépe na adaptačním kurzu). 

Žákům jsou obědy vydávány prostřednictvím ISIC karty - podrobnosti zde. Bez ISIC karty není možné přihlásit žáka do systému stravování.

Cena jednoho obědu činí 37,- Kč. V případě dopředu známé nepřítomnosti je povinen zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka odhlásit oběd do 10:00 hodin dne předcházejícího. Pokud žák není odhlášen z oběda a oběd si neodebere, činí cena nevyzvednutého oběda 37,-Kč a tato částka je mu odečtena. Při trvalém odhlášení stravy (žák se ve školní jídelně nestravuje) je třeba písemné vyjádření zákonného zástupce (žáci 1. ročníku ho odevzdají v průběhu začátku školního roku).

Přihlášku vyplňte, prosím, na počítači.

Možnosti úhrady stravného:

1. převodem

Platba na každý nadcházející měsíc musí být provedena zálohově převodem na účet školy - 153 403 855/0300 – a to ve výši 740,-Kč měsíčně. Tyto zálohy musí být provedeny vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. První platba tedy bude v měsíci srpnu a poslední v měsíci květnu. První platbu je nutné uhradit do 20. srpna daného školního roku. 

Variabilním symbolem pro zálohové platby je registrační číslo žáka, přidělené při přijímacím řízení v naší škole. Tento variabilní symbol zůstává platný po celou dobu studia žáka. Při první platbě prosím uveďte jméno a třídu žáka do kolonky zpráva pro příjemce.

2. v hotovosti

Platby za stravné v hotovosti budou žáci hradit v kanceláři školy, a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce. První platbu je nutné uhradit na začátku školního roku v den nástupu do školy. 

Přihlášení a odhlášení stravy:

1. přihlášení

Na škole je zřízen elektronický stravovací systém. Žáci jsou automaticky přihlášeni na každý den.

1. odhlášení

Odhlášení (popř. přihlášení) obědů se provádí na webových stránkách školy – zde a to nejpozději do 10:00 hod. předcházejícího dne.

Žáci 1. ročníků obdrží pokyny pro přihlašování a odhlašování obědů v den nástupu do školy. 

Vyúčtování stravného

Vyúčtování stravného za uplynulý školní rok bude provedeno jednorázově, a to do 20. srpna.