Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Projekty > Šablony II

Šablony IIPodpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Zkrácený název projektu: Šablony II – Výzva 65

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016852
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 3. 2. 2020
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

Cíle projektu:

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.),
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
 • Větší propojení teorie s praxí

Konkrétní aktivity:

 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) (2.III/16)
 • Klub pro žáky SŠ - klub zábavné logiky a deskových her (2.III/19 b)
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (2.III/20)
 • Školní psycholog - personální podpora SŠ (2.III/3)
 • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ (2.III/6)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky (2.III/7 c)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně soc. rozvoj (2.III/7 d)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT (2.III/7 j)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a vyjádření (2.III/7 k)
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (2.III/9)

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Plakát - Šablony II 

ŠABLONY II | SUPŠS | Železný Brod