k navigaci k navigaci


Šablony II

NÁZEV PROJEKTU: PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU: Šablony II – Výzva 65

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016852
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 3. 2. 2020
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2021

CÍLE PROJEKTU:

 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.),
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Zavedení a podpora nových metod ve výuce
 • Větší propojení teorie s praxí

 

KONKRÉTNÍ AKTIVITY:

 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) (2.III/16)
 • Klub pro žáky SŠ - klub zábavné logiky a deskových her (2.III/19 b)
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem (2.III/20)
 • Školní psycholog - personální podpora SŠ (2.III/3)
 • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ (2.III/6)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky (2.III/7 c)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně soc. rozvoj (2.III/7 d)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT (2.III/7 j)
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kulturní povědomí a vyjádření (2.III/7 k)
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ (2.III/9)

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Plakát - Šablony IIKontaktní informace

Komenského 343/5, 680 11 Boskovice
Telefon: +420 516 802 544
E-mail: posta@spgs-bce.cz