Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Uchazeči > Přijímací řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Aktualizace 20. 5. 2022

PŘIJATÍ UCHAZEČI NA ZÁKLADĚ ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ - AUTOREMEDURA - 20. 5. 2022

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Pedagogické lyceum

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 18. 5. 2022

VÝSLEDKY PO NÁHRADNÍCH TERMÍNECH 

Pedagogické lyceum

 

Další důležité dokumenty:

Informace pro přijaté uchazeče a nepřijaté uchazeče po náhradních termínech 

Vzor odvolání

Vzor zpětvzetí zápisového lístku 

Vzor zpětvzetí odvolání 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace 13. 5. 2022

PŘIJATÍ UCHAZEČI NA ZÁKLADĚ ODVOLÁNÍ PROTI NEPŘIJETÍ - AUTOREMEDURA - 13. 5. 2022

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Pedagogické lyceum 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 3. 5. 2022

Dnes 3. 5. 2022 jsme uchazečům, kteří nebyli přijati po řádných termínech, zaslali poštou "Rozhodnutí o nepřijetí". Nepřijatý uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Vzor odvolání viz níže. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 28. 4. 2022

VÝSLEDKY PO ŘÁDNÝCH TERMÍNECH 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Pedagogické lyceum

 

Další důležité dokumenty: 

Informace pro přijaté uchazeče a nepřijaté uchazeče 

Vzor odvolání

Vzor zpětvzetí zápisového lístku 

Vzor zpětvzetí odvolání 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 6. 4. 2022

Uchazeči o obor PMP v 1. i ve 2. řádném termínu JPZ vstupují do budovy školy hlavním vchodem.

Uchazeči o obor PL v 1. řádném termínu JPZ vstupují do budovy školy vchodem Domova mládeže, ve 2. řádném termínu pak hlavním vchodem.  

Vchod domova mládeže se nachází několik metrů pod hlavním vchodem budovy školy. Oba vchody budou označeny. 

Těšíme se na Vás. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 25. 3. 2022

Informace k přijímání "cizinců" do oboru PL - dostupné zde. Tento materiál doplňuje dokument "Informace k přijímacímu řízení" a "Jednotná kritéria pro 1. kolo příjímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění"

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 24. 3. 2022

Toto sdělení doplňuje přílohu č. 1 „Pozvánka ke konání jednotných testů v rámci JPZ do maturitních oborů středního vzdělávání“ dokumentu „Informace k přijímacímu řízení“.

Uchazeč se dostaví ve určitý den (dle pozvánky) do budovy Střední pedagogické školy Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 343/5, 680 11 Boskovice v čase prezence, a to od 7.15 do 8.00 hodin. Zde se prokáže jedním z dokladů totožnosti – DT (OP - občanský průkaz, pas, rodný list) a předloží „Pozvánku ke konání jednotných testů v rámci JPZ do maturitních oborů středního vzdělávání“ (viz příloha č. 1 zaslaného dokumentu „Informace k přijímacímu řízení“). Po obdržení základních organizačních pokynů se uchazeč plynule přesune do konkrétní učebny. U každé bude viset jmenný seznam uchazečů. 

Uchazeč po celou dobu přijímací zkoušky musí mít u sebe doklad k prokázání své totožnosti.

V případě, že se uchazeč ze závažných důvodů k výše uvedenému řádnému termínu JPZ nedostaví a svoji neúčast písemně omluví nejpozději do 3 dnů po řádném termínu JPZ ředitelce školy, koná JPZ v náhradním termínu.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 23. 3. 2022

Dne 23. 3. 2022 byly všem uchazečům rozeslány poštou informace a pozvánky k jednotné i školní přijímací zkoušce. V případě potřeby nás kontaktujte (Mgr. Michal Pernica, tel.: 723083324, e-mail: michal.pernica@spgs-bce.cz). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Aktualizace: 18. 3. 2022

Moc děkujeme všem, kteří si vybrali v rámci přijímacího řízení 2022 naši školu. Příští týden (21.3. - 25. 3. 2022) budeme poštou odesílat pozvánky k přijímacím zkouškám a další nezbytné informace. Těšíme se na Vás. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pro následující školní rok 2022/2023 nabízíme dva obory - Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) a Pedagogické lyceum (PL). 

 

Vyplněnou přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení společně s dalšími doklady (viz níže uvedené Vyhlášení 1. kola) je nutné podat do 1. března 2022 (včetně, rozhoduje razítko pošty), a to buď osobně na sekretariát školy (v pondělí do 16.00 hodin, v ostatní pracovní dny od 8.00 do 14.00 hodin, při dodržení protiepidemických opatření – respirátor, dezinfekce rukou), nebo poštou (doporučeně) na adresu školy. Vzhledem k současné epidemiologické situaci upřednostňujeme zasílání přihlášek poštou.

 

Vyhlášení 1. kola příjímacího řízení zde.

Jednotná kritéria pro 1. kolo příjímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - zde.

Jednotná kritéria pro 1. kolo příjímacího řízení do 1. ročníku a způsob hodnocení jejich splnění - obor Pedagogické lyceum - zde.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Termíny jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro 1. kolo (JPZ budou uchazeči konat v obou nabízených oborech - PMP, PL):

  • 1. řádný termín: 12. 4. 2022
  • 2. řádný termín: 13. 4. 2022 
  • 1. náhradní termín: 10. 5. 2022
  • 2. náhradní termín: 11. 5. 2022

 Termíny školní přijímací zkoušky (ŠPZ) pro 1. kolo (ŠPZ budou uchazeči konat pouze v oboru PMP):

  • 1. řádný termín: 19. 4. 2022
  • 2. řádný termín: 21. 4. 2022
  • 1. náhradní termín: 12. 5. 2022
  • 2. náhradní termín: 13. 5. 2022

Každý uchazeč může JPZ konat dvakrát (v případě podání přihlášek na dva maturitní obory), v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Pokud si uchazeč podal přihlášku na gymnázium se sportovní přípravou, koná JPZ primárně tam. 

ŠPZ každý uchazeč koná na dané škole na určitý obor pouze jednou, a to v nabízených řádných (popř. náhradních) termínech. Uchazeč si na základě svého uvážení vybere jeden z nabízených řádných termínů a ten pak uvede i do přihlášky o studiu do pole "Termín školní přijímací zkoušky". 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - VIDEA KE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE 

Organizace, doporučení, obsah

Hudební část

Komunikační část, četba

Více o školních přijímacích zkouškách - viz Jednotná kritéria pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Odkaz na přihlášku zde.

Návod na vyplnění přihlášky zde.

Příjímací zkouška nanečisto CERMAT zde.

 

Další informace najdete na stránkách CERMATU. 

Informace MŠMT k podobě přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022