Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studující > Maturita 2023

Maturita 2023

Oznámení

Termíny

Maturitní zkušební komise a důležité termíny

Model maturitní zkoušky

Maturitní témata

Obsah praktické maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

 

Oznámení

  1. Ředitelka stanovuje zápis písemné práce profilové části maturitní zkoušky vlastním rukopisem žáka. Žák nese zodpovědnost za čitelnost, úpravu a kompletnost zápisu.
  2. Informace o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2022/2023.

 

Termíny

Datum Událost
 do 1. 12. 2022

odevzdání přihlášek k MZ jaro 2023

do 31. března

odevzdání žákovského seznamu literárních děl

Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. (§ 6, vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

do 31. března

podat písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem řediteli školy pro jarní období

Zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) vyhlášky č. 177/2009 Sb., lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Pro gymnázia musí být úroveň zkoušky minimálně B2.

 3. dubna, 13:00 hodin písemná práce profilové části z českého jazyka a literatury
 4. dubna, 14:00 hodin písemná práce profilové části z anglického jazyka a německého jazyka
 26. - 28. dubna praktická maturitní zkouška
 2. května - dopoledne didaktický testy - matematika
 2. května - odpoledne didaktický testy - anglický jazyk
 3. května - dopoledne didaktický testy - český jazyk a literatura
 4. května - odpoledne  didaktický testy - německý jazyk
  nahlížení do písemných prací
 22. - 26. května ústní maturitní zkouška třídy 4. A
 29. května - 2. června ústní maturitní zkouška třídy 4. C
 5. - 9. června ústní maturitní zkouška třídy 4. B
  jednotlivá maturitní zkouška
26. června podání přihlášek k podzimnímu termínu maturitních zkoušek
do 30. června podat písemnou žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem řediteli školy pro podzimní období 
4. září didaktický test Český jazyk a literatura - zahájení zkoušky 12:00, spádová škola Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
5. září didaktický test Anglický jazyk - zahájení zkoušky 12:30, spádová škola Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
5. září didaktický test Německý jazyk - zahájení zkoušky 8:30, spádová škola Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
5. září didaktický test Matematika - zahájení zkoušky 8:30, spádová škola Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
7. září písemná práce profilové části z anglického jazyka a německého jazyka (náhradní a opravný termín) - začátek zkoušky 14:00
7. září písemná práce profilové části z českého jazyka a literatury  (náhradní a opravný termín) - začátek zkoušky 14:00
8. září praktická maturitní zkouška 4. C (náhradní a opravný termín)
11. září ústní maturitní zkouška (náhradní a opravný termín) začátek zkoušky 12:55

 

Maturitní zkušební komise a důležité termíny

Model maturitní zkoušky

 

Ústní profilová zkouška - témata

Předškolní a mimoškolní pedagogika

(a) povinné předměty

(b) nepovinné předměty

Sociální činnost

(a) povinné předměty

(b) nepovinné předměty

Pedagogické lyceum

(a) povinné předměty

(b) nepovinné předměty

Jednotlivá maturitní zkouška

 

Praktická profilová maturitní zkouška

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Sociální činnost

Pedagogické lyceum

 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky